14 Temmuz Devrimi

1958'de Irak'ta monarşiyi deviren askeri darbe

1958 Irak darbesi olarak da bilinen 14 Temmuz Devrimi, 14 Temmuz 1958'de Irak'ta gerçekleşmiş ve Irak'ta 1921'de İngilizlerin himayesinde Kral I. Faysal tarafından kurulan Haşimi monarşisinin yıkılmasıyla sonuçlandı. Kral II. Faysal, Prens Abdülilah ve Başbakan Nuri es-Said, ordu tarafından idam edildi.

14 Temmuz Devrimi
Arap Soğuk Savaşı
Abd al-Karim Qasim & Abd al-Salam A'ref.jpg
Abdüsselam Arif ve Abdülkerim Kasım, devrimin liderleri
Tarih14 Temmuz 1958
Bölge
Sonuç

Hür Subayların Zaferi

Taraflar

Arap Federasyonu

Destek:
 Ürdün Krallığı

Irak Hür Subaylar

 • 19. Tugay
 • 20. Tugay
Destek:
 Sovyetler Birliği
Komutanlar ve liderler
Kral II. Faysal 
Abdülilah İdam edildi
Nuri es-Said İdam edildi
Irak Abdülkerim Kasım
Irak Abdüsselam Arif
Irak Muhammed Necib er-Rubai
Irak Surat el-Hac Sri
Irak Nazım Tabaklı
Güçler
15.000 asker
Kayıplar

Amerika Birleşik Devletleri 3 ABD vatandaşı öldürüldü[1]
Ürdün Çeşitli sayıda Ürdünlü yetkili öldürüldü

Toplam: ~100 ölü[kaynak belirtilmeli]

Irak Haşimi hanedanının devrilmesinin bir sonucu olarak darbe, Irak Cumhuriyeti'ni kurdu. Darbe, Irak ile Ürdün arasında 6 ay önce kurulan Haşimi Arap Federasyonu'na son verdi. Abdülkerim Kasım 1963'te Ramazan Devrimi'nde devrildiği ve öldürüldüğü zamana kadar başbakan olarak iktidarı ele geçirdi.

Darbe öncesi şikayetlerDeğiştir

Bölgesel rahatsızlıklarDeğiştir

İkinci Dünya Savaşı sırasında Irak, giderek artan sayıda Arap milliyetçisine ev sahipliği yapıyordu. Milliyetçiler, kısmen de olsa Irak'taki İngiliz emperyal etkisini ortadan kaldırmayı amaçladılar.[2] Bu duygu, Irak'taki politize bir eğitim sisteminden ve giderek daha iddialı ve eğitimli bir orta sınıftan doğdu.[3] Okullar, Pan-Arap milliyetçi kimliğini içselleştirmenin bir aracı olarak hizmet etti. 1920'lerde ve 1930'larda Irak eğitim sisteminin liderleri ve tasarımcıları, bu ideolojinin Irak'ta ve Arap dünyasının geri kalanında yayılmasına önemli katkılarda bulunan pan-Arap milliyetçileriydi.[3] Irak'taki eğitim sisteminin iki yöneticisi Sami Şevket ve Fadıl el-Cemal, Filistin ve Suriye'den siyasi mülteci olan öğretmenleri istihdam etti.[3] Bu sürgünler, İngiliz karşıtı ve Fransız karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle Irak'a kaçtılar ve daha sonra Iraklı öğrencilerinde Arap milliyetçi bilincini beslediler.[3] Arap kimliğine dair artan genel farkındalık, anti-emperyalizme yol açtı.

Benzer şekilde, pan-Arap duyarlılığı Arap dünyasında büyüdü ve yükselen bir politikacı ve emperyalizmin sadık muhalifi olan Mısır'ın Cemal Abdünnasır'ı tarafından desteklendi. Haşimi Irak da bu duygularla yüzleşti. 1930'ların, 1940'ların ve 1950'lerin çoğunda Irak Başbakanı olan Nuri es-Said, Bereketli Hilal Arap Devletleri Federasyonu fikrini sürdürmekle ilgileniyordu, ancak bir pan-Arap devleti konusunda daha az hevesliydi. Said, Irak'ı 1944'te Arap Birliği'ne dahil etti ve onu Arap devletlerini bir araya getiren ve gelecekteki olası bir federasyon için kapıyı açık bırakan bir forum olarak gördü.[4] Birliğin tüzüğü, her Arap devleti için özerklik ilkesini kutsallaştırdı ve pan-Arabizme yalnızca retorik olarak atıfta bulundu.

Ekonomik iklimDeğiştir

Irak ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir resesyona ve ardından bir bunalıma girdi; enflasyon kontrolsüzdü ve Irak'ın yaşam standardı düştü.[2] Said ve Arap milliyetçi veliaht Abdülilah; tutarlı bir ekonomik politika, altyapı iyileştirmeleri veya diğer iç reformlar üzerinde anlaşmaya varamayarak sürekli olarak birbirlerine karşı çıkıyorlardı.[2]

1950'de Said, Irak Petrol Şirketi'ni Irak hükûmetine ödenen telif ücretlerini artırmaya ikna etti. Said, kalkınmayı finanse etmek ve ilerletmek için Irak Haşimi Krallığı'nın artan petrol gelirlerine baktı.[4] Irak'ın petrolden elde ettiği gelirin yüzde 70'inin, üçü yabancı danışmandan oluşan toplam altı üyeli bir Kalkınma Kurulu tarafından altyapı geliştirmesi için ayrılacağını belirledi. Bu yabancı varlığı, Said'in politikasının halk tarafından onaylanmamasına neden oldu.[4] Petrol ve kalkınmaya yönelik Batı karşıtı duygulara rağmen Said, İngiliz ekonomist ve eski bir politikacı olan Lord Salter'ı Irak'taki gelişme beklentilerini araştırmak için tuttu, çünkü Said'in petrol gelirlerinin yeniden tahsisi etkisiz görünüyordu.[4] Lord Salter, Irak'ın onun varlığından büyük ölçüde hoşlanmamasına rağmen, kalkınma projelerinin nasıl uygulanacağı konusunda önerilerde bulunmaya devam etti.[5]

Siyasi şikayetlerDeğiştir

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler Irak'ı yeniden işgal etti ve 1947'de 15 Ocak'ta imzalanan 1948 Anglo-Irak Antlaşması (Portsmouth Antlaşması olarak da bilinir) aracılığıyla Salih Cabir İngilizlerin Irak'tan çekilmesini müzakere etti. Bu anlaşma, Irak'ın askeri planlamasını denetlemek için bir İngiliz ve Irak ortak savunma kurulunu içeriyordu ve İngilizler, Irak'ın dış işlerini kontrol etmeye devam etti.[6] Irak, askeri malzeme ve eğitim için hâlâ Büyük Britanya'ya bağlıydı. Bu antlaşma, Irak Haşimi Krallığı'ndaki Arap milliyetçilerinin kabul edemediği 25 yıllık bir dönemdi ve 1973'e kadar sürecekti.[4] 1948 Anglo-Irak Antlaşması'na güçlü bir tepki olarak, Arap milliyetçileri bir yıl sonra İngilizlerin Irak'taki varlığını protesto etmek için Vahbah İsyanı'na öncülük ettiler.[4] Said, isyancı Irak ve Arap milliyetçilerini yatıştırmak için Portsmouth Antlaşması'nı reddetti.[4]

1955'te Irak, İran, Pakistan ve Türkiye ile Bağdat Paktı'na girdi. Pakt, dört ülke arasında bir savunma anlaşmasıydı ve Birleşik Krallık ve ABD tarafından komünizm karşıtı bir Soğuk Savaş stratejisi olarak onaylandı, ancak genel olarak Iraklılar tarafından büyük ölçüde nefretle bakıldı.[2] Mısır, Bağdat Paktı'nı bir provokasyon ve bölgesel egemenliğine bir meydan okuma olarak gördü. 1956'da Mısır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdiğinde, Irak-Mısır ilişkileri daha da gerginleşti. İngilizler, Fransızlar ve İsrailliler Mısır'ı işgal ettiğinde, Irak bir İngiliz müttefiki olarak işgali desteklemek zorunda kaldı.[2] Emperyal bağların Irak'ı Arap topraklarının bu işgalini desteklemeye sürüklediği gerçeği, büyük ölçüde Mısır'a sempati duyan ve pan-Arap ideolojisine yanıt veren Irak halkı arasında geniş bir onaylamamaya yol açtı. Mısır'ın işgalinin bölgedeki Batı saldırganlığının ve egemenliğinin bir başka işareti olduğunu hissettiler.[2]

Benzer şekilde, Mısır ve Suriye, 1958'de pan-Arabizm bayrağı altında Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni (BAC) oluşturmak için birleştiğinde, Iraklı politikacılar kendilerini savunmasız bir konumda buldular. Irak liderlerinin Mısır ile birleşme konusunda hiçbir çıkarları yoktu ve bunun yerine Mayıs 1958'de Haşimi Ürdün ile ile kendi pan-Arap birliğini önerdi ve onayladı.[2] Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri bu birliği açıkça desteklediler, ancak birçok Iraklı birliğin amacından şüphelendi ve Haşimi Arap Federasyonu'nu "Batılı efendilerinin bir başka aracı" olarak gördü.[2]

ÖncülerDeğiştir

Darbenin birincil amacı, Irak'ı İngiliz ve ABD ile olan emperyal bağlarından kurtarmaktı. Batılı güçler Irak yönetiminin tüm sektörlerine hükmediyordu: ulusal siyaset ve reform, Arap ve Arap olmayan komşularıyla bölgesel siyaset ve ekonomik politikalar. Genel bir kural olarak birçok Iraklı bölgedeki Batılı güçlerin, özellikle de İngilizlerin varlığından rahatsızdı. Ayrıca Haşimi monarşik yönetimi, monarşinin arkasındaki emperyal efendilerin imajından ayrılamazdı. Monarşi, 1948'deki Vahbah Ayaklanması ve 1952'deki Irak İntifadası sırasında iktidarı korumak için mücadele etmişti.[kaynak belirtilmeli]

UyuşmazlıklarDeğiştir

Irak Haşimi Krallığı'ndaki artan sayıda eğitimli elit, Nasır'ın pan-Arap hareketi tarafından benimsenen ideallere aşık oluyordu. Qawmiyah (milliyetçilik) fikirleri, özellikle Irak ordusunun subay sınıfları içinde pek çok istekli taraftar buldu. Said'in politikaları, Irak silahlı kuvvetleri içindeki bazı kişiler tarafından aforoz olarak kabul edildi ve 1952'de Mısır monarşisini deviren Mısır Hür Subaylar Hareketini model alan muhalefet grupları oluşmaya başladı.

Said'in askeri saflar içinde büyüyen huzursuzluğu bastırma çabalarına (subay sınıfının yararına olacak şekilde tasarlanmış ekonomik programlar ve Irak ordusunu tedarik etmek için ABD ile anlaşmalar yapmak gibi) rağmen,[2] konumu Süveyş Krizi'ndeki olaylar nedeniyle önemli ölçüde zayıfladı. Ocak 1957'de "Arap Dayanışma Antlaşması"ndan dışlanmasıyla vurgulandığı gibi, Irak Arap dünyası içinde tecrit edildi.[7] Süveyş Krizi, Nasır'ın pan-Arap davasına fayda sağlarken, aynı zamanda Batı yanlısı politika izleyen Arap liderlerin de altını oydu. Said'in politikaları, ikinci kampta sıkı bir şekilde düştü ve Süveyş'in ardından hükûmetine yönelik gizli muhalefet giderek arttı.

Bir kriz inşa etmekDeğiştir

1 Şubat 1958'de Mısır ve Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti (BAC) olarak birleştiklerini açıklayarak pan-Arap hareketini ölçülemez bir şekilde desteklediler.[7] Hareket, Irak'ta devrimle sonuçlanan bir dizi olayın katalizörüydü. Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin ve Nasır'ın birleşik bir Arap dünyası çağrısı yapan yüksek retoriğinin oluşumu, hem Irak Haşimi Krallığı hem de Ürdün Haşimi Krallığı'nda pan-Arabizmi harekete geçirdi. Hükûmetleri, 14 Şubat'ta[7] Haşimi Arap Federasyonu'nun – iki devletin birliği – kurulmasıyla bir tepki vermeye çalıştı, ancak çok azı BAC'ye verilen bu ani tepkiden etkilendi.

Yemen Mutavekkili Krallığı (Kuzey Yemen), oluşumundan kısa bir süre sonra BAC'ye katıldı. Daha sonra dikkatler, Suriye'nin Batı yanlısı Camille Chamoun hükûmetine karşı yürüttüğü iç savaş kampanyasında Arap milliyetçi hareketini desteklediği Lübnan'a kaydı.[8] Said, Chamoun'un yenilgisinin Irak ve Ürdün'ü izole bırakacağını kabul etti. Mayıs ve Haziran 1958 boyunca Chamoun hükûmetini yardımlarla destekledi.[8] Daha da önemlisi, Ürdün'ü Irak Kraliyet Ordusu'ndan birlikler ile desteklemeye çalıştı, bu da darbenin doğrudan katalizörü olan bir hareketti.

14 Temmuz DevrimiDeğiştir

 
Irak'taki 14 Temmuz 1958 devriminin liderleri, Halid en-Nakşibendi (ön sıra, sol), Abdüsselam Arif (arka sıra, soldan ikinci), Abdülkerim Kasım (arka sıra, soldan üçüncü) ve Muhammed Nacib er-Rubai (arka sıra, soldan beşinci). Ayrıca Mişel Eflak da dahildir (ön sıra, sağdan ilk).

14 Temmuz 1958'de, Tuğgeneral Abdülkerim Kasım liderliğindeki gizli bir askeri grup olan Hür Subaylar, monarşiyi devirdi. Bu grup belirgin bir şekilde Pan-Arap karakterliydi. Kral II. Faysal, Prens Abdülilah ve Nuri es-Said öldürüldü.[4]

 
Hicaz Prensi Abdülilah (solda) ve Başbakan Nuri es-Said'in (sağda) parçalanmış cesetleri. Arapça metin: "Prens Abdülilah şavurma bıçakları tarafından kesildi ve asıldı, Paşa Nuri es-Said iple sürüklendi."

Hür Subaylar, 1952'de Mısır Monarşisini deviren Mısır Hür Subaylarından esinlenmiş ve modellenmiştir.[2] Tüm partileri temsil ettiler ve siyasi hizipleri böldüler.[9] Kasım, Mısır'da devrimi başlatan neslin bir üyesiydi ve liseler ile askeri akademiler de dahil olmak üzere okullarda radikalizmin ve Pan-Arabizmin dolaştığı bir çağda büyümüştü.[6] Bir grup olarak Hür Subayların çoğu, modern bir orta sınıftan gelen Sünni Araplardı.[6] Hür Subaylar, 1952'den önceki on yıl içinde Orta Doğu'daki bir dizi olaydan ilham aldılar. İsrail'e karşı verilen 1948 Savaşı, Mısırlı Hür Subayların görev duygusunu yoğunlaştıran bir deneyimdi.[6] Görevlerini, birleşik bir Arap ulusunu zayıflatan ve ülkelerini sıkıntıya sokan yozlaşmış rejimleri devirmek olarak belirlediler.[6] Hür Subayların 1952'de Mısır monarşisini devirme ve iktidarı ele geçirmedeki başarısı Nasır'ı da bir ilham kaynağı yaptı.[6]

Irak Hür Subay grubu bir yeraltı örgütüydü ve planlama ve zamanlamanın çoğu Kasım ve yardımcısı Albay Abdüsselam Arif'in elindeydi.[6] Hür Subaylar, isyanı uygulamak için Nasır'ın desteğini ve BAC'nin yardımını sağlamaya çalıştılar çünkü Bağdat Paktı üyelerinin darbeye tepki olarak Hür Subayları daha sonra devireceklerinden korktular.[6] Nasır, yalnızca maddi önemi belirsiz kalan manevi destek sundu, bu nedenle Mısır'ın Irak devriminde pratik bir rolü yoktu.[6]

Irak ordusu birliklerinin Ürdün'e gönderilmesi, Irak Hür Subaylar hareketinin iki kilit üyesinin işine yaradı: Arif ve hareketin lideri Kasım. 3. Tümen'in (Irak) 19. ve 20. Tugayları (birincisi Kasım'ın komutası altında, ikincisine Arif'in taburu dahil), Bağdat'tan geçen bir rota üzerinden Ürdün'e yürüyüşe gönderildi. Darbe fırsatı böylece komploculara sunuldu ve onlar tarafından ele geçirildi.

Arif, 20. Tugay ile Bağdat'a yürüdü ve başkentin kontrolünü ele geçirdi (Albay Abdullatif el-Darraci'nin yardımıyla), Kasım ise Celavla'da 19. Tugay ile yedekte kaldı.[10]

14 Temmuz'un erken saatlerinde Arif, yakında darbenin karargahı olacak olan Bağdat yayın istasyonunun kontrolünü ele geçirdi ve devrimin ilk duyurusunu yayınladı. Arif, "emperyalizmi ve görevdeki kliği kınadı; yeni bir cumhuriyet ve eski rejimin sonunu ilan etti... cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenmek üzere üç üyeden oluşan geçici bir egemenlik konseyini ilan etti ve gelecekte yeni bir cumhurbaşkanı seçimini vadetti".[10]

Arif daha sonra, biri Kral Faysal ve Veliaht Abdülilah ile ilgilenmek üzere er-Rahab Sarayı'na, diğeri ise Nuri es-Said'in ikametgahı olmak üzere kendi alayından iki müfreze gönderdi. Saraydaki Kraliyet Muhafızlarının varlığına rağmen, Veliaht Prens'in emriyle hiçbir direniş gösterilmedi. Saray müfrezesine hangi emirlerin verildiği ve hangi kuvvetin detaylandırıldığı belirsizdir.

Yaklaşık olarak sabah 8:00'de Kral, Veliaht Prens, Prenses Hiyam (Abdülilah'ın karısı), Prenses Nafeesa (Abdülilah'ın annesi), Prenses Abadiya (Faysal'ın halası), Irak Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri ve birkaç hizmetçi saraydan çıkarken öldürüldü veya yaralandı.[10] Nasıl ve neden yaptığı belirsiz olsa da sadece Prenses Hiyam hayatta kaldı. Onların ölümüyle, Irak Haşimi hanedanı sona erdi. Bu arada, Said, silah sesiyle uyarıldıktan sonra Dicle'yi geçerek kaçmaya çalıştı.

Öğleye doğru Kasım, kuvvetleriyle Bağdat'a geldi ve Savunma Bakanlığı binasında karargah kurdu. Komplocuların dikkati şimdi, kaçıp darbenin erken başarısını baltalamasın diye Said'i bulmaya kaydı. Yakalanması için başına 10.000 Irak dinarı ödül kondu[10] ve geniş çaplı bir arama başlatıldı. 15 Temmuz'da Bağdat'ın el-Battavin semtinde bir sokakta bir kadın abayesiyle kaçmaya çalışırken görüldü.[8] Said ve suç ortağı ile birlikte vuruldu ve cesedi o akşam daha sonra Bab el-Mu'azzam'daki mezarlığa gömüldü.[10]

Kalabalık şiddeti, Said'in ölümünün ardından bile devam etti. Arif'in hainleri tasfiye etmeye teşvik ettiği[10] kontrol edilemeyen çeteler Bağdat sokaklarına döküldü. Abdülilah'ın cesedi saraydan alındı, sakat bırakıldı, sokaklarda sürüklendi ve sonunda Savunma Bakanlığı'nın dışına asıldı. Bağdat Otel'de kalan birkaç yabancı uyruklu (Ürdün ve Amerikan vatandaşları dahil) mafya tarafından öldürüldü. Kitlesel mafya şiddeti Kasım bir sokağa çıkma yasağı uygulayana kadar azalmadı. Ancak bu yasak, Said'in cenazesinin gömüldükten sonraki gün sokaklarda teşhir edilmesini, parçalanmasını ve geçit törenini engellemedi.[11]

SonrasıDeğiştir

Anında etkilerDeğiştir

 
Ürdün'ün Amman şehir merkezinde, yeminli ifadeyle ilgili bir haber izleyen erkek ve asker kalabalığı, 14 Temmuz 1958

Abdülkerim Kasım'ın ani darbesi ABD hükûmetini şaşırttı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Allen Dulles, Başkan Dwight D. Eisenhower'a bu işin arkasında Nasır'ın olduğuna inandığını söyledi. Dulles ayrıca Ortadoğu'da zincirleme bir reaksiyonun ortaya çıkmasından ve Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Türkiye ve İran hükûmetlerinin sonunun geleceğinden korkuyordu.[12] Haşimi monarşisi, Sovyet ilerlemelerini engellemede Batı dünyasının güvenilir bir müttefikiydi, bu yüzden darbe Washington'ın Ortadoğu'daki konumunu tehlikeye attı.[12] Gerçekten de, Amerikalılar bunu epidemiyolojik terimlerle gördüler.[13]

Kasım, Başbakan ve Savunma Bakanı olarak atanarak en büyük ödülü aldı. Arif, Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Başkomutan yardımcısı oldu.[12]

Devrimden on üç gün sonra, serbest bir referandumdan sonra ilan edilecek kalıcı bir organik yasa bekleyene kadar geçici bir anayasa ilan edildi. Belgeye göre Irak bir cumhuriyetti ve Arap ulusunun bir parçasıydı ve resmi devlet dini İslam olarak listelenmişti. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi lağvedildi. Yasama ve yürütme yetkisi, Egemenlik Konseyi'nin onayı ile Bakanlar Kurulu'na verildi.[12]

1959 istikrarsızlığıDeğiştir

9 Mart 1959'da The New York Times, Irak'taki durumu başlangıçta "rakip grupların kontrol için rekabet ettiği karışık ve istikrarsız bir durum" olarak bildirdi. "Komünizm, Arap ve Irak milliyetçiliği, Batı karşıtlığı ve Birleşik Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır'ın 'pozitif tarafsızlığı' gibi çapraz akımlar ülkeyi etkiliyor." diye ekledi.[14]

Yeni Irak Cumhuriyeti'ne bir Devrim Konseyi başkanlık ediyordu.[15] Konseyin başında, Irak'ın üç ana toplumsal/etnik grubunun üyelerinden oluşan üç kişilik bir egemenlik konseyi vardı. Muhammed Mehdi Kubbah, Şii nüfusu; Halid el-Nakşebendi, Kürtleri; ve Muhammed Necib er-Rubai ise Sünni nüfusu temsil ediyordu.[10] Bu üçlü Konsey, cumhurbaşkanlığının rolünü üstlendi. İki Ulusal Demokrat Parti temsilcisi, bir el-İstiklal üyesi, bir Baas temsilcisi ve bir Marksist dahil olmak üzere geniş bir Irak siyasi hareket yelpazesinden oluşan bir kabine oluşturuldu.[10]

Mart 1959'da Irak, Bağdat Paktı'ndan çekildi ve Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere sol eğilimli ülkeler ve komünist ülkelerle ittifaklar kurdu.[2] SSCB ile yaptıkları anlaşma nedeniyle, Kasım hükûmeti bir Irak Komünist Partisi'nin kurulmasına izin verdi.[2]

İnsan hakları ihlalleri ve toplu göçDeğiştir

Kenan Makiya, Irak monarşisi, Kasım hükûmeti ve Baasçı Irak yönetimindeki siyasi muhaliflerin davalarını karşılaştırarak şu sonuca varıyor: "Her bir yönetimin kalitesinde aşamalı bir bozulma belirgindir."[16]

Haşimi monarşisini deviren 1958 askeri darbesi, "Irak seçkinleri arasında bulunan kozmopolit düşünceden yoksun kırsal grupların" üyelerini iktidara getirdi. Irak'ın yeni liderleri "aşiret çatışması ve rekabeti üreten ve bu da iç baskıya neden olan [dışlayıcı] bir zihniyete sahipti [...]" [17]

Kuveyt Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü ve 2001'de Washington DC'deki Kuveyt Enformasyon Ofisi müdürü Shafeeq N. Ghabra'ya göre:[17]

1958 devriminden sonra, Irak'ın egemen yapısı, siyasi uzlaşmadan yoksun bir devlet yarattı. Liderleri, karşıt görüşlere sahip olanları tasfiye etti, önceden haber vermeksizin mülklere el koydu, düşmanlarına karşı suçlamalarda bulundu ve hayali iç düşmanlarla savaştı. Bu durum, monarşi döneminde var olandan tamamen farklı olarak mutlak bir lideri ve militarize edilmiş bir Irak toplumunu güçlendirdi.

1958 devriminden sonraki dört yıl içinde yüz binlerce Iraklı ülkeyi terk etti.[17]

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

Notlar

 1. ^ Romero 2011, s. 112.
 2. ^ a b c d e f g h i j k l Hunt 2005.
 3. ^ a b c d Eppel 1998.
 4. ^ a b c d e f g h Tripp 2007.
 5. ^ Salter, A., and S. W. Payton. The development of Iraq; a plan of action by Lord Salter, assisted by S.W. Payton. 1955. London: Caxton, for the Iraq Development Board
 6. ^ a b c d e f g h i Eppel 2004.
 7. ^ a b c Barnett 1998.
 8. ^ a b c Simons 2003.
 9. ^ Tripp 2007; Hunt 2005.
 10. ^ a b c d e f g h Marr 2003.
 11. ^ Simons 2003: "At first he [Said] was buried in a shallow grave but later the body was dug up and repeatedly run over by municipal buses, 'until, in the words of a horror-struck eyewitness, it resembled bastourma, an Iraqi [pressed] sausage meat'."
 12. ^ a b c d Mufti 2003.
 13. ^ As in Kuwait for example: "The situation in Kuwait is very shaky as a result of the coup in Iraq, and there is a strong possibility that the revolutionary infection will spread there." See LaFantasie, Glenn W., (Ed.) (1993). "Special National Intelligence Estimate: The Middle East Crisis. Washington, July 22, 1958". Foreign Relations of the United States, 1958–1960, Volume XII: Near East Region; Iraq; Iran; Arabian Peninsula. Washington, DC: Department of State. s. 90.  r eksik |soyadı1= (yardım)
 14. ^ Hailey (9 Mart 1959). "Iraqi Army Units Opposing Kassim Rebel in Oil Area". The New York Times. 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2021. 
 15. ^ Simons 2003
 16. ^ Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq, Updated Edition. University of California Press. 1998. ss. 50-51. ISBN 9780520921245. 
 17. ^ a b c Ghabra, Shafeeq N., "Iraq's Culture of Violence" 19 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., article in Middle East Quarterly, Summer 2001, accessed 16 October 2013; in a footnote at the end of the first sentence ("... political compromise."), Ghabra cites Sa‘d al-Bazzaz, Ramad al-Hurub: Asrar ma Ba‘d Hurub al-Khalij, 2d ed. (Beirut: al-Mu'assasa al-Ahliya li'n-Nashr wa't-Tawzi‘, 1995), p. 22.

Bibliyografya

Konuyla ilgili yayınlarDeğiştir

 • Choueiri, Youssef M.; Arap Milliyetçiliği: Bir Tarih Blackwell 2000
 • Cleveland, William L.; Modern Ortadoğu'nun Tarihi Westview Press 1994
 • Dawisha, Adeed: Yirminci Yüzyılda Arap Milliyetçiliği : Zaferden Umutsuzluğa Princeton University Press 2003
 • Kedourie, Elie; Orta Doğu'da Siyaset Oxford University Press 1997
 • Lewis, Roger ve Owen, Roger (editörler); Devrimci Bir Yıl: 1958'de Ortadoğu IB Tauris 2002
 • Polk, William R.; Irak'ı Anlamak IB Tauris 2006
 • Watry, David M. Diplomasi Eşiğinde: Soğuk Savaşta Eisenhower, Churchill ve Eden. Baton Rouge: Louisiana Eyalet Üniversitesi Yayınları, 2014.

Dış bağlantılarDeğiştir