Latin alfabesi
Ḋḋ harfi

harfi Arapçanın romanizasyonunda ض harfi karşılığında kullanılır. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Dzad(Dzade) olarak bilinir. Türkçeye Arapçadan geçen kelimelerde üzerleri noktalı kullanılır. Örneğin: Ramaḋan, Kaḋı, Kaḋa, Ḋarb, Ḋarbe, Arḋ...

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış D harfi
Üst nokta işaretini kullanan harfler

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi