İzmir Enternasyonal Fuarı

İzmir, Türkiye'de düzenlenen bir fuar
(İzmir Fuarı sayfasından yönlendirildi)

İzmir Enternasyonal Fuarı, kısaca İEF ve İzmir Fuarı, her yıl Ağustos ve Eylül aylarında İzmir'de düzenlenen Türkiye'nin en köklü, en tanınmış ve en kapsamlı fuarıdır. Genellikle İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül tarihine denk getirilir. Kültürpark'ta düzenlenir.

İzmir Enternasyonal Fuarı
88. İEF'deki Çin pavyonu
88. İEF'deki Çin pavyonu
SıklığıYıllık
YeriKültürpark
Konum(lar)İzmir, Türkiye
Aktif yıllar1927-günümüz
DüzenleyiciİZFAŞ
ÜyelikUFI
Resmî siteief.izfas.com.tr

Tarihçe

değiştir

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın doğuşu, 17 Şubat 1923'te (henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken) Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne uzanır. İktisat Kongresi ile eş zamanlı olarak bir ticari ürünler sergisi düzenlenmiş, sergi mekânı olarak İkinci Kordon'da Osmanlı Bankası'nın depo olarak kullandığı Hamparsumyan Binası seçilmiştir. Burada, el tezgâhı ve küçük sanayi ürünleri; Isparta, Kula, Gördes, Uşak kilim ve halıları, yağ ürünleri, sabunlar, makarna ve unlu yiyecekler, kolonyalar, helvalar, ihraçlık pamuklar, ayakkabı, mobilyalar, deri ürünleri, tarım araçları, kiremit, tuğla, maden örnekleri, tütün, sigara, şarap örnekleri, kereste çeşitleri sergilenmiştir.

İzmir İktisat Kongresi Sergisi'nden sonraki ilk sergi 4 Eylül 1927'de, "9 Eylül Mahalli Sergisi" adı altında İzmir Sanatlar Mektebi'nde açılmıştır.[1] İzmir Ticaret Odası'nın teklifi ve İzmir Valisi Kâzım Dirik'in kararı ile açılan sergide yetmiş bir resmî kuruluş, yüz doksan beş yerli firma ve dokuz ülkenin yetmiş iki kuruluşunun ürünleri sergilendi. Sergiyi 80.744 kişi gezdi. İkinci 9 Eylül Sergisi, Eylül 1928'de yine aynı binada ve uluslararası düzeyde gerçekleşti.[2] Sergiye yüz elli beşi yabancı olmak üzere beş yüz on beş firma katıldı. Bir sonraki serginin 1931'de düzenlenmesine karar verildi ancak ekonomik nedenlerle sergi toplanamadı.[2][3]

1933'te günümüzde Swissôtel Büyük Efes'in bulunduğu yerde 9-30 Eylül tarihleri arasında yirmi üç yabancı şirket, yüz otuz yerli şirket ile yirmi ticaret ve sanayi odasının katılımıyla İzmir Millî 9 Eylül Panayırı gerçekleştirildi.[4][5][6] Panayır bir sonraki yıl 26 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında İzmir Beynelmilel 9 Eylül Panayırı adıyla düzenlendi.[4] 1935 İzmir Arsıulusal 9 Eylül Panayırı, dönemin İktisat Vekili Celâl Bayar tarafından 21 Ağustos'ta açıldı. 311.000 kişinin gezdiği panayır, bugünün organize uluslararası fuarının öncüsü oldu.[3]

 
İzmir Enternasyonal Fuarı'nın düzenlendiği Kültürpark'ın Kadifekale'den görünümü.

Fuar alanının temeli, evvelce 1922 İzmir Yangını'nda kül olmuş mahallelerin bulunduğu ve sonraki yıllarda şehrin ortasında bir pislik ve derbederlik yuvası hâline gelmiş bulunan bugünkü yerinde 1 Ocak 1936'da törenle atıldı.[2] 360.000 m2lik alanın Kültürpark hâline getirilmesi ve yılın belirli bir ayında bu alan üzerinde uluslararası bir fuarın gerçekleştirilmesi planlandı. Kültürpark alanının düzenleme çalışmaları, dönemin İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz'un ve gazeteci sıfatıyla Moskova'daki Gorki Parkı'nı gezmiş olan yardımcısı Suat Yurtkoru'nun yönetiminde, proje aşamasında da dönemin Moskova Belediye Başkanı Bulganin tarafından görevlendirilen mimarların tasarımı çerçevesinde 1936'da tamamlanmış; 01 Eylül 1936'da Heyeti Vekile Reisi İsmet İnönü'nün katıldığı bir törenle İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark'ta açılmıştır. İzmir, Kültürpark ve Fuar âdeta özdeşleşmiştir. Lozan Kapısı önünde yapılan törene Mısır, Yunanistan ve Sovyetler Birliği'nden kırk sekiz yabancı kuruluş, otuz iki vilayet pavyonu ve kırk beş yerli kuruluş katıldı. 1937 İzmir Enternasyonal Fuarı, diğer yıllara göre çok daha kapsamlı hazırlandı. Fuar süresince şehirdeki gıda, konaklama ve ulaşım hizmetlerinde %25 indirim uygulanması kararı alındı.[7] Açılışı İktisat Vekili Celâl Bayar yaptı. Fuar'ın en büyük özelliği Kültürpark'ın sürekli bir kurumuna dönüşecek olan Paraşüt Kulesi'nin açılışı oldu. Yüz dört yabancı şirketin katıldığı Fuar'da dört yüz yirmi dört yerli kuruluş temsil edildi. Bu rakamlar 1938'deki fuara yüz kırk yabancı, kırk altı devlet kurumu ve beş yüz yirmi yedi yerli kuruluşun, 60.000 m2 fuar alanının eklenmesiyle hazırlanan ve açılışını Başvekil Dr. Refik Saydam'ın yaptığı 1939 fuarına beş yüz yetmiş dört yabancı şirket, yirmi yedi devlet kurumu ve üç yüz otuz üç yerli şirketin katılmasıyla giderek arttı.

1940 yılında sürmekte olan II. Dünya Savaşı yüzünden katılımın olmayacağı ileri sürülmesine karşın yerler çok önceden kiralandı, ancak fuar zararla kapatıldı. Açılışı Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu yaptı. 30 Ağustos tarihinde Millî Piyango ilk kez fuarda çekildi. Fuara iki yüz kırk üç yabancı, dört yüz altmış üç yerli şirket katıldı. Savaşa karşın 1941'de fuar hazırlıkları eksiksiz gerçekleşti. 1942'de ise sürmekte olan savaş gerekçesiyle hükûmet kararı ile açılamadı ancak İzmir halkı için fuar kapsamındaki kültür ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.[8] 1943 İzmir Enternasyonal Fuarı Başvekil Şükrü Saracoğlu himayesinde açıldı. Ziyaretçi sayısı bir milyon kişiyi aştı. 1944, 1945 ve 1946 fuarları ulusal düzeyde açılabildi.[9] Uluslararası fuarlar 1947 yılından itibaren kesintisiz ve giderek önem kazanarak devam etti. 1947'de Uluslararası Fuarcılık Endüstrisi Birliği'ne üye oldu.

1950'lerden itibaren büyük rağbet görmeye başlayan Fuar gazinoları çok kanallı televizyonlar dönemine kadar Türkiye eğlence hayatının zirvelerinden ve referanslarından biri olarak kalmışlardır. Fuar Göl Gazinosu, Mogambo Gazinosu, ismini Zeki Müren'in verdiği Manolya Bahçesi bu gazinoların en önemlilerindendir. Safiye Ayla, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Sezen Aksu, Tanju Okan ve daha pek çokları, isimleri İzmir Fuarı ile özdeşleşmiş sanatçılardır. Günümüzde de Fuar günlerindeki müzik faaliyetleri daha ziyade açık hava konserleri ağırlıklı olarak sürdürülmektedir. Fuar, Soğuk Savaş sırasında başta Uzay Yarışı olmak üzere çeşitli alanlarda ABD ve Sovyetler Birliği'nin rekabetine sahne oldu.[10]

Önceleri bir ay süren ve 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuarın süresi önce 1979'da[11] ve 1986'da[12] yirmi güne, 2004'te ise on güne indirildi. İzmir Enternasyonal Fuarı günümüzde, İzmir Kültürpark'ta yer alan pek çok fuarcılık etkinliğini düzenleyen İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) tarafından organize edilmektedir.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nı İzmir'de düzenlenen diğer fuarlardan ayıran özellik, tarihçesinin yanı sıra, belli bir sektör ile kısıtlı kalmayan, ithalat ve ihracat potansiyeli olan ürünlere dönük, teknolojik yenilikler içeren ve Türkiye piyasasına ilk adımlarını atan partönerler açısından önem arz eden kimliğidir.

Bölge ve ülke ekonomisine büyük katkısı olan İzmir Enternasyonal Fuarı, böylece Türkiye'nin "dünyaya açılan penceresi" sloganıyla ülke tanıtımında ve ikili ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir. Teknolojinin ve yenilikçiliğin ön plana çıktığı sektörler olan otomotiv, elektrik, elektronik, iş makineleri, gıda ve ambalaj makineleri gibi uzmanlaşmaya dayalı faaliyet alanları fuar etkinlikleri içinde ağırlıklı bir yer işgal etmektedir.

Fuarlar listesi

değiştir
Tarih Ad Notlar
4-25 Eylül 1927 1. İzmir 9 Eylül Sergisi [1][2][4]
4-20 Eylül 1928 2. İzmir 9 Eylül Sergisi [2][4]
9-30 Eylül 1933 3. İzmir Millî 9 Eylül Panayırı [2][4]
26 Ağustos-15 Eylül 1934 4. İzmir Beynelmilel 9 Eylül Panayırı [2][3][4]
22 Ağustos-11 Eylül 1935 5. İzmir Arsıulusal 9 Eylül Panayırı [2][3][13]
1-22 Eylül 1936 6. İzmir Enternasyonal Fuarı [2][13]
20 Ağustos-20 Eylül 1937 7. İzmir Enternasyonal Fuarı [1][2][13]
20 Ağustos-20 Eylül 1938 8. İzmir Enternasyonal Fuarı [11]
20 Ağustos-20 Eylül 1939 9. İzmir Enternasyonal Fuarı [11]
20 Ağustos-20 Eylül 1940 10. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][14]
20 Ağustos-20 Eylül 1941 11. İzmir Enternasyonal Fuarı [11]
20 Ağustos-20 Eylül 1943 12. İzmir Enternasyonal Fuarı [11]
20 Ağustos-20 Eylül 1944 13. İzmir Fuarı [9][11][15][16]
20 Ağustos-20 Eylül 1945 14. İzmir Fuarı [9][11][17]
20 Ağustos-20 Eylül 1946 15. İzmir Fuarı [9][11]
20 Ağustos-20 Eylül 1947 16. İzmir Enternasyonal Fuarı [11]
20 Ağustos-20 Eylül 1948 17. İzmir Enternasyonal Fuarı [11]
20 Ağustos-20 Eylül 1949 18. İzmir Enternasyonal Fuarı [11]
20 Ağustos-20 Eylül 1950 19. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][18]
20 Ağustos-20 Eylül 1951 20. İzmir Enternasyonal Fuarı [19][20]
20 Ağustos-20 Eylül 1952 21. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][21]
20 Ağustos-20 Eylül 1953 22. İzmir Enternasyonal Fuarı [11]
20 Ağustos-20 Eylül 1954 23. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][22]
20 Ağustos-20 Eylül 1955 24. İzmir Enternasyonal Fuarı [23]
20 Ağustos-20 Eylül 1956 25. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][24]
20 Ağustos-20 Eylül 1957 26. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][25]
20 Ağustos-20 Eylül 1958 27. İzmir Enternasyonal Fuarı [26][27]
20 Ağustos-20 Eylül 1959 28. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][28]
20 Ağustos-20 Eylül 1960 29. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][29]
20 Ağustos-20 Eylül 1961 30. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][30]
20 Ağustos-20 Eylül 1962 31. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][31]
20 Ağustos-20 Eylül 1963 32. İzmir Enternasyonal Fuarı [32][33]
20 Ağustos-20 Eylül 1964 33. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][34]
20 Ağustos-20 Eylül 1965 34. İzmir Enternasyonal Fuarı [35][36]
20 Ağustos-20 Eylül 1966 35. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][37]
20 Ağustos-20 Eylül 1967 36. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][38]
20 Ağustos-20 Eylül 1968 37. İzmir Enternasyonal Fuarı [39]
20 Ağustos-20 Eylül 1969 38. İzmir Enternasyonal Fuarı [40]
20 Ağustos-20 Eylül 1970 39. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][41]
20 Ağustos-20 Eylül 1971 40. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][42]
20 Ağustos-20 Eylül 1972 41. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][43]
20 Ağustos-20 Eylül 1973 42. İzmir Enternasyonal Fuarı [44]
20 Ağustos-20 Eylül 1974 43. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][45]
20 Ağustos-20 Eylül 1975 44. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][46]
20 Ağustos-30 Eylül 1976 45. İzmir Enternasyonal Fuarı Ramazan Bayramı nedeniyle fuarın süresi bu yıla özel on gün uzatıldı.[47]
20 Ağustos-20 Eylül 1977 46. İzmir Enternasyonal Fuarı [48]
20 Ağustos-20 Eylül 1978 47. İzmir Enternasyonal Fuarı [49][50]
20 Ağustos-10 Eylül 1979 48. İzmir Enternasyonal Fuarı [50][51]
20 Ağustos-20 Eylül 1980 49. İzmir Enternasyonal Fuarı [52]
20 Ağustos-20 Eylül 1981 50. İzmir Uluslararası Atatürk Fuarı Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum yılının Atatürk Yılı olması nedeniyle fuara Atatürk'ün adı verildi.[53][54]
20 Ağustos-10 Eylül 1982 51. İzmir Enternasyonal Fuarı [55][56]
20 Ağustos-10 Eylül 1983 52. İzmir Enternasyonal Fuarı [11][57]
20 Ağustos-10 Eylül 1984 53. İzmir Enternasyonal Fuarı [58][59]
20 Ağustos-10 Eylül 1985 54. İzmir Enternasyonal Fuarı [60][61]
26 Ağustos-15 Eylül 1986 55. İzmir Enternasyonal Fuarı [12]
26 Ağustos-20 Eylül 1987 56. İzmir Enternasyonal Fuarı [62]
26 Ağustos-20 Eylül 1988 57. İzmir Enternasyonal Fuarı [63]
26 Ağustos-20 Eylül 1989 58. İzmir Enternasyonal Fuarı [63]
20 Ağustos-3 Eylül 1990 59. İzmir Enternasyonal Fuarı [64]
26 Ağustos-10 Eylül 1991 60. İzmir Enternasyonal Fuarı [65]
26 Ağustos-10 Eylül 1992 61. İzmir Enternasyonal Fuarı [66][67]
8-20 Eylül 1993 62. İzmir Enternasyonal Fuarı [68]
8-20 Eylül 1994 63. İzmir Enternasyonal Fuarı [69][70]
26 Ağustos-10 Eylül 1995 64. İzmir Enternasyonal Fuarı [71][72]
26 Ağustos-10 Eylül 1996 65. İzmir Enternasyonal Fuarı [73]
26 Ağustos-10 Eylül 1997 66. İzmir Enternasyonal Fuarı [74]
26 Ağustos-10 Eylül 1998 67. İzmir Enternasyonal Fuarı [75][76]
26 Ağustos-10 Eylül 1999 68. İzmir Enternasyonal Fuarı [77]
26 Ağustos-10 Eylül 2000 69. İzmir Enternasyonal Fuarı [4][78]
26 Ağustos-10 Eylül 2001 70. İzmir Enternasyonal Fuarı [79]
26 Ağustos-10 Eylül 2002 71. İzmir Enternasyonal Fuarı [80][81]
26 Ağustos-10 Eylül 2003 72. İzmir Enternasyonal Fuarı [82][83]
27 Ağustos-5 Eylül 2004 73. İzmir Enternasyonal Fuarı [84][85]
8-18 Eylül 2005 74. İzmir Enternasyonal Fuarı [86]
1-10 Eylül 2006 75. İzmir Enternasyonal Fuarı [87][88]
31 Ağustos-9 Eylül 2007 76. İzmir Enternasyonal Fuarı İlk kez 2007 yılında bünyesinde, uluslararası bir kongre olan 3. Türkiye Acil Tıp Kongresi'ni de barındırdı.[89][90]
22-31 Ağustos 2008 77. İzmir Enternasyonal Fuarı 52'si yabancı, 791'i yerli toplam 843 firma katıldı. Onur konuğu ülkesi Küba, onur konuğu ili Karabük, teması "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" idi.[91][92]
28 Ağustos-6 Eylül 2009 78. İzmir Enternasyonal Fuarı Onur konuğu ülke Etiyopya, onur konuğu il Çanakkale oldu. Fuar teması ise iletişim teknolojileri ve telekomünikasyon olarak belirlendi.[93][94]
27 Ağustos-5 Eylül 2010 79. İzmir Enternasyonal Fuarı [95][96]
8-18 Eylül 2011 80. İzmir Enternasyonal Fuarı Ana teması çevre ve çevre teknolojileri olan organizasyonun onur konuğu ili Denizli, partner ülkesi ise Avusturya oldu.[97]
31 Ağustos-9 Eylül 2012 81. İzmir Enternasyonal Fuarı [98]
29 Ağustos-8 Eylül 2013 82. İzmir Enternasyonal Fuarı Sağlık teması, "Gücü Geçmişinde, Heyecanı Geleceğinde" sloganı ve altmış üç ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarın partner ülkesi Sri Lanka oldu.[99][100]
29 Ağustos-7 Eylül 2014 83. İzmir Enternasyonal Fuarı Lojistik temasıyla gerçekleştirilen fuarın partner ülkesi Mauritius, odak ülkesi Hırvatistan, onur konuğu illeri ise Diyarbakır ve Malatya oldu.[101]
28 Ağustos-6 Eylül 2015 84. İzmir Enternasyonal Fuarı Eğitim teması ve "Köklü geçmiş, aydınlık gelecek" sloganıyla gerçekleştirilen fuarın partner ülkesi Türkmenistan, onur konuğu ili ise Eskişehir oldu.[102]
26 Ağustos-4 Eylül 2016 85. İzmir Enternasyonal Fuarı İnovasyon teması, "Gelecek İzmir'de" sloganı ve kırk iki ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarın partner ülkesi Malezya, onur konuğu ili ise Manisa oldu.[103][104]
18-27 Ağustos 2017 86. İzmir Enternasyonal Fuarı Enerji teması, "İzmir On'u bekliyor" sloganı ve yirmi altı ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarın partner ülkesi Rusya, onur konuğu ili ise Muğla oldu.[105]
7-16 Eylül 2018 87. İzmir Enternasyonal Fuarı Teknoloji teması, "Eylül'de gel" sloganı ve yirmi beş ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarın partner ülkesi Sırbistan, odak ülkesi ise Hindistan oldu.[106]
6-15 Eylül 2019 88. İzmir Enternasyonal Fuarı "Fuardayız" sloganı ve otuz dokuz ülke ile yirmi bir ilin katılımıyla gerçekleştirilen fuarın partner ülkesi Çin, odak ülkesi Hindistan, onur konuğu illeri ise İstanbul ve Kahramanmaraş oldu.[107]
4-8 Eylül 2020 89. İzmir Enternasyonal Fuarı Akdeniz temasıyla gerçekleştirilen fuar, COVID-19 pandemisi nedeniyle on gün yerine beş günle sınırlı tutuldu.[108]
3-12 Eylül 2021 90. İzmir Enternasyonal Fuarı "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla gerçekleştirilen fuara altmıştan fazla ülke temsilcisi katıldı.[109]
2-11 Eylül 2022 91. İzmir Enternasyonal Fuarı Fuar süresince uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu da düzenlendi.[110]
1-10 Eylül 2023 92. İzmir Enternasyonal Fuarı "Gençlik: Bugünün Öncüsü" temasıyla gerçekleştirilen fuarın onur konuğu ili Şanlıurfa oldu.[111]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b c "Dünden bugüne İzmir Fuarı". Milliyet. 26 Ağustos 2012. 7 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 2. ^ a b c d e f g h i j Polat, Esra (2008). "Uluslararası İzmir Fuarı'nın Kuruluşu ve İlk Sergiler" (PDF). Dokuz Eylül Üniversitesi. 11 Eylül 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 3. ^ a b c d "İzmir Panayırları" (PDF). Konak Belediyesi. Yaz 2017. s. 12. 11 Eylül 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 4. ^ a b c d e f g "İzmir Fuarı 69 yaşında". Türkiye. 20 Ağustos 2000. 11 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 5. ^ Kayıkçı, Meltem. "Şehrin Ruhuna Ritim Tutmuş Bir Otel: Büyük Efes Oteli" (PDF). Anatolia Turizm Akademisi. s. 641. 10 Eylül 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 6. ^ Kaya, Burcu. "İzmir'in İncisi: Büyük Efes Oteli (1964-2002)" (PDF). Anatolia Turizm Akademisi. s. 405. 10 Eylül 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 7. ^ "Fuara Hariçten Gelecekler İçin Yeni Kolaylıklar" (PDF). Tan. 22 Temmuz 1937. s. 8. 7 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 7 Ocak 2024. Fuar zamanı müddetince lzmirdeki otel, han, lokanta ve vesaiti nakliyede yüz.de yirmi beş nispetinde tenzilatlı tarife tatbiki için kati karar alınmış ve alakadarlara bildirilmiştir. 
 8. ^ "İzmir Fuarı". Milliyet. 14 Eylül 1962. s. 2. 
 9. ^ a b c d "İzmir Enternasyonal Fuarı". arkitera.com. 26 Ağustos 2010. 7 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 10. ^ Durgun, Sezgi (Kış 2018). "Kültürpark: Soğuk Savaş'ın Mikrokozmik Kültürel Belleği" (PDF). Meltem, 4. ss. 69-76. 24 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 23 Nisan 2020. 
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae "Güzel İzmir ev sahipliğine hazır". Milliyet. 14 Ağustos 1983. s. 14. 
 12. ^ a b "İzmir Fuarı 20 gün". Milliyet. 31 Temmuz 1986. s. 2. 
 13. ^ a b c "International Izmir Fair". Dokuz Eylül Üniversitesi. 27 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 14. ^ Yeni Asır. 21 Eylül 1940.
 15. ^ Yeni Asır. 24 Ağustos 1944.
 16. ^ Yeni Asır. 22 Eylül 1944.
 17. ^ Yeni Asır. 21 Ağustos 1945.
 18. ^ "İzmir Milletlerarası fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1950. s. 3. 
 19. ^ "Yirminci İzmir Fuarı bugün törenle açılacak". Milliyet. 20 Ağustos 1951. s. 1. 
 20. ^ "İzmir Fuarı dün kapandı". Milliyet. 21 Eylül 1951. s. 1. 
 21. ^ "İzmir Fuarı hazırlıkları". Milliyet. 16 Temmuz 1952. s. 3. 
 22. ^ "İzmir Enternasyonal Fuarı dün törenle açıldı". Milliyet. 21 Ağustos 1954. s. 1. 
 23. ^ "İzmir'de 6-7 Eylül 1955'te olanlar araştırmacı yazar Kamil Bulut anlatıyor". kemalyalcin.com. 6 Eylül 2017. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 24. ^ "İzmir Fuarı dün açıldı". Milliyet. 21 Ağustos 1956. s. 1. 
 25. ^ "İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1957. s. 1. 
 26. ^ "İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1958. s. 1. 
 27. ^ "İzmir Fuarı dün gece kapandı". Milliyet. 21 Eylül 1958. s. 1. 
 28. ^ "İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1959. s. 1. 
 29. ^ "İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1960. s. 1. 
 30. ^ "Yeni Ticaret Rejimi Pazar'a açıklanacak". Milliyet. 18 Ağustos 1961. s. 3. 
 31. ^ "31. İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1962. s. 1. 
 32. ^ "İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1963. s. 1. 
 33. ^ "Fuar bu gece kapanıyor". Milliyet. 20 Eylül 1963. s. 7. 
 34. ^ "İzmir Fuarı yarın açılıyor". Milliyet. 19 Ağustos 1964. s. 7. 
 35. ^ "Fuar yarın açılıyor". Milliyet. 19 Ağustos 1965. s. 7. 
 36. ^ "Fuar kapandı". Milliyet. 21 Eylül 1965. s. 3. 
 37. ^ "Sunay İzmir Fuarı'nı açtı". Milliyet. 21 Ağustos 1966. s. 7. 
 38. ^ "İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1967. s. 1. 
 39. ^ "İzmir Fuarı açıldı, İzmir Fuarı kapandı". Milliyet. 26 Eylül 1968. s. 3. 
 40. ^ "Işık... Renk... Eğlence... İşte İzmir Fuarı". Milliyet. 23 Eylül 1969. s. 5. 
 41. ^ "Fuar yarın açılıyor". Milliyet. 19 Ağustos 1970. s. 3. 
 42. ^ "İzmir Fuarı'nı Çilingiroğlu ve Derbil açacak". Milliyet. 20 Ağustos 1971. s. 1. 
 43. ^ "İzmir Fuarı, bu gece kapanıyor". Milliyet. 20 Eylül 1972. s. 9. 
 44. ^ "İzmir Fuarı'na bu yıl 950 Türk firması katılacak". Milliyet. 18 Temmuz 1973. s. 7. 
 45. ^ "43. İzmir Fuarı törenle açıldı". Milliyet. 21 Ağustos 1974. s. 3. 
 46. ^ "Başol: Sıkıntısı çekilen mallar ithal edilecek". Milliyet. 21 Ağustos 1975. s. 1. 
 47. ^ "Ana-babalar rahat etsin diye Fuarda çocuk kreşi açıldı". Milliyet. 20 Ağustos 1976. s. 6. 
 48. ^ "İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1977. ss. 1, 10. 
 49. ^ "Uluslararası İzmir Fuarı bugün açılıyor". Milliyet. 20 Ağustos 1978. ss. 1, 14. 
 50. ^ a b "İzmir Fuarı 29 milyon lira gelirle kapandı". Milliyet. 21 Eylül 1978. s. 6. 
 51. ^ "Köprülüler: 'Dışsatım dışalımın yüzde 49'unu karşılıyor'". Milliyet. 21 Ağustos 1979. s. 8. 
 52. ^ "İzmir Fuarı törenle açıldı". Milliyet. 21 Ağustos 1980. s. 7. 
 53. ^ "Evren İzmir Belediye Başkanı ile görüştü". Milliyet. 15 Ağustos 1981. s. 12. 
 54. ^ "50. İzmir Atatürk Fuarı törenle açıldı". Milliyet. 21 Ağustos 1981. s. 3. 
 55. ^ "İzmir Fuarı, Orta Doğu fuarı haline getirilecek". Milliyet. 17 Ağustos 1982. s. 12. 
 56. ^ "Fuar bu yıl dışsatıma da yönelik". Milliyet. 22 Ağustos 1982. s. 12. 
 57. ^ "Uzmanlar Bunu Kaçırmamalıdır!". Milliyet. 10 Eylül 1983. s. 4. 
 58. ^ "Fuarda bira satışı sınırlandı". Milliyet. 19 Ağustos 1984. s. 7. 
 59. ^ "Uluslararası Pazarda V/O Mezhdunarodnaya Kniga". Milliyet. 4 Eylül 1984. s. 5. 
 60. ^ "Market gibi fuar". Milliyet. 21 Ağustos 1985. s. 6. 
 61. ^ "Sovyet Dış Ticaret Derneği Energomachexport". Milliyet. 7 Eylül 1985. s. 12. 
 62. ^ "İzmir Fuarları '87". Milliyet. 19 Şubat 1987. s. 2. 
 63. ^ a b "İzmir Fuarları '88-89". Milliyet. 2 Ocak 1988. s. 6. 
 64. ^ "1932'den bu yana süren gelenek...". Milliyet. 16 Haziran 1990. s. 3. 
 65. ^ "İzmir Enternasyonal Fuarı'na 29 ülke katılacak". Milliyet. 11 Ağustos 1991. s. 6. 
 66. ^ "Fuar açıldı". Milliyet. 27 Ağustos 1992. s. 18. 
 67. ^ "Konuşan Türkiye". Milliyet. 30 Ağustos 1992. s. 7. 
 68. ^ "İtalya ve Türkiye 2000'li yıllara doğru elele". Milliyet. 30 Ağustos 1993. s. 4. 
 69. ^ "İzmir Fuarı olaylı açıldı". Milliyet. 9 Eylül 1994. s. 17. 
 70. ^ "Romanya, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda...". Milliyet. 9 Eylül 1994. s. 10. 
 71. ^ "Fuar vatandaşsız açıldı". Milliyet. 27 Ağustos 1995. s. 16. 
 72. ^ "Fuarda şarkıcı gazinocu savaşı". Milliyet. 13 Eylül 1995. s. 25. 
 73. ^ "65. İzmir Enternasyonal Fuarı". Milliyet. 24 Ağustos 1996. s. 8. 
 74. ^ "İzmir Fuarı '97". Milliyet. 26 Ağustos 1997. s. 4. 
 75. ^ "İzmir Fuarı kriz dinlemiyor". Hürriyet. 13 Ağustos 1998. 13 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Eylül 2018. 
 76. ^ "Editör'ün Köşesi" (PDF). TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası. Haziran 1998. 13 Eylül 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Eylül 2018. 
 77. ^ "Hyundai fuarda". Türkiye. 5 Eylül 1999. 11 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 78. ^ "2000 Yılı Faaliyet Raporu" (PDF). İzmir Büyükşehir Belediyesi. 3 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 79. ^ "2001 Yılı Faaliyet Raporu" (PDF). İzmir Büyükşehir Belediyesi. 28 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 80. ^ "71 yıllık tarihinde İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ilk kez bir kadın yönetiyor". Kazete. 9 Ağustos 2002. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 81. ^ "TÜBİTAK, 71. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda halkla buluştu..." (PDF). TÜBİTAK. Eylül 2002. 30 Ekim 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 82. ^ "72. İEF için ulaşım önlemleri alındı". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 2003. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 83. ^ "72. İzmir Fuarı rekorlarla açılacak". Yeni Şafak. 25 Ağustos 2003. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 84. ^ "73. İzmir Enternasyonal Fuarı, 58 ülkenin katılımıyla açıldı". haberler.com. 28 Ağustos 2004. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 85. ^ "İzmir Fuarı 73. kez kapıları açtı". Radikal. 28 Ağustos 2004. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 86. ^ "İzmir Fuarı 74. Kez 'Merhaba' Dedi". İzmir Büyükşehir Belediyesi. Eylül 2005. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 87. ^ "75. İzmir Enternasyonel Fuarı Açıldı". haberler.com. 2 Eylül 2006. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 88. ^ "İzmir'in fuar takvimi". Hürriyet. 4 Kasım 2005. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 89. ^ "İEF ile İzmir kazanacak". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 17 Ağustos 2007. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 90. ^ "76. İzmir Enternasyonal Fuarı Hazırlıkları". haberler.com. 24 Ağustos 2007. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 91. ^ "77. Kez 'Merhaba'". İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ağustos 2008. 22 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 92. ^ "Bu Fuar Unutulmayacak". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 8 Ağustos 2008. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 93. ^ "İzmir Fuarı kapılarını bugün 78. kez açıyor". Yeni Asır. 27 Ağustos 2009. 7 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 94. ^ "Dünya'ya 78. Kez 'Merhaba'". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 28 Ağustos 2009. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 95. ^ "İzmir'den dünyaya 79. 'merhaba'". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 27 Ağustos 2010. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 96. ^ "79 yaşında ama 'enerjik' bir fuar". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 19 Ağustos 2010. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 97. ^ "80. kez merhaba!". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 8 Eylül 2011. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 98. ^ "Yine, yeni, yeniden". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 28 Ağustos 2012. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 99. ^ "İEF'den dünyaya barış çağrısı". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 29 Ağustos 2013. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 100. ^ "Heyecan başlıyor". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 23 Ağustos 2013. 22 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 101. ^ "Dünyaya 83. 'Merhaba'". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 29 Ağustos 2014. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 102. ^ "84. İEF'den dünyaya barış çağrısı". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 28 Ağustos 2015. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 103. ^ "Gelecek İzmir'de, Gelecek İEF'de". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 11 Ağustos 2016. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 104. ^ "85. İzmir Enternasyonal Fuarı geleceğe kapılarını açıyor". Sözcü. 25 Ağustos 2016. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 105. ^ "Dünyanın gözü İzmir'de". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 18 Ağustos 2017. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 106. ^ "Eylül'de gel!". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 31 Ağustos 2018. 6 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 107. ^ "İzmir Enternasyonal Fuarı'na Asya'nın devleri damgasını vuracak". Haberler.com. 2 Eylül 2019. 4 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2019. 
 108. ^ "İEF'nin açılış tarihi öne çekildi". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 21 Ağustos 2020. 30 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2020. 
 109. ^ "90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda dolu dolu 10 gün". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 31 Ağustos 2021. 5 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2021. 
 110. ^ "İzmir büyük buluşmaya hazır". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 1 Eylül 2022. 4 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2022. 
 111. ^ "'1-10 Eylül arasında İzmir'e gelin'". İzmir Büyükşehir Belediyesi. 24 Ağustos 2023. 12 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Eylül 2023. 

Dış bağlantılar

değiştir