İş (sosyal-ekonomi verimlilik)

bir insanın toplumdaki rolü

İş, işçilik mal ve hizmet üretimi açısından bağlı bulunulan sosyal toplum içerisinden bireylerine değer üretmesinde öte sosyal-ekonomi verimlilik toplumsal güven dayanışma güdüsünü artırmaya psiko-sosyal açıdan aidiyet duygusunun artması, açısında sosyal birlikteliği artıran olumu sosyalojik faktörleri içerir