İstihdam

işveren ve işçi arasındaki ilişki

İstihdam, ülkedeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılmasıdır. İstihdam kavramı bir ekonomide belli bir dönemde mevcut üretim ögelerinin var olan teknolojik düzeye göre hangi oranda kullanıldığını ifade eder.

2000 ve 2018'de AB'deki toplam istihdamın yüzdesi olarak kamu istihdamını karşılaştıran grafik

İstihdam kavramı dar ve geniş olmak üzere iki şekilde ele alınır. Dar istihdamda emeğin, yani sadece çalışanların üretim sürecinde kullanılması incelenir. Geniş manada ise emek, sermaye, toprak gibi üretim sürecinde rol alan tüm faktörler incelenir.

Çeşitleri

değiştir

İstihdam tam, eksik ve aşırı istihdam olarak sınıflandırılmaktadır.

Kaynakça

değiştir

Ayrıca bakınız

değiştir