Tembellik Hakkı

Tembellik Hakkı (Fransızca: Le Droit à la paresse), Paul Lafargue tarafından yazılan, ilk baskısı 1883'te yapılan bir kitaptır. Kitapta Lafargue, işçilerin ücretli emeği ortadan kaldırmak yerine, daha çok iş imkanı adına genişletmeye çalışmasını eleştirmektedir. Lafargue'a göre, ücretli emek kölelikle eşdeğerdir ve bir işçi hareketi olarak köleliğin yayılması için savaşmak akıl almazdır. Lafargue kitabında, bir burjuva hakkı olarak gördüğü çalışma hakkının aksine tembellik hakkını savunmuştur.