Sosyal statü

Sosyal statü veya toplumsal konum, bir bireyin belirli bir toplum ve kültür içindeki konumu. Bireyin sosyal çevre ve sosyal organizasyon içindeki yerini belirler.[1] Bu konum prestije dayanır ve beraberinde yaşam tarzı, haklar ve sorumluluklar getirir. Kamusal figür, politikacı, internet ünlüsü gibi ünlü kişiler etkili sosyal statülere örnektir.

Sosyal statü genel olarak kazanılmış statü ve verilmiş statü olarak ikiye ayrılır. Kazanılmış statü, birey tarafından çaba sarfedilerek rekabet gerektiren bir süreçle edinilir. Verilmiş statüyse doğuştan gelir; kişinin yetilerine bakılmaksızın cinsiyet, aile, ırk gibi kavramlara dayanarak belirlenir.[2]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ https://academic.oup.com/ije/article/32/3/332/637081
  2. ^ "Social status". Encyclopaedia Britannica. Erişim tarihi: 31 Mart 2017.