Ana menüyü aç

Çubukoğulları Beyliği, Selçuklu emirleri Çubuk Bey (1085-1092) ve oğlu Mehmed Bey tarafından 1085-1112 arasında Fırat Nehri'nin batısında Palu, Genç arasını, Çemişgezek, Eğin, Arapgir ve civarını fethederek kurulan Türk beyliğidir. Sünni Hanefi olup beylik merkezi Harput'tu. Çubuk Bey'in Harput Ulu Camii'nin bahçesinde heykeli bulunmaktadır. 1112'de Artuklu Beyliği hakimiyeti altına girdi.

Çubukoğulları Beyliği

1085–1112
Başkent Harput
Yönetim Monarşi
Bey
 - 1085-1092 Çubuk Bey
 - 1092-1112 Mehmed Bey
Türk tarihi
Mahmud al-Kashgari map.jpg

KaynakçaDüzenle