Çubukoğulları Beyliği

Türk beyliği

Çubukoğulları Beyliği, Selçuklu emirleri Çubuk Bey (1085-1092) ve oğlu Mehmed Bey tarafından 1085-1112 arasında Fırat Nehri'nin batısında Palu, Genç arasını, Çemişgezek, Eğin, Arapgir ve civarını fethederek kurulan Türk beyliğidir. Beyliğin merkezi Harput'tu. Çubuk Bey'in Harput Ulu Camii'nin bahçesinde heykeli bulunmaktadır. Çubukoğulları Beyliği, 1112'de Artuklu Beyliği hakimiyeti altına girdi.

Çubukoğulları Beyliği
1085-1112
BaşkentHarput
HükûmetMonarşi
Bey 
• 1085-1092
Çubuk Bey
• 1092-1112
Mehmed Bey
Tarihçe 
• Kuruluşu
1085
• Dağılışı
1112
Öncüller
Ardıllar
Büyük Selçuklu Devleti
Artuklu Beyliği

Kaynakça

değiştir