ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi

ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti'nin YÖK'e bağlı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi dahilinde mülki eğitim veren fakülte. TDK güncel sözlüğüne göre arapça asıllı mülki kelimesi türü bakımından sıfat niteliğinde olup "1. Bir ülkeyle ilgili olan, 2. Ülke yönetimine ilişkin, 3. Asker sınıfı dışında kalan."[1] anlamlarını karşılar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çanakkale Siyasal Logo.png18martuni.jpg
Kuruluş 2012
Dekan Prof. Dr. Hüseyin ERKUL
Bulunduğu Yer Çanakkale, Türkiye
Web sitesi http://sbf.comu.edu.tr/

TarihçeDüzenle

Fakülte 2012 yılında Terzioğlu Yerleşkesi’nde 11 bölümle (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Yönetim Bilişim Sistemleri) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak açılmış[2] 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.[3]

Fakülte lisans programı olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile örgün öğretime başlamıştır. İlerleyen dönemlerde İktisat(Ekonomi) Bölümü, İşletme Bölümü ve en son 2018-2019 eğitim öğretim yılında İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne lisans öğrencisi kabul etmiştir.[4]

Fakülte Misyon ve VizyonuDüzenle

Evrensel ölçüler perspektifinde, bilim-kültür-sanat birikimiyle, sosyal bilim disiplinleri ışığında ideale kanalize olmuş, mesleki bilgi-becerilerini ülke kalkınması yönünde kullanan, yerel küresel geleceğe duyarlı, sosyal olgu-olaylara ilgili, toplumsal düzen kurallarını benimsemiş, hukuka bağlı, örf-adetlere saygılı, iletişim becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyonu ise bilim dünyasının nitelikli bir üyesi olma yolunda bir fakülte olarak, bölge ve ülke kalkınması için sosyo-ekonomik ve diğer atılımları yapacak çalışmalar ve projeler geliştirmek, küresel rekabet ortamında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek yetkinliğe, stratejik karar alma becerisine sahip, verimliliği sağlamayı ilke edinen donanımlı bireyler yetiştirmek, yeteneklerini geliştirme de yardımcı ve onların tercih edilir özelliklere sahip bireyler olarak ülke hizmetine katılmalarını sağlamaktır.[5]

BölümlerDüzenle

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi[6]Düzenle

 
Çanakkale Siyasal ve Bilim Anıtı
 
Fakülte binasının batı cephesinde görülen Çanakkale Boğazı görüntüsü.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi 18. yüzyıldan bugüne kadar gelinen süreçte siyaset ve yönetim konularında bilimsel çalışmalar ortaya koyan bir disiplini ifade etmektedir.

Siyaset bilimi, kaynaklar elverdiği ölçüde, değerlerin siyasal sistemler içerisinde geliştirilmesini analiz eder. Güç, otorite, meşruluk, sosyal sınıf, cinsiyet, etnisite, siyasal katılım gibi kavramların ve devlet, hükümet/kabine, siyasal partiler, baskı grupları, uluslararası örgütler benzeri kurumların incelenmesi siyaset bilimi alanına girmektedir. Ayrıca bu disiplin siyasal düşünceler, ideolojiler, özgürlük, demokrasi, ahlak ve eşitlik gibi değerlerle yakından ilgilenmektedir.

Kamu yönetimi, yönetim sistemlerindeki, özellikle de devlet içerisindeki, karar alma ve politika oluşturma sürecini inceler. Yönetim analizi, kamu politikalarının uygulanması, ulusal kamu kurumları ve yerel yönetimler gibi yönetimin uygulama alanını oluşturan konularla da ilgilenir. Yönetim analizi; planlama, karar alma, organizasyon, uygulama ve değerlendirme gibi yönetim programlarını, bunlara ek olarak insan kaynakları ve bütçeleme gibi kaynak yönetimini kapsamaktadır.

Anabilim DallarıDüzenle

Bölüm, temel zorunlu dersleri yanında iktisadi ve idari bilimler/siyasal bilgiler fakültesi olmasının gerektirdiği ekonomi, işletme ve istatistik gibi derslerle de desteklenmektedir.

Bölüm Sonu KazanımlarDüzenle

Programı tamamlayan öğrenciler, mesleki uzmanlığa yönelik sınavlara girerek, kaymakamlık, idari hakimlik, gelir uzmanlığı, müfettişlik ve vergi denetmenliği gibi mesleklerde istihdam edilr. Diploması, kamu ve özel sektör olmak üzere çeşitli mesleklerde geçerlilik taşımaktadır. Bölüm mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşları gibi kamu kurumlarında uzmanlık gerektiren üst-orta kademe yönetici pozisyonlarda görev alabiliriler. Bankacılık sektöründe ve diğer özel sektör kuruluşlarında denetim ve personel bölümlerinde tercih edilebilmektedir.

Uluslararası İlişkiler[7]Düzenle

Anabilim DallarıDüzenle

İktisat[8]Düzenle

Anabilim DallarıDüzenle

  • İktisat Teorisi
  • İktisat Tarihi
  • İktisadi Geliştirme ve Uluslararsı İktisat

İşletme[9]Düzenle

Anabilim DallarıDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle