Yakıt verimliliği

Yakıt verimliliği, bir ısıl verim biçimidir. Bir taşıt yakıtında bulunan kimyasal potansiyel enerjinin kinetik enerjiye veya işe dönüştürülme sürecinin verimliliğini ifade eder. Tam yakıt verimliliği, taşıta göre farklılık gösterir ve verimlilik çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Endüstri gibi taşınamaz uygulamalardaki yakıt verimliliğinin artışı, özellikle fosil yakıt kullanan elektrik santralinde veya Haber süreci esnasındaki yanma sonucu amonyak oluşumunda fayda sağlar.

Ulaşımda yakıt ekonomisi, belli bir taşıtın enerji verimliliğini ifade eder. Bu verimlilik tüketilen yakıtın mesafeye oranıdır. Yakıt ekonomisi ABD'de ve Birleşik Krallık'ta mil bölü galon (mpg) ile ifade edilir. Metrik sistem kullanan ülkelerde yakıt ekonomisi kilometre bölü litre (km/L) ile ifade edilir.