Mil (birim)

uzunluk birimi

Mil bir mesafe ölçüm birimidir. İsim olarak ingilizce kökenlidir, tarihte değişik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmış ve hâlen kullanılmaktadır. Standart kısaltması; (mi)´dir.

Kara mil´i (Statute mile) ve Deniz mil´i (Nautical mile) olarak iki farklı uzunluklara ayrılırlar.

Bir Kara mil´inin uzunluğu metrik hesaba göre 1.609,344 metre ye eşittir.

Deniz mili değiştir

Deniz mil (Nautical mile)´inin uluslararası resmî bir kısaltması olmadığından, şu kısaltmalara rastlamak mümkündür.: M, NM, nm ve nmi.

Bir deniz mil´inin uzunluğu metrik hesaba göre tam: 1.852,2 metredir.

 .

Ayrıca, bir deniz mil´inin onda birine gomina denir ve 185,22 metredir.