Kilometre

1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi

Kilometre (SI simgesi km) bin metreye denk gelen metrik sistemin uzunluk ölçü birimidir. Birçok ülkede coğrafi yerler arasındaki mesafeleri ifade etmek için kullanılan resmî bir ölçü birimidir.

Diğer birimlerdeki karşılığı değiştir

1 kilometre 1000 metre
3281 fit
1094 yarda
0.621 mil
0.540 deniz mili
6,68×10-9 astronomik birim[1]
1,06×10-13 ışık yılı[2]
3,24×10-14 parsek

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Bir astronomik birimin 149597870691 ±30 m denk olduğu kabul edilir.
  2. ^ Bir ışık yılı 9,4607304725808×1012 km'ye denktir (365.25 gün).