Vikipedi:Seçkin madde adayları/Park Otel

Tartışma 32 gün 16 saat 28 dakika sonra kapatılabilir. (yenile)
Bu süre sonunda fikir birliği sağlanamamışsa ek süre verilerek 62 gün 16 saat 28 dakika sonra kapatılmalıdır. (yenile)

Konunun bütün tarihsel süreçlerinin uygun kaynaklarla detaylı şekilde ele alması, akıcı bir dille yazılmış olması. Başak (mesaj) 07.10, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]

  Karşı Başta dikkatimi çeken maddenin kısalığı ve kaynakların azlığı oldu. Mesela giriş paragrafı çok kısa olmuş, birkaç cümle eklenebilir. Metin içi bağlantılar az, "Tarihi" dışında başka alt başlık yok. Konusu ilginç, fakat bu maddenin*(burada olduğu* kadarıyla) SM olmasını sağlayacak bir özelliği yok. Üzerinde biraz çalışılırsa KM adaylığına sunulabileceği görüşündeyim, iyi çalışmalar. ⲔⲖⲞⲢⲠⲒⲔⲢⲒⲚ (klorpikrin) 07.26, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]
  YorumMaddenin geliştirilebilmesi ve kriterlere uygun hale getirilmesi için görüş bildirerek katkılarınızı rica ediyorum.
Maddenin "seçkin" olması için ne uzunlukta olması gerektiği konusunda da görüş yazabilir misiniz? Kriterler arasında "uzunluk" kriterini görmüyorum, belli bir alt sınır verilmemiş "her madde için kendi potansiyeline göre değerlendirilmeli, asgari bir uzunluk aranmamalıdır." denmiş. "Kapsamlılık" kriterine göre maddenin belli bir uzunlukta değil ama " konuyla ilgili herhangi bir önemli bilgiyi göz ardı etmeden detaylı bir biçimde hazırlanması" gerekiyor. Acaba "şu konuda detayların da eklenmesi gerekir" diye belirteceğiniz, araştırıp eklenebilecek bir konu var mı?
Eksik bulduğunuz, eklenmesini uygun gördüğünüz alt başlık nelerdir? Seçkin madde kriterleri arasında belli bir alt başlık sayısı şartı bulunmuyor diye biliyorum. " Tarih" ana başlığı altında 6 alt başlık şeklinde yapılandırmayı uygun gördüm. Konuyu daha iyi anlaşılır kılmak için "şu şekilde başlıklar da olmalı" diye bir öneriniz var mı?
Kaynakları az yorumuna temel olarak maddede dikkatinizi çeken, kaynağı belirtilmemiş, doğrulanamayan ya da daha uygun kaynaklar gerektiren bilgiler var mıdır?
"SM olmasını sağlayacak bir özellik yok" derken; şuradaki kriterleri sağlamaya çalışıyoruz değil mi; başka bir özellik aranıyor mu? Hangi özellikler ekleyerek SM kriterine uygun hale getirilebilir?@ⲔⲖⲞⲢⲠⲒⲔⲢⲒⲚ --Başak (mesaj) 08.14, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]
Kısadan kastım zaten maddenin kapsamıydı, boyutu değil. Otelin yapısı hakkında bilgi verilen bir bölüm açılabilir. Yıkılmasına kimler ne sebeplerle karşı çıktı? Bedrettin Dalan'ın izninin kaynağı nedir? Bu otelin başka fotoğrafları varsa onlar eklenmeli. 50 yılı aşkın süredir varolmuş bir yapının en azından birkaç fotoğrafının olması beklenir. TURAŞ A.Ş ve Mengerler ne şirketleridir? "Yıllarca atıl kalan bina, şehir siluetinde kirlilik yaratan ve bulunduğu mahalle içinde de güvenlik problemi yaratan sorunlu bir yapı oldu" – hangi bina? ⲔⲖⲞⲢⲠⲒⲔⲢⲒⲚ (klorpikrin) 08.28, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]
Teşekkürler, bu açıklamalar maddeyi geliştirmeye yardımcı olmak için beklediğim nitelikte. 1979'da otel kapandıktan sonra yaşananlar, otel maddesinin sınırlarını aşıp "Park Otel Vakası" diye ayrı bir maddeye konu olabilir diye düşünüyorum ama Park Otel maddesi içinde de konu biraz daha detaylandırılabilir, daha anlaşılır olması için çalışılabilir tabi ki. --Başak (mesaj) 08.46, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]
Ben de birkaç düzenleme yaptım ve otelin bir başka fotoğrafını buldum. Bu sitede ilk kullanılan fotoğraf, 1930'larla 1960'lar arası çekildiğini varsayaraktan Commons'a yüklenebileceğini düşünüyorum. yükledim.ⲔⲖⲞⲢⲠⲒⲔⲢⲒⲚ (klorpikrin) 08.57, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]
ⲔⲖⲞⲢⲠⲒⲔⲢⲒⲚ (klorpikrin) 09.17, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]
@ⲔⲖⲞⲢⲠⲒⲔⲢⲒⲚ, konu ile VP:SMK'nin nasıl bir bağlantısı olduğunu bana açıklar mısınız?
Doğu ( m ) 22.53, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]
O sıradaki hâlinin yetersiz olduğunu düşündüm. "Konu" derken maddeyi kast ettim, konusunu değil. Yanlış ifade kullanmışım.ⲔⲖⲞⲢⲠⲒⲔⲢⲒⲚ (klorpikrin) 22.55, 22 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]
  • Emeği geçenlerin emeklerine sağlık. Burada yazanları okudum. Çeşitli mimari yapıları seçkin madde statüsüne erişecek kadar yazmış bir kullanıcı olarak naçizane bir-iki bir şey söylemek isterim.
Bu bir otel, dolayısıyla hem bir şirket olarak hem de bir yapı olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Tarih kısmı bu şekilde yazılmış.
Bina açısından mimari özelliklerini işleyen bir kısım olmaması büyük bir eksiklik.
Maddede kullanılan dil yer yer ansiklopedik üsluptan uzaklaşmakta, sübjektif bir anlatıma geçmekte. "Yunan'ı bozguna uğratmasının", "Konak, Hariciye Nezareti olarak kullanıldığı dönemde Osmanlı toplumunun 20. yüzyıldaki bazı değişimlerine tanıklık etti", "Böylece Park Otel, Türk toplumunca garsonluk yapmanın ayıp sayıldığı bir dönemde gençlerin bu mesleği öğrenmesinde etkili olmuştur" (kaynak olsa dahi bu da kaynağı oluşturanın şahsi çıkarımı/değerlendirmesidir), "Batılı yaşam tarzını deneyimleme fırsatı sunan bir uygulama alanı oldu" (benzer nitelikte), "Özellikle lokanta kısmının birinci sınıf orkestrası ve yemekleriyle tanınan otel" (tanıyan kim?)... Bu tip ifadelerin sorunlu olduğunu düşünüyorum.
Tüm bunlar nedeniyle, SM olmasının önünde uzun yollar olduğu kanaatindeyim. Bu aşamaya gelen maddelerin, en kötü %90 hazır gelmesi, burada ise ufak noktalar üzerinde anlaşılması, bunların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Nanahuatl? 00.01, 23 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]

  Yorum yorumlar için teşekkürler. Gerçekten çok yardımcı oldu. Maddenin gelişimi ve burada yürüyen tartışma neden çok değerli konusunda birkaç şey söylemek istiyorum.

Tartıştığımız maddeye konu olan Park Otel, şirket ve yapı olmanın ötesinde bir sosyolojik yönü açısından önemli. Bu yapı, her şeyden önce, Cumhuriyet döneminde Türkiyede toplum yaşamındaki büyük değişimin sembolü olmuş. Yapı, otel olarak hizmet verdiği dönemde kadınlı-erkekli yeni bir eğlence anlayışının ilk defa deneyimlenmesi, yeni sosyalleşme kurallarının benimsenmesi gibi konularda oynadığı rol ile sembolleşmiş. Aslında Park Otel’in ansiklopedik değerinin en çok buradan geldiğini, maddede en çok bu yönünün vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Cumhuriyet dönemi romanlarına mekan olmasına dair bir alt başlık ekledim. -"Görsel sanatlarda Park Otel" başlığı da oluşturulabilir belki. İbrahim Çallı'nın Park Otelde Yılbaşı Balosu tablosu ve benzerleri araştırılıp o alt başlık altında yer verilebilir.- İçerik, son hali ile otelin Türk toplumunun modernleşmesi ile ilgili sembol olma yönünü yeterince vurgulanabilmiş mi o konuda yorum almak isterim.

İkinci olarak Türkiye’nin turizm tarihindeki yeri açısından önemli. Turizm kitaplarında Türkiye’de modern anlamda konaklama işletmeciliğin ilk örneklerinden birisi olarak yer alıyor ve maddede bu yönünü de gerektiği gibi vurgulamaya odaklanmalıyız. 1930’larda Almanya’da Alman garson bulunmayıp İtalyanlar garsonluk yapması gibi Türkiye’de de Türk garson bulunmaz, Rumlar garsonluk yaparmış. Türkiye’e garsonluk yapmanın ayıp sayılması ve park Otel’in bu algıyı kırmada oynadığı rol, Vikipedi’de yer verilmeyecek öznel bir anlatı değil, akademik yayınlarda yer alan bir bilgi olarak maddede vurgulanması gereken bir nokta. Türk garsonlar çalıştırmaya başarmasının yanı sıra, otelcilik meslek okulları henüz yokken, 1947’de açılan ilk garsonluk kurslarının verildiği bir mekan olması ilgili bilgi ve kaynak da ekledim.

Son olarak tabi ki otelin kapanıp yıkılmasından sonraki süreç, şehircilik tarihi açısından çok önemli. Park Oteli değil, "Park Otel Vakası" anlatılıyor, belki sonra ayrı bir madde olması düşünülebilir.

Yapısal özellikleri hakkında, Hariciye Nezareti olduğu döneme ait 16 fotoğraftan yola çıkarak mimarisi hakkında bilgi veren bir akademik yayın var. Bu kaynağa dayanarak mimari özelliklerine ilişkin bir bölüm ekleyebildim.

Sonç olarak bu tartışmada gelen yorumlar çok kıymetli, benim vurglamak istediğim şey şu; bu madde “şirket” ve “mimari yapı” dan ziyade bir “bellek mekanı” ve "şehircilik olayı" olarak ele alınmalı, siz ne diyosunuz?. Bu konularda yazma becerimiz hem toplum olarak hem Vikipedi topluluğu olarak eksik diye düşünüyorum. O yüzden bu maddeleri seçkin kılmaya çalışarak farklı alanlarda daha iyi ansiklopedik içerik üretme ve birbirimizin yazdıklarına geribildirim verme becerimizi geliştirebiliriz. Cesur olup SM olmaya aday gösterdiğime memnunum. Böyle tarıtşmalar, 20 yıldır SM adayı gösterilen maddelerin, maddeleri aday gösterenlerin ve seçilenlerin dar bir çevrede kalması problemini aşmamıza faydalı bür süreç olacaktır diye düşünüyorum. Başak (mesaj) 05.11, 30 Mayıs 2024 (UTC)[yanıtla]