Vikipedi:Seçkin madde kriterleri

(Vikipedi:SMK sayfasından yönlendirildi)
Seçkin madde yıldızı

Seçkin maddeler, Vikipedi topluluğu tarafından Vikipedi'nin en iyi çalışmaları olarak belirlenen maddelerdir. Bir seçkin maddenin Vikipedi maddeleri için olan içerik standartlarını karşılamasının yanı sıra, şu özelliklere sahip olması gerekir:

 1. Şu nitelikleri taşımalıdır:
  1. İyi yazılmış: Metnin akıcı, anlaşılır, önemli dilbilgisi hataları içermeyen, ustaca bir standartta hazırlanması anlamına gelir.[1]
  2. Kapsamlı: Maddenin konuyla ilgili herhangi bir önemli bilgiyi göz ardı etmeden detaylı bir biçimde hazırlanması anlamına gelir. Bu kriterin sağlanıp sağlanmadığı her madde için kendi potansiyeline göre değerlendirilmeli, asgari bir uzunluk aranmamalıdır. Uygun yerlerde iç bağlantılar verilmeli ve bunlardan maddenin anlaşılırlığını etkileyen maddeler Vikipedi'de mevcut olmalıdır.[2]
  3. Güvenilir ve iyi araştırılmış: Maddedeki bilgilerin güvenilir kaynaklardan doğrulanabilir olması anlamına gelir. Yer alan bilgiler buna açıkça ihtiyaç duyulmayan durumlar haricinde metin içi kaynaklarla desteklenmeli, bu kaynaklar kabul edilebilir bir kaynak biçemiyle belirtilmelidir.[3] Maddenin hazırlanması için taranan kaynaklar, ilgili konudaki literatürün makul derecede[4] kapsamlı, dengeli ve mümkün olduğunca güncel bir temsilini oluşturmalıdır.
  4. Tarafsız: Maddenin içeriği ve dilinin tarafsız bakış açısı politikasını yansıtacak şekilde hazırlanması anlamına gelir. Maddeler azınlık görüşlerine eşit şekilde yer vermek zorunda değildir.
  5. Kalıcı: Maddenin sürekli değişiklik savaşlarına sebep olmaması ve içeriğinin günden güne önemli derecede değiştirilmemesi anlamına gelir. Adaylıkta bu konuda inceleme yapılırken, yapıcı olmayan veya işleyişi aksatan değişiklikler nedeniyle geri almalar ve seçkin madde adaylığı doğrultusunda gerçekleşen değişiklikler bu durumun istisnaları olarak değerlendirilmelidir.
 2. Biçem el kitabında belirlenmiş olan standartlarla uyumlu olmalıdır. Bunlara aşağıdakiler de dâhildir:
  1. Giriş: Konuyu dengeli bir şekilde özetleyen ve okuyucuyu sonraki bölümlerde karşısına çıkacak yüksek seviyede detaya hazırlayan, makul uzunluktaki bir giriş bölümü.
  2. Alt başlıklar: Madde içeriğini uygun şekilde bölen ancak aşırı detaya inmeyen, hiyerarşik bir alt başlık düzeni.
 3. Medya. Uygun telif hakkı statüsüne ve altyazıya sahip, konuyla ilgili resimlere veya başka medya formlarına mümkün olduğunca sahip olmalıdır. Özgür lisanslı olmayan medya adil kullanım politikasına uyum göstermeli ve bu politika çerçevesinde kabul edilebilir miktarda kullanılmalıdır.
 4. Odak. Gereksiz detaylara girmeden ele alınan konuya odaklanmış bir biçimde yazılmalı, özet biçemine riayet edilmeli ve konu dâhilinde haddinden fazla detayın olması durumunda maddede dengeli bir özet verilerek alt maddelere yönlendirilmelidir.
 1. ^ Özellikle hazırlanma sürecinde çeviriye başvurulan maddelerde, metnin Türkçe akışı mümkün olduğunca doğal ve anlaşılır olmalıdır.
 2. ^ Maddede yer alan tüm kırmızı bağlantıların açılması, maddenin anlaşılmasında sıkıntı yaşanmadığı sürece aranmamalıdır.
 3. ^ Kaynak şablonlarının kullanımı ve çevrimiçi kaynakların mümkün olduğunca arşivlenmesi tercih edilir ama zorunlu değildir.
 4. ^ Değerlendirme yapılırken gerçekçi standartların uygulanması önemlidir. Örneğin 1980'lerde yayımlanan bir albümle ilgili o dönem verilen tepkilerin maddede yer alması beklenirken, ulusal arşivlerden o dönem yayımlanan tüm dergilerin taranması beklenmemelidir.