Vikipedi:Kaliteli madde adayları/Türkler

Bu, bir kaliteli madde adaylığının arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen bu sayfa üzerinde değişiklik yapmayın. Konuyla ilgili yorumlarınızı maddenin tartışma sayfasına ekleyebilirsiniz. Bu sayfada herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
Bu madde, Vikipedi topluluğunca, Kaliteli Madde olmaya uygun görülmemiştir.--RapsarEfendim? 21:57, 8 Kasım 2013 (UTC)

TürklerDüzenle

KM kriterlerini karşıladığı düşünüyorum. Kaynaksız olan bilgilerin kaynaklarını birinin yardımıyla halledebilirim. Sonrasında madde tamamen KM için hazır olacak diye düşünüyorum. Görkem7 (mesaj) 14:54, 06 Ekim 2013 (UTC)

  • Karşı Karşı Siz de belirtmişsiniz kaynak sıkıntısı olduğunu. Tam olarak hazır olduğunu düşünmediğiniz maddeleri aday göstermeseniz daha iyi olacak.--RapsarEfendim? 18:33, 12 Ekim 2013 (UTC)
  • Yorum Yorum İlk olarak maddede gördüğüm eksiklikleri yorum olarak yazmak istiyorum. Belli bir süre sonra bu eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığına bakarakta oyumu kullanacağım:
İçerik Yorum
1. Bununla birlikte Avrupa'ya Türkiye'den göç ederek yerleşmiş olan Türk göçmen toplulukları (özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Danimarka'da bulunanlar) ile Kuzey Amerika ve Avusturalya'daki Türk göçmenler de Türkler grubuna girmektedirler. Bu tür önemli bir maddenin bir çok yerinin kaynaklandırılması gerekir. Çünkü bir çok iddia mevcut. Bol tarih içerdiği için sağlam kaynaklara ihtiyaç duyulur. Burada ise önemli bir iddia var ve geçerli bir kaynak yok. Bu kısım kaynakla desteklenmelidir.
2. Devletin kurucusu ilk önderi Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Kağanülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular Yine bu kısımda kaynaklandırılmalı.
3. Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânü Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan en kalabalık Türk boyu. Günümüzde Türk nüfusunun çoğunluğu Oğuz boyundandır. Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Türk boyu Oğuzlardır. Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz boyları; 24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han'ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşideddin'e dayanmaktadır. Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmud ise 22 boy saymaktadır. Çok önemli bir bilgi verilmiş. Türk nüfusunun geçmişi hakkında gerçekten ciddi bir bilgi, kaynağı eksik olmasa maddenin önemli kısımlarından olabilir. Kaynak eklenmeli buraya.
4. 10. yüzyılda Orta Asya'dan, çoklukla İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz-Türkmen başta olmak üzere pek çok boy Türk adı altında toplanmıştır. Türk adı Orta Asya'da Türk ırkına mensup ve Türkçe konuşan toplulukların Göktürkler döneminden beri ortak adıdır. Anadolu'da gittikçe azalan yerli nüfus yerini Türklere bırakmaya başlamış ve 10. yüzyılda kurulan Türkmen beylikleri sayesinde tüm Anadolu'da Türkçe konuşan topluluklar egemen toplum olmuştur.Anadolu'ya ilk olarak Hun, Sabir, Hazar gibi Türk kavimleri akın yapmış olsa da bu akınlar genelde askerî amaçlı olmuştur. Ancak 9. ve 10. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlar'a gelen Kıpçak, Peçenek, Uz adlı Türk kavimleri Anadolu'ya Bizans eliyle geçirilmiş ve yerleştirilmiştir. Asıl Anadolu'nun Türk yurdu hâline dönüşmesi, doğudan gelen Oğuz-Türkmen göçleriyle olmuştur. Türk ismiyle ilgili önemli bilgiler verilmiş. Bir iddia içeren bilgilere kaynak eklenmeli.

Anadoluda ilk dönem başlığına kadar okudum. Alt başlıklarada göz attım ancak bir çok bilgi kaynaksız geçilmiş. Hatta uzunca başlıkların içeriğinde tek bir kaynak bile olmayan yerler var. Buraya kadar bir kaç tane yer belirttim. Burdan yola çıkarak, belirttiğim eksik yerler ile beraber benzer kaynaksız kısımlarında kaynaklandırılması lazım. Bunların yapılması gerekiyor. Bu bir kaç maddelik liste yorumum olsun, bir süre sonra inceleyip kesin kararımı belirteceğim. İnşallah bu dediğim yerler ve benzer eksiklikler giderilir ve oyum destek şeklinde olur, ancak zor gibi görünüyor. Kaynak eksikliği bayağı var.Sait71yaz 15:14, 29 Ekim 2013 (UTC)

  • Karşı Karşı Sayfa düzeni kötü, kaynaksız birçok bilgi var. Maddede Türkiye Türkleri anlatılıyor ama genel Türk tarihine gereğinden fazla yer verilmiş. Bu haliyle kaliteli madde olmaktan uzak. -esc2003 (mesaj) 06:08, 30 Ekim 2013 (UTC)
Bu, bir kaliteli madde adaylığının arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen bu sayfa üzerinde değişiklik yapmayın. Konuyla ilgili yorumlarınızı maddenin tartışma sayfasına ekleyebilirsiniz. Bu sayfada herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.