Vajra, Sanskritçe şimşek ve elmas anlamlarına gelen ve hem Hinduizm hem de Budizm için önemli bir sembolün adıdır.

Vajra

Tibetçe'deki karşılığı dorje`dir ki bu Tibet ve Bhutan'da sıklıkla kullanılan bir erkek ismidir. Ayrıca, dorje Tibetli lamalar tarafından ayinler sırasında sağ elde tutulan küçük sembolik bir asayı ifade etmek için de kullanılır.

Hint mitolojisinde vajra Tanrılar'ın Kralı İndra tarafından tutulan şimşek şeklinde bir silahtır. Yunan mitolojisinde Zeus'un taşıdığı yıldırım benzeri olarak kabul edilebilir, en azından doğal yıldırım fenomenini temsil etmesi açısından.

Budizm'de vajra, Budizmin üç ana dalından biri olan Vajrayana'nın sembolüdür.

Ayrıca bakınızDüzenle