Hint mitolojisi, Sanskrit yazınında varlığını bulan ve Hinduizmle ilintili anlatılar bütünüdür. Nepal ve Hint kültürünün bir alt kümesi olarak algılanan Hint mitolojisi, tekdüze bir yapıdan çok farklı gelenek, sınıf, felsefe ve coğrafyaya sahip insanların bir araya getirdiği öyküleri temsil etmektedir.[1] Kutsal metinler olan Vedalardan beslenmektedir.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Jacqueline Suthren Hirst, Myth and history, Themes and Issues in Hinduism, Cassell, 1998