Ufuk (Gözerimi veya Ufuk Çizgisi) gök ile yer ya da deniz düzeyini hayali olarak ayıran çizgidir. Gerçek ufuk genellikle, ağaçlar, dağlar ve binalarla örtüldüğü için gök ile yerin birbirini kestiği bu noktalara görünür ufuk denir. Astronomide, gözlem yapan kişinin bulunduğu noktadan (gözlemcinin gözünden doğru) yatay olarak çizilen doğrudur.

Ufuk çizgisi
Su ufku

Ufuk mesafesi değiştir

Pisagor teoremine göre

 

dik üçgenin kısa kenarını ufuk uzaklığı (a), uzun kenarını da dünya'nın yarıçapı (b) olarak kabul edersek hipotenüs dünyanın yarıçapı ile gözlemcinin boyu toplamı (c) olacaktır.

u = ufuk uzaklığı
r = dünyanın yarıçapı
r+g = hipotenüs
 
 

eşitliğin iki yanındaki r2'ler birbirini götürdüğünde ufuk mesafesi
 
 

Yukarıdaki formüle göre, boyu 1,7 metre olan birinin görebileceği ufuk mesafesi ;

r = 6378 km (dünyanın ekvator yarıçapıdır)
g = 1,7 m = 0,0017 km
 

boyu 1,7 metrelik bir kişi için ufuk 4,66 km uzaktan başlamaktadır. Eğer bu kişi 5 metre yüksekliğindeki bir direğe tırmanırsa

 

olur.