Trakya (Yunanca: Θράκη-Thraki, Bulgarca: Тракия - Тrakiya), M.S.46 yılında oluşturulmuş Roma eyaleti.

Anadolu'daki Trakya Bölgesi'nin konumu
MS 120 yılında Roma İmparatorluğu'nun Trakya eyaleti

Balkanlar'da yer alan Trakya; Güney Bulgaristan, Kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki topraklarını içeren tarihi çok zengin bir bölgedir. Türkiye sınırları içindeki yüzölçümü 23.764 km2 olan bu bölgenin üç deniz ile sınırı vardır; Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi.

Roma Eyaleti

değiştir

Makedon Savaşları sırasında Roma ve Makedonya arasında Trakya'nın hakimiyeti için bir çatışma kaçınılmaz hale gelmişti. Makedonya'da yönetime hakim olanların ülkeyi doğru yönetememesi, Trakya'daki otoriteyi sekteye uğratmış ve kabilelerin başına buyruk hareket etmelerine neden olmuştu. M.Ö.168 yılındaki Pydna Savaşı, Makedonya'nın Roma otoritesine girmesiyle sonuçlanmıştır. Trakya'da Roma hakimiyetine geçiş süreci boyunca çok sayıda isyan ortaya çıkmıştı. Trakya'da başlangıçta Rhascuporis önderliğindeki Sapaei kabilesinin ön plana çıktığı görüldü. Rhascuporis, daha çok Cumhuriyetin sonlarına doğru önce hem Pompey hem de Sezar'a ve Marcus Antonius ve Octavian'a karşı Cumhuriyetçilere verdiği destek ile tanınır. Bölgenin yönetimini Romalı efendileri adına ellerinde tutan ailelerin karıştığı skandallar ve taht kavgaları imparatorluğun ilk yıllarına kadar sürdü.

Üçüncü Makedonya Savaşı'nın ardından Trakya, Roma otoritesini tanımak zorunda kaldı. Trakya Vasal Devleti birkaç farklı kabileden oluşuyordu.

Trakya Kralı III. Roimitalkes'ün karısı tarafından 46 yılında öldürülmesiyle birlikte Trakya, önce Procuratorlar tarafından sonra da Praetorian Prefectler tarafından yönetilen bir Roma eyaleti olarak düzenlendi. Romanın yönetim merkezi Perinthus olarak belirlendi ancak bölgelerin yönetimi valiye bağlı askeri görevlilerce sağlandı. Bölgenin büyük kentlerden yoksun oluşu yönetmeyi güçleştirse de Roma otoritesi giderek yayıldı. Romanizasyon bir devlet ideolojisi olmadığı için bölge gittikçe artan bir şekilde Helenize oldu.

Trakya'daki Roma otoritesi, Moesia'da konuşlu lejyonlar tarafından sağlanıyordu. Trakya'daki nüfusun çoğunlukla çiftçilerden oluşan yapısı ve Roma otoritesine olan uzaklığı, mevcut yerel güçlerin Moesia lejyonları tarafından desteklenmesini zorunlu kılıyordu. Gelecek birkaç yüzyıl boyunca Trakya gittikçe artan bir oranda ve sıklıkta Germen göçmenlerin saldırılarına maruz kaldı. I. Justinianus'un saltanatı sırasında savunmayı güçlendirmek amacıyla 100'den fazla lejyon kalesi inşa edildi.

Köken bilimi (etimoloji)

değiştir

Trakya kelimesi, Eski Yunanca "trachea" kelimesinden türemiştir ve "gırtlak, soluk borusu" anlamına gelmektedir. Günümüz Türkçesinde İstanbul ve Çanakkale'deki coğrafi oluşumlara, denizler arasındaki doğal deniz yolu bağlantılarına "Boğaz" denmesi de bu yüzdendir. Bir başka deyişle Trakya, "Boğazlar Ülkesi"dir.