Testis kanseri, erkek üreme sistemi’nin parçası olan testislerde oluşan kanser'dir.[2] Belirtileri, testiste yumru veya testis torbası'nda şişlik veya ağrıyı içerebilir.[2] Tedavi kısırlık ile sonuçlanabilir.[2]

Testis kanseri
Diğer adlarTestis tümörü[1]
Radikal bir orşiektomi örneğinde 7,4 × 5,5 cm seminom
UzmanlıkOnkoloji
BelirtilerTestis'te şişlik, Testis torbası'nda şişlik veya ağrı[2]
TiplerGerm hücreli tümörler (seminomlar ve nonseminomlar), seks-kordonu stromal tümörleri, lenfomalar[3][4]
Risk faktörüİnmemiş testis, hastalığın aile öyküsü, önceki testis kanseri öyküsü[4]
TanıFizik muayene, ultrason, kan tahlili, testisin cerrahi olarak çıkarılması[2]
Ayırıcı tanıSpermatosel, epididimit, kasık fıtığı, ek testis[1]
TedaviAmeliyat, radyoterapi, kemoterapi, kök hücre nakli[2]
PrognozBeş yıllık hayatta kalma oranı oranı ~ %95 (ABD)[5]
Sıklık686.000 (2015)[6]
Ölüm9.400 (2015)[7]

Neden değiştir

Risk faktörleri arasında inmemiş testis, hastalığın ailede bulunması ve önceki testis kanseri öyküsü vardır.[4] %95'ten fazlası germ hücreli tümörler olup, seminom ve seminom olmayan olarak ayrılır.[8] Diğer tipler arasında cinsiyet kordonu stromal tümör'leri ve lenfoma'lar bulunur.[3] Teşhis genellikle fizik muayene, ultrason ve kan tahliline dayanır.[2] Testisin cerrahi olarak çıkarılması daha sonra kanser tipini belirlemek için mikroskop altında inceleme yapılır.[2]

Tedavi ve Prognoz değiştir

Testis kanseri tedavi edilebilir ve genellikle iyileşebilen bir hastalıktır.[4] Tedavi seçenekleri arasında ameliyat, radyoterapi, kemoterapi veya kök hücre nakli vardır.[2] Kanserin geniş çapta yayıldığı vakalarda bile kemoterapi %80'in üzerinde bir iyileşme oranı sunar.[3]

Epidemiyoloji ve prognoz değiştir

Küresel çapta testis kanseri 2015 yılında yaklaşık 686.000 kişiyi etkiledi.[6] Ölen kişi sayısı 1990'daki 7.000 ölümden o yıl 9.400 kişiye çıktı.[7][9] Oranlar

gelişmekte olan ülkeler'de gelişmiş ülkelere göre daha azdır.[10] Hastalık başlangıcı en sık 20 ila 34 yaş arası erkeklerde, nadiren 15 yaşından önce görülür.[5][11] Amerika Birleşik Devletleri'nde beş yıllık hayatta kalma yüzdesi yaklaşık %95'tir.[5] Hastalık yerel kaldığında sonuçlar daha iyidir.[5]

Belirtiler ve semptomlar değiştir

 
Testis kanserinin ilk belirtisini gösteren resim

Testis kanserinin ilk belirtilerinden biri çoğunlukla testislerde yumru veya şişliktir. ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF), kendi kendine düzenli testis muayenesi de dahil olmak üzere, asemptomatik ergen ve yetişkinlerde testis kanseri için düzenli tarama yapılmasını önermemektedir.[12] Ancak Amerikan Kanser Derneği, bazı erkeklerin özellikle de ailede kanser öyküsü varsa, testislerini ayda bir muayene etmeleri gerektiğini öne sürerken, Amerikan Üroloji Derneği de tüm genç erkeklere aylık kendi kendine testis muayenesi yapmasını önerir.[13][14]

Belirtiler ayrıca aşağıdakileri içerebilir:

 • testislerin birinde ağrılı veya ağrısız bir yumru[15][16]
 • alt karın veya testis torbasında keskin veya donuk bir ağrı[16]
 • genellikle testis torbasında "ağırlık" hissi[16]
 • testisin katılığı[16]
 • β-hCG'nin hormonal etkilerinden kaynaklanan göğüs büyümesi (jinekomasti)[15][16]
 • kanserin sırttaki lenf düğümlerine yayılması nedeniyle bel ağrısı (lumbago)[15][16]

Testis kanserinin akciğer dışında diğer organlara yayılması çok sık rastlanan bir durum değildir. Ancak yayılmışsa aşağıdaki belirtiler olabilir:

Testis kanseri, kriptorşidizm, hipospadias ve zayıf semen kalitesi, testiküler disgenezis sendromu denilen sendromu oluşturur.[17]

Nedenler değiştir

Testis kanseri gelişimi için önemli bir risk faktörü kriptorşidizm'dir (inmemiş testisler). Genellikle tümör varlığının kriptorşidizme katkı yaptığına inanılır; Kriptorşidizm tümörle birlikte ortaya çıktığında tümör genellikle büyük olur.

Kasık fıtığı, Klinefelter sendromu ve[18] kabakulak orşit diğer risk faktörleridir.[19] Fiziksel aktivite hastalık riskini azaltırken ve hareketsiz yaşam tarzı hastalık riskini artırır. Erkek özelliklerinin erken başlaması artan riskle ilişkilidir. Bunlar endojen veya çevresel hormonları yansıtabilir.

Batı ülkelerinde daha fazla testis kanseri oranları görülmesi esrar kullanımıyla ilişkilendirilmiştir.[20][21][22][23]

Mekanizmalar değiştir

Çoğu testis germ hücreli tümöründe çok fazla kromozom bulunur ve çoğunlukla bunlar triploid ila tetraploid arasındadır. Testis kanserlerinin yaklaşık %80'inde bir izokromozom 12p (kromozom 12'nin aynı sentromerin her iki tarafındaki kısa kolu) vardır ve ayrıca diğer kanserler genellikle diğer genomik amplifikasyon mekanizmaları yoluyla bu kromozom kolundan fazladan malzemeye sahiptir.[24]

Teşhis değiştir

 
Bir seminomun mikrograf'ı. H&E lekesi.

Testis kanserinin teşhis edilmesinin ana yolu testisteki yumru veya kitledir. Daha genel olarak, genç bir yetişkinin veya ergenin ağrılı veya ağrısız tek bir testis büyümesi varsa bu durum doktorların testis kanserinden şüphelenmesine neden olmalıdır.

 
Embriyonal karsinom, seminom ve yolk kesesi tümörü içeren karışık germ hücreli tümördür. Embriyonel karsinom bileşeni (sol üst, sağ üst ve sol alt), belirgin nükleoluslu büyük, epiteloid, anaplastik hücreler, nükleer örtüşme ile belirsiz hücre sınırları, pleomorfizm ve sık mitozlardan oluşan yüksek dereceli özelliklerle psödoglandüler büyüme gösterir. Seminom bileşeni (üst ortada), farklı hücre zarlarına, bol miktarda berrak/sulu sitoplazmaya, büyük merkezi çekirdeklere ve belirgin nükleollere sahip büyük, yuvarlak çokyüzlü hücreleri gösterir. Yolk kesesi bileşeni (sağ altta, embriyonal bileşeni sarar) mikrokistik/retiküler büyüme modeli sergiler.

[25] Diğer durumlarda da testis kanserine benzer semptomlar görülebilir:[26]

 • Epididimit veya epididimo-orşit
 • Hematosel
 • Varikosel
 • Orşit
 • Prostat enfeksiyonları veya iltihapları (prostatit), mesane enfeksiyonları veya iltihapları (İdrar yolu enfeksiyonu) veya böbrek enfeksiyonları (nefrit) veya

testis torbası veya testislerdeki damarlara yayılan ve şişmeye neden olan iltihaplar

 • Testis torsiyonu veya fıtık
 • Enfeksiyon, iltihaplanma, retro-peritonit veya testis torbası, testisler, pubis, anorektal bölge ve kasık yakınındaki lenf düğümleri veya damarlarının diğer durumları
 • Testislerin iyi huylu tümörleri veya lezyonları
 • Başka bir primer tümör bölgesinden testislere metastaz

Testis torbası’nda ele gelen herhangi bir yumrunun doğası, yumrunun kesin yerini, boyutunu ve kistik mi? katı mı?, tekdüze mi? heterojen mi?, sınırlı veya kötü tanımlanmış gibi bazı özelliklerini net şekilde belirlendiği testis torbası ultrason’uyla değerlendirilir. Hastalığın boyutu metastazları bulmak için kullanılan bilgisayarlı tomografi'lerle değerlendirilir.

Testis kanserinin ayırıcı tanısı, inguinal orşiektomiden yani testis’in tamamının ve bağlı yapıların (epididimis ve spermatik kordon) cerrahi olarak çıkarılmasından elde edilen dokunun histoloji’sinin incelenmesini gerektirir. Kanser hücrelerinin testis torbasına yayılma riskini arttıracağından biyopsi yapılmamalıdır.[27]

Kasık orşiektomi, kanser hücrelerinin kaçma riskini azalttığı için tercih edilen yöntemdir. Bunun nedeni beyaz kan hücrelerinin (ve muhtemelen kanser hücrelerinin) içeri ve dışarı aktığı testis torbasının lenfatik sisteminin alt ekstremitelere, testis sisteminin ise karın boşluğunun arka kısmına (retroperiton) bağlanmasıdır. Trans-skrotal biyopsi veya orşiektomi potansiyel olarak kanser hücrelerini testis torbasında bırakacak ve kanser hücrelerinin yayılması için iki yol oluşturacaktır; kasık orşiektomisinde ise yalnızca retroperitoneal yol mevcuttur.

Kan testleri aynı zamanda testis kanserine özgü tümör belirteçleri'leri (genellikle kan dolaşımında bulunan protein'ler) tanımlamak ve ölçmek için de kullanılır. Alfa-fetoprotein, insan koryonik gonadotropin’i ("gebelik hormonu") ve Laktat dehidrojenaz (LDH-1), testis germ hücreli tümörlerini tespit etmek için kullanılan tipik tümör belirteçleridir.

Yüksek düzeyde koryonik gonadotropini tespit etmek için bir gebelik testi kullanılabilir; ancak testis kanserinin ilk belirtisi genellikle ağrısız bir şişliktir.[28] Seminomların yalnızca %25'inde yüksek koryonik gonadotropin bulunduğunu, dolayısıyla hamilelik testinin testis kanserini tespit etmede çok hassas olmadığını not ediniz.[29]

Tarama değiştir

Amerikan Aile Hekimleri Akademisi semptomları olmayan erkeklerin testis kanseri açısından taranmasını önermemektedir.[30]

Evreleme değiştir

Çıkarıldıktan sonra testis Bouin solüsyonu[31][32] ile sabitlenir çünkü nükleer konformasyon gibi bazı morfolojik ayrıntıları daha iyi korur. Daha sonra testis tümörü, Amerikan Kanser Ortak Komitesi (AJCC) kanser evreleme kılavuzu'nda yayınlanan Malign Tümörlerin TNM sınıflandırmasına göre bir patolog tarafından evrelendirilir. Testis kanseri, üç evreden (alt sınıflandırmalara sahip) birinde olacak şekilde kategorize edilir. Testisteki tümörün büyüklüğü evrelemeyle ilgisi yoktur.[33]

Geniş anlamda testis kanseri şu şekilde evrelenir:

 • Evre I: kanser testis'te yereldir.
 • Evre II: kanser testisleri içerir ve retroperitoneal ve/veya paraaortik lenf düğümlerine metastaz yapar (lenf düğümüdiyaframın altındadır).
 • Evre III: kanser testisleri ve retroperitoneal ve paraaortik lenf düğümlerinin ötesindeki metastaz’ı içerir. Evre 3 ayrıca hacimli olmayan evre 3 ve hacimli evre 3'e bölünmüştür.[34]

Ayrıntılı evreleme sistemi hakkında daha fazla bilgi Amerikan Kanser Derneği'nin web sitesindedir.[35]

Sınıflandırma değiştir

 
Testis tümörlerinin göreceli görülme sıklığı.[36]

Testis kanseri, testislerde bulunan herhangi bir hücre türünden kaynaklanabilse de, testis kanserlerinin %95'inden fazlası germ hücreli tümörlerdir (GCT'ler). Geriye kalan %5'in çoğu Leydig hücrelerinden veya Sertoli hücre'lerinden türetilen seks kordonu-gonadal stromal tümörleridir. En etkili ve uygun tedaviyi yapmak için doğru teşhis gereklidir. Bir dereceye kadar bu, tümör belirteçleri için kan tahlilleriyle yapılabilir ancak kesin tanı, bir örneğin histolojisinin bir patolog tarafından incelenmesini gerektirir. Testis tümörleri en iyi şekilde, hem testisin tamamının histolojik olarak değerlendirilmesine imkan veren hem de yerel tümör kontrolü sağlayan radikal inguinal orşiektomi ile sınıflandırılır.[37]

Çoğu patolog testis tümörleri için Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırma sistemini kullanır:[38]

 • Germ hücreli neoplaziden "in situ" elde edilen germ hücreleri
  • Noninvaziv germ hücreli neoplazi
   • Germ hücreli neoplazi in situ'[39]
   • İntratübüler germ hücreli neoplazinin özel formları
   • Gonadoblastom
  • Germinoma tümörlerin germinom ailesi
   • Seminom
  • Seminomatöz olmayan germ hücreli tümörler
   • Embriyonel karsinom
   • Yolk kesesi tümörü, ergenlik sonrası tip
   • Koryokarsinom
   • Plasental bölge trofoblastik tümörü
   • Epiteloid trofoblastik tümör
   • Teratom, ergenlik sonrası tip
   • Somatik tipte malignite ile teratom
  • Testisin karışık germ hücreli tümörleri
   • Karışık germ hücreli tümörler
    • Poliembriyom
    • Dağınık embriyo
  • Bilinmeyen tipteki germ hücreli tümörler
   • Gerileyen germ hücreli tümörler
 • Germ hücreli neoplazi ile ilgisi olmayan germ hücreli tümörler "in situ"
  • Spermatositik tümör
  • Teratom, ergenlik öncesi tip
   • Dermoid kist
   • Epidermoid kist
  • Yolk kesesi tümörü, ergenlik öncesi tip
  • Testis nöroendokrin tümörü, ergenlik öncesi tip
  • Karışık teratom ve yolk sac tümörü, prepubertal tip
 • Testis seks kordonu-stromal tümörleri
  • Leydig hücreli tümör
   • Leydig hücreli tümör
  • Sertoli hücre tümörü
   • Sertoli hücre tümörü
   • Büyük hücreli kalsifiye Sertoli hücreli tümör
  • Granüloza hücreli tümör
   • Yetişkin granüloza hücreli tümörü
   • Juvenil granüloza hücreli tümör
  • Fibroma tekoma tümör ailesi
  • Karışık ve diğer seks kordonu-stromal tümörleri
   • Karışık seks kordonu-stromal tümörü
   • Mühür yüzük hücresi
   • Miyoid gonadal stromal tümör
   • Aksi belirtilmemişse seks kordonu-stromal tümörü
 • Testis ikincil tümörleri

Tedavi değiştir

Üç temel tedavi türü cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi'dir.[40]

Testis kanser ameliyatı ürologlar, radyasyon tedavisi radyasyon onkoloğu ve kemoterapi tıbbi onkologlar tarafından yapılır. Testis kanserli hastaların çoğunda hastalık en az uzun vadeli morbidite ile kolayca tedavi edilir. Tedavi başarısı evreye bağlı olmakla birlikte, beş yıl sonra ortalama hayatta kalma oranı %95 civarındadır ve 1. evre kanser vakaları, eğer uygun şekilde izlenirse, aslında %100 hayatta kalma oranına sahiptir.[41]

Testislerin alınması değiştir

Testis kanserinin ilk tedavisi, etkilenen testisin cerrahi olarak çıkarılmasıdır (orşiektomi). Bazı durumlarda, testis kanseri tümörlerini testisten çıkarmak ve testisleri işlevsel bırakmak mümkün olsa da, etkilenen testis genellikle tüm testis boyunca yayılmış kanser öncesi hücreleri içerdiğinden bu neredeyse hiçbir zaman yapılmaz. Dolayısıyla ek bir tedaviye gerek kalmadan tümörün tek başına alınması, o testiste başka bir kanserin oluşma riskini büyük ölçüde artırır.

Üremeyi, hormon üretimini ve diğer erkeklik işlevlerini sürdürmek için genellikle yalnızca bir testis gerektiğinden, etkilenen testis neredeyse her zaman kasık orşiektomi denilen bir yöntemle tamamen çıkarılır. (Testis neredeyse hiçbir zaman testis torbasından çıkarılmaz; kasık bölgesinde kemer çizgisinin altından bir kesi yapılır.) Birleşik Krallık'ta bu yönteme radikal orşiektomi denir.[42]

Retroperitoneal lenf düğümü diseksiyonu değiştir

Evre I gibi görünen seminom dışı/seminom dışı durumlarda, kanserin evre I veya evre II'de olup olmadığını doğru bir şekilde belirlemek ve kanserin evre I'de mi yoksa evre II'de mi olduğunu doğru bir şekilde belirlemek ve alt karın bölgesindeki lenf düğümlerine metastaz yapmış olabilecek kötü huylu testis kanseri hücrelerinin riskini azaltmak için retroperitoneal/paraaortik lenf düğüm'leri (ayrı bir operasyonda) üzerinde ameliyat yapılabilir.

Bu ameliyata retroperitoneal lenf düğüm diseksiyonu (RPLND) adı verilir. Ancak bu yaklaşım, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok yerde standart olmasına rağmen, başarılı bir ameliyatın gerçekleştirilmesi için gereken maliyet ve yüksek düzeyde uzmanlık nedeniyle gözden düşmektedir. RPLND'nin boşalmayla ilgili sinirlere zarar vererek boşalmanın dışarıdan ziyade mesanenin içine doğru oluşmasına neden olma riski bulunduğundan, işlemden önce (kemoterapide olduğu gibi) sıklıkla sperm bankacılığı yapılır.[43]

Bunun yerine birçok hasta, testler kanserin geri döndüğünü göstermediği sürece başka bir ameliyatın yapılmadığı gözetimi tercih eder. Bu yaklaşım, sürveyans tekniklerinin artan doğruluğu nedeniyle yüksek bir tedavi oranını korur.

Adjuvan tedavi değiştir

Testis kanserleri yayılabileceğinden, hastalara genellikle etkilenen testisin dışında bulunabilecek kanserli hücreleri öldürmek için kemoterapi veya radyoterapi şeklinde adjuvan tedavi yapılır. Adjuvan tedavinin türü büyük ölçüde tümörün histoloji’sine (yani mikroskop altında hücrelerinin boyutu ve şekline) ve ameliyat sırasındaki ilerleme aşamasına (yani hücrelerin testisten ne kadar 'kaçtığı', çevre dokuyu istila ettiği veya vücudun geri kalanına yayıldığı) bağlıdır. Kanser özellikle ilerlemiş değilse, hastalara adjuvan tedavi yerine periyodik Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve kan tahlillleriyle dikkatli gözetim önerilebilir.[44]

1970'den önce testis kanserinden hayatta kalma oranları azdı. Adjuvan kemoterapinin, özellikle de sisplatin ve karboplatin gibi platin bazlı ilaçların piyasaya sürülmesinden bu yana, görünüm önemli ölçüde iyileşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 7.000 ila 8.000 yeni testis kanseri vakası ortaya çıkmasına rağmen, yalnızca 400 erkeğin hastalıktan ölmesi beklenir.

Birleşik Krallık'ta da benzer eğilim ortaya çıktı: Tedavideki gelişmelerden bu yana hayatta kalma oranları hızla artarak tedavi oranları %95'in üzerine çıktı.[45]

Radyasyon tedavisi değiştir

Radyasyon, evre II seminom kanserlerini tedavi etmek için veya evre I seminomlarda küçük, tespit edilemeyen tümörlerin var olma ve yayılma olasılığını en aza indirmek için adjuvan (önleyici) tedavi olarak kullanılabilir (kasık ve para-aortik lenf düğümleri). Radyasyon etkisizdir ve bu nedenle seminom dışı hastalarda asla birincil tedavi olarak kullanılmaz.[46]

Kemoterapi değiştir

Seminom dışı değiştir

Kemoterapi, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayıldığı (yani evre 2B veya 3) seminom dışı hastaların standart tedavisidir. Standart kemoterapi protokolü üç veya bazen dört tur Bleomisin-Etoposide-Sisplatin (BEP)'tir. BEP birinci basamak tedavi olarak ilk kez 1983 yılında Profesör Michael Peckham tarafından raporlanmıştır.[47] 1987'de yayınlanan ve BEP'in en uygun tedavi olduğunu belirleyen dönüm noktası niteliğindeki çalışma, Indiana Üniversitesi'nden Dr. Lawrence Einhorn tarafından yürütüldü. [48] Alternatif, eşit derecede etkili bir tedavi, dört döngü Etoposide-Sisplatin (EP) kullanımını içerir.[49]

Lenf düğümü ameliyatı, özellikle seminom dışı büyük vakalarda, geride kalan kitleleri (evre 2B veya daha ileri düzeyde) çıkarmak için kemoterapiden sonra da yapılabilir.

Seminom değiştir

Bir adjuvan tedavi olarak, seminom tedavisinde radyasyon tedavisine alternatif olarak kemoterapi kullanımı artmaktadır çünkü radyasyon tedavisinin uzun vadede daha önemli yan etkileri var gibi görünmektedir (örneğin iç yara izi, ikincil malignite riskinde artış vb.) Genellikle üç hafta arayla uygulanan iki doz veya ara sıra tek doz karboplatin, radyoterapi ile aynı aralıklarda nüks oranlarıyla başarılı bir adjuvan tedavisi olduğunu kanıtlamaktadır. Tek dozluk tedavi olarak karboplatin kavramı, Barts ve Londra Tıp ve Diş Hekimliği Okulu tıbbi onkoloji profesörü Tim Oliver tarafından geliştirilmiştir.[50] Ancak adjuvan karboplatinin bu ortamda etkinliğine ilişkin çok uzun süreli veriler mevcut değildir.

Primer tümörün alınmasından onlarca yıl sonra seminom tekrarlanabileceğinden, adjuvan kemoterapi alan hastalar dikkatli olmalı ve tedaviden 5 yıl sonra iyileştiklerini varsaymamalıdır.[51]

Prognoz değiştir

Testis kanserinin tedavisi, modern tıbbın başarı öykülerinden biridir ve evreye bakılmaksızın vakaların %90'ından fazlasında tedaviye kalıcı yanıt sağlanır.[52] 2011'de %95'in üzerinde genel tedavi oranları ve metastatik hastalık için %80 rapor edildi. Bu, herhangi bir katı tümör tarafından verilen en iyi yanıttır. Hayatta kalma oranının artması öncelikle etkili kemoterapiye atfedilir.[3] 2013 yılına gelindiğinde, Birleşik Krallık'ta her yıl teşhis konulan 2.300 erkeğin yüzde 96'sından fazlasının iyileştiği kabul edildi. Bu, 1970'lerden bu yana neredeyse üçte bir oranında artış anlamına geliyordu. Bu iyileşme, büyük ölçüde kemoterapi ilacına sisplatin’e bağlandı.[53] Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık yerel iken tedavi edildiğinde insanların %99'undan fazlası 5 yıl hayatta kalır.[54]

Gözetim değiştir

Evre I kanserli birçok hasta için ameliyatı takiben adjuvan (koruyucu) tedavi uygun olmayabilir ve hastalar bunun yerine gözetim altına alınacaktır.[55] Bu gözetimin aldığı biçim; tetkiklerin türü, sıklığı ve devam etmesi gereken süre, kanserin türüne (seminom dışı veya seminom) bağlı olacaktır ancak amaç, ameliyatla iyileşen birçok hastada gereksiz tedavilerin önlenmesi ve metastazlar (ikincil kanserler) ile ilgili herhangi bir nüks erken belirlenip tedavi edilir. Bu yaklaşım kemoterapi ve/veya radyoterapinin yalnızca ihtiyacı olan hastalara verilmesini sağlar. Nihai olarak iyileşen hasta sayısı, gözetim kullanılarak ameliyat sonrası "adjuvan" tedavilerle aynıdır ancak hastaların uzun bir dizi ziyaret ve testi takip etmeye hazırlıklı olmaları gerekir.

Hem seminom olmayanlar hem de seminomlar için gözetim testleri genellikle fizik muayeneyi, tümör belirteçleri için kan testlerini, göğüs röntgenini ve BT taraması’nı içerir. Bununla birlikte, seminom hastalarında hastalığın tekrarlaması daha sonra meydana gelebileceğinden ve kan tahlilleri nüksetmeyi göstermede o kadar iyi olmadığından, bir gözetim programının gereklilikleri hastalığın türüne göre farklılık gösterir.

Bazı hastanelerde karın (ve bazen pelvis) ve ayrıca göğüs üzerinde BT taramaları yapılır. Göğüs röntgeni, BT'ye göre daha düşük yanlış pozitiflik oranı ve önemli ölçüde daha az radyasyon dozuyla birlikte yeterli ayrıntı sağladığı için akciğerler için giderek daha fazla tercih edilmektedir.[56]

Gözetim sırasında BT taramalarının sıklığı, radyasyon maruziyetini en aza indirirken nüksetmelerin erken bir aşamada belirlenmesini sağlamalıdır.[57]

Evre I seminom dışı tedavi gören hastalar için, rastgele bir çalışma (Tıbbi Araştırma Konseyi TE08),[58] yukarıda açıklanan standart gözetim testleriyle birleştirildiğinde, 3. ve 12. ayda yapılan 2 BT taraması, erken aşamada nüksetmeyi tespit etmede 2 yılda 5 tarama kadar iyiydi.

Adjuvan tedavi almak yerine gözetimi seçen evre I seminom için tedavi edilen hastalar için, tarama ve ziyaretlerin en uygun sıklığını belirlemek için hiçbir rastgele çalışma yapılmamıştır ve programlar dünya çapında ve bireysel ülkeler arasında çok büyük farklılıklar gösterir. Birleşik Krallık'ta TRISST adında devam eden klinik bir araştırma vardır.[59][60] Bu, taramaların ne sıklıkta yapılması gerektiğini ve BT taramaları yerine manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirir. MR hastayı radyasyona maruz bırakmadığı için araştırılmaktadır ve bu nedenle nüksetmeleri belirlemede iyi olduğu gösterilirse BT'ye tercih edilebilir.

Testis kanserinin daha ileri evrelerinde ve radyoterapi veya kemoterapi uygulanan vakalarda tedavi sonrası takiplerin (testlerin) kapsamı koşullara göre değişecektir, ancak normalde komplikasyonsuz vakalarda beş yıl boyunca ve nüksetme riski yüksek olanlarda daha uzun süre yapılmalıdır.

Üreme kapasitesi değiştir

Tek testisi kalan erkek üremesini koruyabilir. Ancak doğurganlık kemoterapi ve/veya radyoterapi nedeniyle olumsuz etkilenebileceğinden, hâlâ çocuk sahibi olmayı planlayan erkekler için sperm bankacılığı uygun olabilir. Her iki testisini de kaybeden erkek işlemden sonra kısır kalır ancak işlemden önce canlı, kansersiz spermi saklamayı seçebilir.

Epidemiyoloji değiştir

Testis kanseri dünya çapında 1990'da 7.000 ölümden 2013'te 8.300 ölümle sonuçlandı.[9] Testis kanseri ABD ve Avrupa'da en yüksek prevalansa sahiptir ve Asya ile Afrika'da nadirdir.[61] Dünyada görülme sıklığı 1960'lardan bu yana iki katına çıkmıştır;[62] ki en yüksek yaygınlık oranları İskandinavya, Almanya ve Yeni Zelanda'dadır.

Testis kanseri en çok 15-40 yaş arası erkekler arasında görülmesine rağmen, üç zirve noktası vardır: bebeklikten dört yaşına kadar teratomlar ve yolk kesesi tümörleri, ergenlik sonrası seminomlar ve seminom olmayanlar olarak 25-40 yaşları arasında ve 60 yaştan itibaren spermatositik tümörler olarak görülür.[63]

Testisin germ hücreli tümörleri, 15 ila 35 yaş arasındaki genç erkeklerde en sık görülen kanserdir.[64]

Amerika Birleşik Devletleri değiştir

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 8.900 vaka teşhis edilmektedir.[5] Beyaz erkeklerde testis kanseri riski, siyahi erkeklerdeki riskin yaklaşık 4-5 katı ve Asyalı Amerikalı erkeklerin üç katından fazladır.[61] Latinler ve Amerikan Kızılderililerinde testis kanseri riski beyaz ve Asyalı erkeklerinki arasındadır.[61] Bu farklılıkların nedeni bilinmemektedir.[61]

Birleşik Krallık değiştir

Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 2.000 kişiye teşhis konulur.[65] Yaşam boyu risk kabaca 200'de 1'dir (%0,5).[66] Erkeklerde en sık görülen 16. kanserdir. Erkeklerde kanser ölümlerinin %1'inden azını oluşturur (2012'de yaklaşık 60 erkek öldü).[67]

Diğer hayvanlar değiştir

Testis tümörleri hayvanlarda da görülür. At'larda bunlara interstisyel hücre tümörleri ve teratomlar dahildir. Genellikle, birincisi daha yaşlı aygırlarda bulunur (etkilenen aygırlar aşırı derecede kısırlaşabilir ki bu da aşırı androjen üretimine işaret eder), ikincisi ise genç atlarda bulunur ve büyüktür.[68]

Kaynakça değiştir

 1. ^ a b Ferri, Fred F. (2017). Ferri's Clinical Advisor 2018 E-Book: 5 Books in 1 (İngilizce). Elsevier Health Sciences. s. 1253. ISBN 9780323529570. 
 2. ^ a b c d e f g h i "Testicular Cancer Treatment". National Cancer Institute (İngilizce). 7 Temmuz 2016. 22 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 3. ^ a b c d Feldman DR; Bosl GJ; Sheinfeld J; Motzer RJ (13 Şubat 2008). "Medical treatment of advanced testicular cancer". JAMA. 299 (6): 672-684. doi:10.1001/jama.299.6.672. PMID 18270356. 
 4. ^ a b c d "Testicular Cancer Treatment". National Cancer Institute (İngilizce). 26 Ocak 2017. 6 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2017. 
 5. ^ a b c d e "Cancer of the Testis - Cancer Stat Facts". SEER (İngilizce). 22 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2017. 
 6. ^ a b GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence, Collaborators. (8 Ekim 2016). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet. 388 (10053): 1545-1602. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. PMC 5055577 $2. PMID 27733282. 
 7. ^ a b GBD 2015 Mortality and Causes of Death, Collaborators. (8 Ekim 2016). "Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet. 388 (10053): 1459-1544. doi:10.1016/s0140-6736(16)31012-1. PMC 5388903 $2. PMID 27733281. 
 8. ^ Enhorn, Lawrence H. (2020). "190. Testicular cancer". Goldman, Lee; Schafer, Andrew I. (Ed.). Goldman-Cecil Medicine (İngilizce). 1 (26. bas.). Philadelphia: Elsevier. ss. 1335-1337. ISBN 978-0-323-55087-1. 
 9. ^ a b GBD 2013 Mortality and Causes of Death, Collaborators (17 Aralık 2014). "Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013". Lancet. 385 (9963): 117-171. doi:10.1016/S0140-6736(14)61682-2. PMC 4340604 $2. PMID 25530442. 
 10. ^ "Testicular cancer incidence statistics". Cancer Research UK (İngilizce). 15 Mayıs 2015. 13 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2017. 
 11. ^ Hayes-Lattin, Brandon; Nichols, Craig R. (October 2009). "Testicular Cancer: A Prototypic Tumor of Young Adults". Seminars in Oncology. 36 (5): 432-438. doi:10.1053/j.seminoncol.2009.07.006. PMC 2796329 $2. PMID 19835738. 
 12. ^ "Testicular Cancer: Screening". uspreventiveservicestaskforce.org. U.S. Preventive Services Task Force. April 2011. 18 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020. 
 13. ^ "Can testicular cancer be found early?". Testicular Cancer: Early Detection, Diagnosis, and Staging. American Cancer Society. 19 Ocak 2011. 21 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2011. 
 14. ^ "Testicular Self-Examination (TSE)". American Urological Association. 17 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2013. 
 15. ^ a b c d e Motzer, Robert J.; Bosl, George J. (2005). "82. Testicular Cancer". Kasper, Dennis L.; Jameson, J. Larry (Ed.). Harrison's Principles of Internal Medicine (16. bas.). McGraw-Hill. ss. 550-553. ISBN 978-0-07-139140-5. 
 16. ^ a b c d e f g h Shaw, Joel (15 Şubat 2008). "Diagnosis and Treatment of Testicular Cancer". American Family Physician. 77 (4): 469-474. ISSN 1532-0650. PMID 18326165. 27 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2010. 
 17. ^ Skakkebaek, N. E.; Rajpert-De Meyts, E.; Main, K. M. (May 2001). "Testicular dysgenesis syndrome: an increasingly common developmental disorder with environmental aspects". Human Reproduction (Oxford, England). 16 (5): 972-978. doi:10.1093/humrep/16.5.972. ISSN 0268-1161. PMID 11331648. 
 18. ^ Forman, D; M C Pike; G Davey; S Dawson; K Baker; C E D Chilvers; R T D Oliver; C A C Coupland (28 Mayıs 1994). "Aetiology of testicular cancer: association with congenital abnormalities, age at puberty, infertility, and exercise. United Kingdom Testicular Cancer Study Group". BMJ. 308 (6941): 1393-9. doi:10.1136/bmj.308.6941.1393. PMC 2540340 $2. PMID 7912596. 
 19. ^ Swerdlow, AJ; Huttly SR; Smith PG. (January 1987). "Testicular cancer and antecedent diseases". Br. J. Cancer. 55 (1): 97-103. doi:10.1038/bjc.1987.20. PMC 2001571 $2. PMID 2880604. 
 20. ^ Daling, Janet; Swartz, Stephen (15 Mart 2009). "Marijuana Use Linked To Increased Risk Of Testicular Cancer". Cancer. 115 (6): 1215-23. doi:10.1002/cncr.24159. PMC 2759698 $2. PMID 19204904. 
 21. ^ Testicular Cancer Risk Linked To Marijuana Smoking 7 Aralık 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Medical News Today 2 September 2009.
 22. ^ Cannabis linked to testicular cancer 16 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. The Independent 2 September 2009.
 23. ^ Smoking Marijuana Tied to Testicular Cancer 17 Aralık 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Web MD 9 October 2012.
 24. ^ Atkin NB, Baker MC (December 1982). "Specific chromosome change, i(12p), in testicular tumours?". Lancet. 2 (8311): 1349. doi:10.1016/s0140-6736(82)91557-4. PMID 6128640. 
 25. ^ "Testicular Cancer - Symptoms and Signs". Cancer.Net (İngilizce). 25 Haziran 2012. 26 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Haziran 2023. 
 26. ^ "Testicular Cancer - Symptoms, Causes, Treatment | NORD". rarediseases.org. 26 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Haziran 2023. 
 27. ^ "How is testicular cancer diagnosed". 2 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 28. ^ ABC News. "Pregnancy Test, Used by a Man as Joke, Reveals Testicular Cancer - ABC News". ABC News. 30 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 29. ^ "Serum tumor markers in testicular germ cell tumors". 2 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 30. ^ "American Academy of Family Physicians | Choosing Wisely". www.choosingwisely.org. 24 Şubat 2015. 29 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2018. 
 31. ^ Bonin, S; Petrera, F; Rosai, J; Stanta, G (29 Eylül 2011). "DNA and RNA obtained from Bouin's fixed tissues". Journal of Clinical Pathology. 58 (3): 313-6. doi:10.1136/jcp.2004.016477. PMC 1770606 $2. PMID 15735167. 
 32. ^ Wollina, U.; Schreiber, G.; Zollmann, C.; Hipler, C.; Günther, E. (1989). "Lectin-binding sites in normal human testis". Andrologia. 21 (2): 127-130. doi:10.1111/j.1439-0272.1989.tb02380.x. PMID 2469362. 
 33. ^ "Archived copy" (PDF). 11 October 2006 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2006. 
 34. ^ "Testicular Cancer Resource Center's Staging Page". 28 Aralık 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Aralık 2007. 
 35. ^ "How is testicular cancer staged?". cancer.org. American Cancer Society. 19 Ocak 2011. 6 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2011. 
 36. ^ Gill MS, Shah SH, Soomro IN, Kayani N, Hasan SH (2000). "Morphological pattern of testicular tumors". J Pak Med Assoc. 50 (4): 110-3. PMID 10851829. 7 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 37. ^ Koschel, Samantha G.; Wong, Lih-Ming (9 Aralık 2020). "Radical inguinal orchidectomy: the gold standard for initial management of testicular cancer". Translational Andrology and Urology. 9 (6): 3094-3102. doi:10.21037/tau.2019.12.20. ISSN 2223-4691. PMC 7807348 $2. PMID 33457282. 
 38. ^ Moch, Holger; Amin, Mahul B.; Berney, Daniel M.; Compérat, Eva M.; Gill, Anthony J.; Hartmann, Arndt; Menon, Santosh; Raspollini, Maria R.; Rubin, Mark A.; Srigley, John R.; Hoon Tan, Puay; Tickoo, Satish K.; Tsuzuki, Toyonori; Turajlic, Samra; Cree, Ian (1 Kasım 2022). "The 2022 World Health Organization Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs—Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours". European Urology (İngilizce). 82 (5): 458-468. doi:10.1016/j.eururo.2022.06.016. ISSN 0302-2838. PMID 35853783. 20 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 39. ^ Williamson, Sean R; Delahunt, Brett; Magi-Galluzzi, Cristina; Algaba, Ferran; Egevad, Lars; Ulbright, Thomas M; Tickoo, Satish K; Srigley, John R; Epstein, Jonathan I; Berney, Daniel M (February 2017). "The World Health Organization 2016 classification of testicular germ cell tumours: a review and update from the International Society of Urological Pathology Testis Consultation Panel". Histopathology (İngilizce). 70 (3): 335-346. doi:10.1111/his.13102. PMID 27747907. 
 40. ^ "Testicular Cancer Treatment (PDQ)". National Cancer Institute. 15 Ocak 2009. 11 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2009. 
 41. ^ "Testicular Cancer Survival Rates". www.cancer.org. 19 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2018. 
 42. ^ "Removing a testicle (orchidectomy) for testicular cancer". www.cancerresearchuk.org (İngilizce). 4 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2023. 
 43. ^ Williams, Daniel H. (February 2010). "Sperm banking and the cancer patient". Therapeutic Advances in Urology. 2 (1): 19-34. doi:10.1177/1756287210368279. PMC 3126065 $2. PMID 21789080. 
 44. ^ Al-Salem, Ahmed H. (2016). An Illustrated Guide to Pediatric Urology. Springer. s. 585. doi:10.1007/978-3-319-44182-5. ISBN 9783319441825. 27 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2023. 
 45. ^ "Testicular Cancer survival statistics". cancerresearchuk.org. Cancer Research UK. 9 October 2009. 24 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2011. 
 46. ^ Francolini, Giulio; Trodella, Luca Eolo; Marvaso, Giulia; Matrone, Fabio; Nicosia, Luca; Timon, Giorgia; Ognibene, Lucia; Vinciguerra, Annamaria; Franzese, Ciro; Borghetti, Paolo; Arcangeli, Stefano (October 2021). "Radiotherapy role in non-seminomatous germ cell tumors, radiobiological and technical issues of an unexplored scenario". International Journal of Clinical Oncology. 26 (10): 1777-1783. doi:10.1007/s10147-021-01989-7. PMID 34273014. 27 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2023. 
 47. ^ Peckham, MJ; Barrett, A; Liew, KH; Horwich, A; Robinson, B; Dobbs, HJ; McElwain, TJ; Hendry, WF (1983). "The treatment of metastatic germ-cell testicular tumours with bleomycin, etoposide and cisplatin (BEP)". British Journal of Cancer. 47 (5): 613-619. doi:10.1038/bjc.1983.99. PMC 2011384 $2. PMID 6189504. 
 48. ^ "Chemotherapy - BEP and EP". 26 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Şubat 2009. 
 49. ^ Reyhanoglu, Gizem; Tadi, Prasanna (11 Temmuz 2022). Etoposide (İngilizce). StatPearls Publishing. PMID 32491787. 24 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 50. ^ "MRC trial shows single dose of drug is as effective as two weeks' radiotherapy for testicular cancer". News and Publications. Medical Research Council. 22 Temmuz 2005. 24 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2011. 
 51. ^ De Felice, Francesca; Musio, Daniela; Gravina, Giovanni Luca; Marampon, Francesco; Tombolini, Vincenzo (29 Kasım 2016). "Adjuvant radiation therapy in stage I seminoma: 20 years of oncologic results". Oncotarget. 7 (48): 80077-80082. doi:10.18632/oncotarget.11374. PMC 5346772 $2. PMID 27556300. 
 52. ^ Huang, William C. (5 Haziran 2008). "Book Review: Urological Oncology". The New England Journal of Medicine. 358 (23): 2527. doi:10.1056/NEJMbkrev59744. ISSN 1533-4406. 
 53. ^ Whipple, Tom (29 July 2013). "Male cancer is almost beaten after chance find". The Times. 29 July 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 54. ^ "SEER Stat Fact Sheets: Testis Cancer". National Cancer Institute. 19 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2016. 
 55. ^ Krege, S.; Beyer, J.; Souchon, R.; Albers, P.; Albrecht, W.; Algaba, F.; Bamberg, Michael; Bodrogi, István; Bokemeyer, Carsten (2008). "European consensus conference on diagnosis and treatment of germ cell cancer: a report of the second meeting of the European Germ Cell Cancer Consensus group (EGCCCG): part I". European Urology. 53 (3): 478-496. doi:10.1016/j.eururo.2007.12.024. PMID 18191324. 
 56. ^ Broder, Joshua (2011). "Imaging the Chest". Diagnostic Imaging for the Emergency Physician. ss. 185-296. doi:10.1016/B978-1-4160-6113-7.10005-5. ISBN 9781416061137. 
 57. ^ "Safer Ways to Detect Testicular Cancer Recurrence - NCI". www.cancer.gov (İngilizce). 19 Nisan 2022. 2 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 58. ^ Rustin, G. J.; Mead, G. M.; Stenning, S. P.; Vasey, P. A.; Aass, N.; Huddart, R. A.; Sokal, M. P.; Joffe, J. K.; Harland, S. J.; Kirk, S. J. (2007). "Randomized trial of two or five computed tomography scans in the surveillance of patients with stage I nonseminomatous germ cell tumors of the testis: Medical Research Council Trial TE08; ISRCTN56475197—the National Cancer Research Institute Testis Cancer Clinical Studies Group". Journal of Clinical Oncology. 25 (11): 1310-1315. doi:10.1200/JCO.2006.08.4889. PMID 17416851. 
 59. ^ "A trial to find the best way of using scans to monitor men after treatment for seminoma testicular cancer (TRISST MRC TE24)". CancerHelp UK. Cancer Research UK. 29 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2011. 
 60. ^ "Would it be better to use MRI scans instead of CT scans to monitor men with early stage testicular cancer? And is it safe to use less CT scans than we do now?". Medical Research Council. 4 January 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2011. 
 61. ^ a b c d Some facts about testicular cancer 2 Kasım 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., American Cancer Society.
 62. ^ Van Hemelrijck, Mieke; Shanmugalingam, Thurkaa; Soultati, Aspasia; Chowdhury, Simon; Rudman, Sarah (October 2013). "Global incidence and outcome of testicular cancer". Clinical Epidemiology. 5: 417-427. doi:10.2147/CLEP.S34430. PMC 3804606 $2. PMID 24204171. 
 63. ^ Leendert H. J. Looijenga; J. Wolter Oosterhuis (May 1999). "Pathogenesis of testicular germ cell tumours". Rev. Reprod. 4 (2): 90-100. doi:10.1530/ror.0.0040090. ISSN 1359-6004. PMID 10357096. 
 64. ^ Holmes L; Escalante C; Garrison O; Foldi BX; Ogungbade GO; Essien EJ; Ward D (September 2008). "Testicular cancer incidence trends in the United States (1975−2004): Plateau or shifting racial paradigm?". Public Health. 122 (9): 862-872. doi:10.1016/j.puhe.2007.10.010. PMC 2551560 $2. PMID 18555499. 
 65. ^ "Testicular cancer statistics - Key Facts : Cancer Research UK". web.archive.org. 4 Mayıs 2011. 4 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 66. ^ "Testicular cancer incidence statistics". Cancer Research UK. 25 Ağustos 2011. 14 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2013. 
 67. ^ "Testicular cancer statistics". Cancer Research UK. 14 Mayıs 2015. 3 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 
 68. ^ Jones TC, Hunt RD, King NW (1997). Veterinary pathology (6. bas.). Wiley-Blackwell. s. 1210. ISBN 9780683044812. 14 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2023. 

Dış bağlantılar değiştir

Sınıflandırma
Dış kaynaklar