Temel cebir

ikinci dereceden denkleminin çözümü. Buradaki sembollerinin tümü sayıları ifade eden değişkendir.
Parabolün (kırmızı eğri) cebirsel denklemi; 'dir.

Basit cebir, matematik dersinde öğretilen cebirin en temel kısmıdır. Normalde liselerde öğretilir ve öğrencilerin işlem ve belirli sayılar üzerine kurulu olan aritmetiği anlamalarını sağlar. Cebir, değişken olarak bilinen sabit olmayan değerlerin büyüklüklerini açıklar. Soyut cebir aksine temel cebir, cebirsel yapı ile ilgilenmez, reel sayı ve karmaşık sayılarla ilgilenir.

Cebirsel gösterimDüzenle

Cebirsel gösterim, cebirin nasıl yazıldığını açıklar. Belirli kuralları ve dönüşümleri vardır. Örneğin   ifadesi şu bileşenlere sahiptir:


1 : üs (kuvvet), 2 : katsayı, 3 : terim, 4 : operatör, 5 : sabit,   : değişkenler

Katsayı bir değişken (buna operatör (çarpım işareti) de dahildir) ile çarpılan sayısal bir değerdir. Terimler, toplama veya çıkarma işaretleri, bir katsayı grubunu, sabitleri, değişkenleri, üstelleri birbirlerinden ayrılır.[1] Harfler değişkenleri ve sabitleri ifade eder. Dönüşümlerde alfabenin başındaki harfler (örneğin;  ), genellikle sabitleri ve alfabenin sonundakiler (örneğin   ve  ) de değişkenleri ifade etmesi için kullanılır.[2] Bunlar genellikle italik (hafif sağa yatık) olarak yazılır.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Richard N. Aufmann, Joanne Lockwood, Introductory Algebra: An Applied Approach, Publisher Cengage Learning, 2010, ISBN 1439046042, 9781439046043, page 78
  2. ^ William L. Hosch (editor), The Britannica Guide to Algebra and Trigonometry, Britannica Educational Publishing, The Rosen Publishing Group, 2010, ISBN 1615302190, 9781615302192, page 71
  3. ^ James E. Gentle, Numerical Linear Algebra for Applications in Statistics, Publisher: Springer, 1998, ISBN 0387985425, 9780387985428, 221 pages, [James E. Gentle page 183]

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle