Tartışma:Friedrich Nietzsche

Kaliteli madde Friedrich Nietzsche, kaliteli madde kriterleriyle uyumlu bir kaliteli madde seçilmiştir. Eğer maddeyi geliştirebilirseniz, çekinmeyin. Eğer maddenin, bu kriterleri artık karşılamadığını düşünüyorsanız bir kaliteli madde incelemesi başlatabilirsiniz.


Friedrich Nietzsche Tanrı ölmüştür diyerek insanların günümüz dünyasındaki inançsızlığını, akılcılık ve materyalizmin yükselişini eleştirmiştir.Kastettiği sanılan gibi bir ölüm şekli değildir.İnsanlar için yani inancı zayıflaşmış insanoğlu için Tanrı'nın hiç bir önemi kalmadığını anlatmak istemiştir.

ya niçe nihilist değildir?

ya arakadaşlar kim niçe'ye nihilis yazmış ki?

D

çok garip


Bence nihilisttir..Neden varoluşçu dediniz acaba?Benide aydınlatırsanız sevinirim çünkü sanırım yanlış bilgilendirildim...--Nicce 16:40, 10 Nisan 2008 (UTC)

Madde içinde geçen şu cümleyi kaynak eksikliği yüzünden çıkardım. Bilginize.

Burnunun üzerindeki yara izi de o dönemde yaptığı bir düellodan kalmadır.

Teşekkürler ve iyi çalışmalar. Mızrakmsj 21:34, 27 Nisan 2008 (UTC)

Nihilist değiştir

Nietzsche nihilisttir ve felsefedeki varoluşluluk akımının kurucularındandır. Bunun nedeni Nietzsche'nin kendini "ben varoluşçuyum" diye tanımlaması değil söylemlerinin varoluşçuluk fikir akımına etki etmesi ve hatta bu akımın temel taşlarından birini oluşturmasıdır. Nietzsche varoluşçudur ve tartışılması gereken aslında varoluşçu olup olmadığı değil nihilistliğidir. Çünkü bazı filozoflar Nietzsche'nin nihilist değil yalnızca amoralist (ahlak karşıtı) olduğunu iddia ederler. Ancak birtakım filozoflar ise Nietzsche'nin "bengi dönüş" felsefesinin bile nihilist olmadığına kanıt olduğunu söylerler. --Mehmet Baran 11:58, 25 Haziran 2008 (UTC)

Nihilizm ve Nihilist değiştir

Nihilizm ve Nietzsche konusunda bir kavram kargaşasıdır gidiyor. Nietzsche, kimilerine göre Nihilist, kimilerine göre değil. Nihilizm'in ne olduğunu bildiğini düşünenler, kendini Nihilist olarak hissedenler ve Nietzsche'nin Nihilist olduğunu düşünenler bu yazıyı lütfen dikkatle okusunlar.

Nihilizm, olumsuz bir kavramdır ve bireysel ve toplumsal bir hastalığa işaret eder. Bu hastalığın nedeni ise, ahlak kurallarının (ahlak derken, sadece cinsel anlamdaki değil) gereğinden fazla yüceltilerek, ahlakın asıl ortaya çıkışındaki "hayatı olumlamak" ve "geliştirmek" amacından uzaklaşıp gittikçe insanları ve toplumları baskı altına aldığı durumu ifade eder. Bu tür baskı altına alan durumlar Nihilizm'dir ve bu baskının sonucu "Çöküş"tür (Decadence). Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Nietzsche'nin kitaplarında bahsettiği Decadence (çöküş) kavramına ve bu kavram ile ifade ettiği anlamlara dikkat edebilirler.

Nihilist kelimesinin ise ifade ettiği iki anlam vardır: Birinci anlamıyla Nihilist, toplumda var olan ve asıl amacı hayatı geliştirmek olan değerlerin hayatı olumlamak yerine baskı altına aldığı bu hastalıklı (nevrotik) düşüncelerin, kuralların, törelerin, geleneklerin farkında olan ve bunların karşısında olan insanlardır. İkinci anlamıyla Nihilist, toplumdaki "tüm değerleri", geliştirici olsun olmasın, reddeden insandır, ki bu tür bir ifade aslında Nihilist eleştirileri kendi "kutsal" değerlerinden uzak tutmak isteyenlerin topyekün "hiçe sayışlarından" kaynaklanmaktadır. Bir diğer ifade ile, tüm Nihilistleri "her şeyi reddeden" olarak tanımlamak Nihilizm'dir, Nihilist'in eleştirel bakışlarını kendi kutsallarından uzak tutmaya çalışanların "ad hominem" hiçe sayışlarıdır. Bir başka ifade ile toplumdaki ve insandaki Nihilizm'i yaratanlar Nihilistler değildir, Nihilistler yaratılan değerlerdeki Nihilizm hastalığını teşhis eden kişilerdir ve tabi ki insanlar kutsallarının, değerlerinin eleştirilmesinden hoşlanmazlar. Ve Nietzshce'nin de belittiği gibi ahlak, eleştirel iradeyi felç etmek için her türlü araca (vaizleri, dinleri, töreleri, gelenekleri, kanunları, sosyal normları vs..) sahipdir.

Yine aynı şekilde, Nietzsche'nin Güç İstemi adlı kitabında Nietszche kendisi hakkında "Bu satırların yazarı Nihilizm'i sonuna kadar yaşamış ve onu aşmıştır." der. Nihilizm aşılması gereken bir şeydir. Nihilizmi aşmak için değerlerin hayatı ne kadar ileri taşıdığına bakılır. SuiGeneris 14:08, 6 Eylül 2009 (UTC)

sayfadaki bazı bilgiler ingilizce viki sayfasından yanlış çevrilmiştir. "Kitabı hiç tutulmadı ve sadece kırk adet basıldı. Bunlar da yakın arkadaşlar tarafından nezaketen satın alındılar." kısmı yanlıştır. Bu kısım ingilizce aslında kitabın sonradan eklenen dördüncü bölümü için kullanılmıştır. sayfada nietzsche felsefesi anlaşılabilir ve bütüncül bir anlayışla değil, aforizmalara dayalı ve dağınık biçimde ele alınmıştır. gereğinin yapılmasını. Bu imzasız yazı Heccav (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

maddenin uzunluğu değiştir

arkadaşlar maddenin uzunluğu biraz fazla değil mi? Sayfa uzunluğu biraz azaltılmalı diye düşüyorum -- sayz'ınusu 21:30, 20 Ocak 2012 (UTC)

Alıntılar azaltılabilir, kronoloji ise kaldırılabilir kanımca. Vikipedi'nin ilk yıllarında (2008 öncesi) yazıldığından böyle kalmış.--RapsarEfendim? 22:14, 20 Ocak 2012 (UTC)

Kalite ve titizlik değiştir

Değerli Vikipedistler, Friedrich Nietzszche felsefesinin bir akademisyeni olarak, bu maddenin gerekli titizlikle yazılmadığını düşünüyorum. Zaman bulabilsem İngilizce sayfanın tamamını Türkçeye çevireceğim, ancak çok uzun olduğu için hepsi elimden gelmiyor. İş bölümü yaparak bu çeviriyi yapmalıyız. Benim gibi birkaç gönüllü çevirmene daha ihtiyaç var. Bu başlıkta gerekli iletişimin sağlanmasını arz ediyorum. Teşekkürler, Mete Metheus (mesaj) 13:10, 30 Nisan 2013 (UTC)

Maddeye düzenleme değiştir

Sevgili arkadaşlar, Friedrich Nietzsche maddesini İngilizce Vikipedi'den çevirerek düzenlemeye başladım. Değişiklikleri anlık olarak gönderiyorum, kısa sürede çeviriyi bitireceğim. Fakat gönderdiğim değişiklikler askıda bekliyor, yöneticiler inceleyip onaylamakta gecikiyor, şimdi bile bakarsanız 5 gündür onaylanmayı bekleyen değişiklikler bulabilirsiniz. Yaptığım değişikliklerin stratejikliğine ve önemine bakılacak olursa, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak yönetici arkadaşlardan yine de konuyla ilgilenmelerini rica ediyorum ve buraya nedenini yazıyorum. Sayfayı başından sonuna kadar, gerekli titizliğin mevcut olduğunu düşündüğüm İngilizce Vikipedi'den değiştireceğim. Teşekkürler, Mete Metheus (mesaj) 17:05, 12 Ağustos 2013 (UTC)

"Zihinsel çöküşü ve ölümü (1889-1900)" başlığı altında İngilizce'den Türkçe'ye çeviri iyileştirmesi & önerisi değiştir

"Assume" fiilinin "farzetmek", "varsaymak", "sanmak" vb. gibi anlamlarının yanında; "take control: Herhangi bir sebep göstererek ve/veya göstermeden sorumluluk almak." anlamı da mevcuttur. İngilizce metinde Julius Langbehn'in Nietzsche'nin tedavisi üzerindeki etkisi "take control" anlamı içinde kullanılmıştır.

İlgili bölüm: "Langbehn assumed progressively greater control of Nietzsche until his secretiveness discredited him."

Bu nedenle çeviri şu şekilde yapılmıştır: "Tedaviyi gizlilik içinde sürdürmesi kendisine olan güvenin sarsılmasına yol açana kadar Langbehn'in Nietzsche üzerindeki kontrolü artarak devam etti."

Bu çevirinin uygun olmadığı kanaatine varılırsa, daha iyi bir çeviri önerisi gelirse bu başlık altında paylaşılması tavsiye edilir.

Katkı sağlayan herkese kolay gelsin. --Toksoz (mesaj) 17:17, 15 Aralık 2013 (UTC)

"Friedrich Nietzsche" sayfasına geri dön.