Tarım sosyalizmi

Tarım sosyalizmi, tarımsal toplum hayatını sosyalist ekonomik politikalar ile birleştiren sosyoekonomik politik sistemdir. Sosyalist tarım sistemi, üretim araçları üzerindeki devlet mülkiyetine ve kooperatifsel-kolektif mülkiyete dayanmaktadır

TanımıDeğiştir

Genellikle kentsel/endüstriyel, uluslararası odaklı ve toplumsal açıdan daha ilerici/liberal olan standart sosyalist sistemlerle kıyaslandığında pek çok tarımsal sosyalist hareket kırsal, bölgesel ve geleneksel/muhafazakâr kalır.

Tarımsal sosyalizm ağırlıklı olarak ilkel (sanayi öncesi), kentleşmemiş demografiye yatkındır. Tarımsal sosyalistlerin üzerinde durduğu nokta üretim araçlarından çok toprağın mülkiyeti, kullanımı ve kontrolüdür.

17. yüzyıldaki İngiliz İç Savaşı sırasında ortaya çıkan Diggerlar siyasi hareketinin fikirleri tarımsal sosyalizmin öncülü olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca bakınızDeğiştir