Syrianos

Syrianos (ölüm y. 437) Antik Yunan Yeni Platoncu filozoftu. Plutarkhos'tan sonra Platon'un Akademiasının müdürlüğünü yapmıştır. Proklos'un hocası olması bakımından önemlidir. Aristoteles'in Metafizik adlı eserine yazdığı yorum hayli ünlüdür. Bunun yanında Gökyüzü Üzerine ve Yorum Üzerine ve Platon'un Timaios diyaloğuna yazdığı yorumlar vardır.

YaşamıDüzenle

Philoksenos'un oğlu olan Syrianos, İskenderiye'nin yerlisidir. Kişiliği hakkında çok az şey biliyoruz. Ancak Atina'da Plutarkos'un öğrencisi olduğunu ve Proklos ile Hermias'a hocalık yaptığını biliyoruz. Mezarı Themistius'un kabriyle aynı yerdedir.