Themistius

Themistius (Yunanca: Θεμίστιος; d. y. 317 – ö. 388'den sonra), geç antik dönem retorikçi, filozof ve politikacıdır. Hıristiyan olmamasına rağmen, kendisine önemli görevler veren Hıristiyan Roma imparatorlarının sağladığı imkanlardan yararlamıştır. Konuşmaları, zamanının siyaseti ve entelektüel tarihi için değerli kaynaklar sayılmaktadır. Hem Aristotelesçi hem de Platoncu anlayışla şekillenen felsefesiyle bu iki ekolü uyumlu hale getirmiştir. Felsefi yazılarında, Aristoteles'in didaktik olarak hazırladığı bireysel çalışmalarının içeriğini yeniden üretmiştir.