Hermias

Hermias, 410 yılı İskenderiye doğumlu Yeni Platoncu bir filozoftu. Syrianos'tan ders almak için Atina'ya gitti. Orada Proklos'la nişanlı olan Syrianos'un akrabası Aidesia ile evlendi. İddiaya göre Proklos, ilahi bir uyarı aldıktan sonra nişanı atmıştır. Hermias, Syrianos'u Horapollo'nun ders verdiği yerde ders vermesi için İskenderiye'ye götürdü. 450 yılında çocukları Ammonius ve Heliodoros henüz küçükken hayatını kaybetti.

Hermias'ın Phaidros üzerine yazılmış bir yorumu günümüze ulaşmıştır. Yorum, Syrianus'un mektuplarını baz alarak yazılmış notlardan oluşur.

KaynaklarDüzenle