Stratigrafik birim

petrografik, litolojik veya paleontolojik özellikleriyle tanımlanan kaya hacmi

Stratigrafik birim; onu karakterize eden ayırt edici ve baskın, kolayca haritalanabilir ve tanınabilir petrografik, litolojik veya paleontolojik özellikler (fasiyesler) tarafından tanımlanan, tanımlanabilir bir kökene ve göreli yaş aralığına sahip bir kaya hacmidir.

Güneydoğu Utah'ın Colorado Platosu bölgesinin Permiyen'den Jura'ya kadar olan tabakaları, stratigrafinin ilkelerini göstermektedir. Bu tabakalar, Capitol Reef Ulusal Parkı ve Canyonlands Ulusal Parkı gibi geniş aralıklı korunan alanlardaki belirgin kaya oluşumlarının çoğunu oluşturur. Yukarıdan aşağıya: Navajo Kumtaşı'nın yuvarlak ten rengi kubbeleri, katmanlı kırmızı Kayenta Formasyonu, uçurum oluşturan, dikey olarak eklemli, kırmızı Wingate Kumtaşı, eğim oluşturan, morumsu Chinle Formasyonu, katmanlı, daha açık kırmızı Moenkopi Formasyonu ve beyaz, katmanlı Cutler Formasyon kumtaşı. Utah, Glen Canyon Ulusal Rekreasyon Alanı'ndan bir resim.

Birimler haritalanabilir ve birbirinden farklı olmalıdır ancak temasın özellikle belirgin olması gerekmez. Örneğin; bir birim "kumtaşı bileşeni %75'i geçtiğinde" gibi terimlerle tanımlanabilir.

Litostratigrafik birimler değiştir

Tortul ve volkanik kayaç dizileri, ortak veya ilişkili litolojilerine göre alt bölümlere ayrılır. Resmi olarak tanımlanmış litostratigrafik birimler, bir litostratigrafik sıra hiyerarşisinde yapılandırılır. Daha yüksek sıradaki birimler genellikle iki veya daha fazla alt sıradaki birimi içerir. Sıralamada küçükten büyüğe giden ana litostratigrafik sıralar Yatak, Üye, Oluşum, Grup ve Süpergruptur.[1][2][3]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; AAPG isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
  2. ^ Mathur S.M. (2008). Elements of Geology. ss. 129-130. ISBN 978-8120335158. 
  3. ^ Brookfield M.E. (2008). Principles of Stratigraphy. John Wiley & Sons. s. 200. ISBN 978-0470693223. 

Dış bağlantılar değiştir