Fasiyes, belirgin bir yer sürecini ve depolanma ortamını yansıtan çökel paketlerinin özelliklerinin genel ismidir.

Genel ÖzellikleriDüzenle

İdeal olarak fasiyes belirli bir süreç ya da ortamını yansıtan sedimantasyonların belirli koşullar altında oluşturulan farklı bir kaya birimidir. Ör; bir kıyı çökeli için plaj fasiyesi, ya da bir akarsu çökeli içinde kanal fasiyesi gibi Fasiyes 1838 yılında İsviçreli jeolog Amanz Gressly tarafından tanıtıldı ve modern stratigrafi temellerine yaptığı önemli katkılarının bir parçası oldu.

Sedimanter fasiyesDüzenle

Sedimanter fasiyes farklı bir çökelme ortamında biriken tortullardan farklı bir tortul organıdır.Genellikle görünüş açısından sert tortullardır. Böylece petiografik karakterli fasiyesler tanecik gibi boyut ve mineroloji denilen litofasiyesler aslında fosil içerikli ve siyofasiyes denilen fasiyes içeriklidir. Bu fasiyes türleri genellikle daha fazla bölünmüşlerdir. Örneğin;güneşten tabakalanmış olabilir ya da bronzlaşmış olabilir ya da kireçtaşı fasiyesi veya killi yapraktaşı fasiyesi olabilir. Sert karakterli üniter çökelme ortamında ve orijinal birleşiminden oluşmaktadırlar. Kullanılışından bu yana fasiyes kavramı ile ilgili jeolojik kavramlarla genişletilmiştir.Örneğin; karakteristik derneklerin organik mikrofosillerle ve kayaların organik parçacıkları veya tortulların durumları polynofasiyes merkezlidir. Ayrık sismik birimler benzer olarak sismik fasiyeslerde olabilir.

Fasiyeslerin walther kanunuDüzenle

Jeolog Johannes Walther'ın adını verdiği Walther yasası ya da Walther kanunu, fasiyeslerin yanal ortamda dikey olarak arkaya doğru yaptığı değişiklerin yansıttığı görünümünü belirmektedir. Bir çökelme ortamına gelen çökellerin üst üste geldiğini belirtmektedir.

Metamorfik fasiyesDüzenle

İlerleme sırasında oluşan metamorfizma mineralerinin dizisi (yüksek sıcaklıklar veya basınç gibi) tanımlanabilmektedir.