Simpson-Golabi-Behmel sendromu

Simpson-Golabi-Behmel sendromu, X-kromozomu aracılığıyla resesif olarak (XLR) aktarılan kalıtsal bir sendromdur; 2 fenotipi vardır.[1][2]

Yarık damak

Bulldog sendromu olarak da bilinen Simpson-Golabi-Behmel sendromu tip 1 olgularında doğum boyu uzun, doğum kilosu yüksektir (makrosomi); bu nitelik yaşam boyu sürdüğü için aşırı büyüme sendromları arasında yer alır.[3][4][5] Makrosefali vardır. Hipertelorizm saptanır. Kaşlar arasındaki tümsek (glabella) oldukça kabarık ve aşırı kıllıdır. Göz kapakları aşağı çekiktir. Kulak kepçeleri önünde çukurlar ve et benleri vardır, işitme sorunları olabilir. Burun sırtı yayvan ve kısadır. Ağız açıklığı büyüktür (makrostomi). Alt dudak orta çizgide oluksu bir çukurluk saptanır. Dil büyüktür (makroglossi) ve alt dudaktakine benzer bir oluk varlığı belirlenir. Damak çukurdur; yarık dudak, yarık damak ve küçük dil yarığı (uvula bifida) vardır.  Bebeklik döneminde altçene küçüktür (mikrognati), puberteden sonra giderek büyür ve erişkinlerde irileşerek makrognati niteliği kazanır. Çiğneme düzlemi bozuktur (maloklüzyon).[6][7][8]

Kalpte ventriküler septal defekt, kardiyomyopati ve ileti bozuklukları saptanır; pulmoner kapak sorunludur. Büyük damarlarda yer değişiklikleri olabilir.[9] Karaciğer, böbrekler ve dalak normalden büyüktür (organomegali). Dalak sayısı birden fazla olabilir. Karın ve kasık fıtıkları görülür. Bağırsak yerleşimleri düzensizdir, Meckel divertiküllerine rastlanır. Pankreas Langerhans adacıkları büyüktür. Böbreklerde yapısal bozukluklar ve kistler görülebilir.[10] Erkek çocuklarında hipospadias vardır, testisler skrotuma inmemiştir (kriptorşidizm). Meme uçları ikiden fazladır.[6][7]

Kemik yaşı ileridir. Vertebralarda defektler, boyun omurlarında kaynaşmalar, bel bölgesinde artı vertebra varlığı, sakrum ve koksiks defektleri saptanır. Skolyoz belirgindir. Eller ve ayaklar geniş ve kısadır. Ellerde polidaktili ve sindaktili, ayaklarda sindaktili vardır. Tırnaklarda yapısal bozukluklar görülür.[6][7]

Beyinde corpus callosum yokluğu ya da hipoplazisi ve serebellum vermisinde gelişme geriliği (hipoplazi) saptanır. Hipotoni ve hidrosefalus bulguları vardır.[11]

Wilms tümörü ve hepatoblastoma riski yüksektir.[10][12][13]

Simpson-Golabi-Behmel sendromu 2 olarak bilinen ikinci fenotipine ancak bir ailede rastlanmıştır; obezite, makrosefali, sık sık yineleyen üst solunum yolları infeksiyonları ve belirgin zeka geriliği bulguları saptanmıştır. Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 1 ile  alelik bağı olduğu belirlenmiştir.[14]

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Hughes-Benzie RM, Pilia G, Xuan JY, et al. Simpson-Golabi-Behmel syndrome: genotype/phenotype analysis of 18 affected males from 7 unrelated families. American Journal of Medical Genetics, 66:227–234, 1996
 2. ^ Li M, Shuman C, Fei YL, et al. GPC3 mutation analysis in a spectrum of patients with overgrowth expands the phenotype of Simpson-Golabi-Behmel syndrome. American Journal of Medical Genetics, 102:161–168, 2001
 3. ^ Cohen MM Jr. Overgrowth syndromes: an update. Advances in Pediatrics, 46:441–491, 1999
 4. ^ Cohen MM, Neri G, Weksberg R. Overgrowth Syndromes. Oxford University Press, New York, 2002
 5. ^ Edmondson AC, Kalish JM. Overgrowth Syndromes. Journal of Pediatric Genetics, 4:136–143, 2015
 6. ^ a b c Neri G, Gurrieri F, Zanni G, Lin A. Clinical and molecular aspects of the Simpson-Golabi-Behmel syndrome. American Journal of Medical Genetics, 79(4):279–283, 1998
 7. ^ a b c Cottereau E, Mortemousque I, Moizard MP, et al. Phenotypic spectrum of Simpson-Golabi-Behmel syndrome in a series of 42 cases with a mutation in GPC3 and review of the literature.  American Journal of Medical Genetics, Part C: Seminars in Medical Genetics, 163C(2):92–105, 2013
 8. ^ Cohen MM Jr. Malformations of the Craniofacial Region: Evolutionary, Embryonic, Genetic, and Clinical Perspectives. American Journal of Medical Genetics (Seminars in Medical Genetics), 115:245-268, 2002
 9. ^ Lin AE, Neri G, Hughes-Benzie R, Weksberg R. Cardiac anomalies in the Simpson-Golabi-Behmel syndrome. American Journal of Medical Genetics, 83(5):378–38, 1999
 10. ^ a b Hughes-Benzie RM, Hunter AG, Allanson JE, Mackenzie AE. Simpson-Golabi-Behmel syndrome associated with renal dysplasia and embryonal tumor: localization of the gene to Xqcen-q21. American Journal of Medical Genetics, 43(1-2):428–435, 1992
 11. ^ Cohen MM Jr. Mental deficiency, alterations in performance, and CNS abnormalities in overgrowth syndromes. American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics, 117C(1):49–56, 2003
 12. ^ Lapunzina P, Badia I, Galoppo C, et al. A patient with Simpson-Golabi-Behmel syndrome and hepatocellular carcinoma. Journal of Medical Genetics, 35(2):153–156, 1998
 13. ^ Lapunzina P. Risk of tumorigenesis in overgrowth syndromes: a comprehensive review. American Journal of Medical Genetics, Part C: Seminars in Medical Genetics, 137C(1):53–71, 2005
 14. ^ Budny B, Chen W, Omran H, et al. A novel X linked recessive mental retardation syndrome comprising macrocephaly and ciliary dysfunction is allelic to oral-facial-digital type I syndrome. Human Genetics, 120: 171-178, 2006