Hipotoni

anormal derecede düşük kas tonusu durumu

Hipotoni anormal derecede düşük kas tonusu (kasın harekete karşı gösterdiği direnç) durumudur ve sıklıkla kas güçsüzlüğünü de içerir. Hipotoni kendi başına tıbbi bir bozukluk değildir ancak beyin tarafından kontrol edilen motor sinir sistemini ya da kas gücünü etkileyen birçok hastalığın ya da bozukluğun belirtisidir. Bebekliğin ilk dönemlerinde bile hipotoninin farkına varmak kolaydır ancak bunun altında yatan sebebin tanısını koymak zordur ve sıklıkla başarısız olabilir. Hipotininin çocuğun gelişimi ve sonraki yaşamı sırasında uzun süreli etkileri kas güçsüzlüğünün şiddeti ve nedeninin yapısına dayanır. Bazı bozuklukların özel tedavileri olabilir ama idiyopatik ya da nörolojik nedenli hipotoninin ana tedavisi fizik terapidir.

Hipotony
Diğer adlar Floppy baby sendromu
Infant botulism patient.jpeg
Botulizm olan bir bebek; uykuda veya dinlenmede olmamasına rağmen gözlerini açamaz veya hareket edemez; zayıf bir ağlaması var.
Uzmanlık Pediyatri
Belirtiler Kas güçsüzlüğü
Sınıflandırma
Dış kaynaklar