Shaker, 18. yüzyılda Manchester, İngiltere'de kurulan bir Hristiyan mezhebidir. Bu mezhebin mensupları bekar komün yaşama inanırlardı ve evlilikten ve geleneksel aile yaşamından kendilerini sakınırlardı. Fonksiyonellik, sadelik ve güzellik taşıyan, hayat için gerekli her türlü malzemeyi üretip kendi kendilerine yetecek bir hayat biçimi yaratmışlardı. İbadet sırasında kendilerinden geçercesine yaptıkları dansları sebebiyle Shakerler (sallanan insanlar) adını almışlardı.

Shakerlere ait bir yapı, Hancock, Massachusetts, 2004