Sayma, sonlu bir kümedeki elemanların sayısını bulmak için sayma sayılarını kullanarak yapılan işleme verilen addır. Sayma, sayma adımlarıyla yapılır; bunlar, genelde birer birer olur. Kullanılan sayı sırası, „bir, iki, üç“ şeklinde sayı kelimeleri kullanarak veya „iki, dört, altı“ şeklinde birden büyük adımlarla yapılır. Artan bir dizide ileriye, azalan bir dizide de geriye doğru sayılır. Sayım da bu konuyla ilgili isim olup mesela nüfus sayımı gibi kavramlarda kullanılır.[1]

Kaynaklar değiştir