Sayma sayıları

1'den başlayarak sonsuza kadar giden sayılar kümesi

Sayma sayıları, 1'den başlayarak sonsuza kadar olan sayılar kümesine verilen isimdir. Başka bir deyişle pozitif (+) doğal sayılar kümesi olarak da tanımlanabilir. Bu tanım, sıfır doğal sayı olarak kabul edildiğinde doğal sayılar kümesinden farklılık gösterir. Bu sayıları bazı nesneleri saymak ve sayısını belirlemek için kullanırız. (bakınız: Peano aksiyomları). Sayma sayıları şeklinde tanımlıdır ve sonsuza kadar devam eder.