Nüfus sayımı; ev, meslek, eğitim düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicel ve nitel durumunu belirlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan sayım.

Hollanda'da bir nüfus sayımı (1925)

Nüfus sayımının ilk çağdaş örneklerine 17. yüzyılda rastlanmaktadır.

Ayrıca bakınız değiştir