Ana menüyü aç

Sa'd bin Ebû Vakkās

(Sa´d bin Ebi Vakkas sayfasından yönlendirildi)

Sa'd bin Ebû Vakkās (Arapça: سعد بن أبي وقاص ; d. 592, Mekke - ö. 675, Akik)[1], Cennet'le müjdelenen on sahabiden ve İslam'ı ilk kabul edenlerdendir. Ebu Bekir vasıtasıyla Müslüman oldu.

Sahabe
Sa'd bin Ebû Vakkās
سعد بن أبي وقاص
سعد بن أبي وقاص.png
Doğum 592
Mekke
Ölüm 675
Medine
"Sa'd ibn Ebî Vakkas" Hilâfet ordularına Kadisiye Muharebesi'nde komuta ederken. (Şehname isimli eserden alınmış bir minyatür.)

İçindekiler

Müslüman oluşuDüzenle

Müslüman oluşuna sebep olan olayı şu şekilde anlatır:

Sa'd bin Ebî Vakkas, paganların tahrik ve alaylarına dayanamadığı bir gün eline geçirdiği bir kemik parçasıyla içlerinden birini yaraladı. Bu sebeple İslâm uğruna ilk kan akıtan kişi olarak anılır.[3]

615 yılında Habeşistan'a yapılan hicrete katıldı. Daha sonra 622 yılındaki hicrete katılarak Mekke'den Medine'ye göç etti.

Katıldığı savaşlarDüzenle

Muhammed tarafından birçok seriyyede ordu kumandanı olarak görevlendirildi. Bedir Savaşı'na katıldı. Bu savaşta düşman ordusunun komutanlarından Said bin el-As'ı öldürerek Zülkife isimli kılıcını İslâm Peygamberi'ne getirdi. Uhud Savaşı'nda İslâm Ordusu iki ateş arasında kalınca Peygamber'i korumak için kalan birkaç kişiden biriydi. Sa'd bin Ebî Vakkas, bunların dışında Hendek, Hayber, Mekke'nin Fethi ve diğer gazvelere katıldı.[4]

Muhammed'in ölümünden sonra Ebu Bekir'e biad etti. Ömer'in halifeliği sırasında devlet idaresinde görev aldı.

İslâm Ordusu'nun kumandanlığına getirildi. Kadisiye Savaşı'nda Sasaniler'i yenip İran'ı fetheden ordunun başkumandanıydı. Ordunun çeşitli ihtiyaçları sebebiyle Kûfe şehrini kurdurdu.

Devlet idaresinde çeşitli görevler aldıktan sonra Medine'ye yerleşti. İlk Fitne döneminde Müslümanlar arasında başgösteren ayrılıklara ve mücadelelere karışmamaya çalıştı.[2][5]

ÖlümüDüzenle

675 yılında Medine'de yakınlarındaki Akik Vadisi'nde vefat etti.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=350373
  2. ^ a b İbnü'l-Esir, Üsdül-Gâbe, C. II, S. 368
  3. ^ http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection=EnstituSayfasi&Date=30.11.2001&TextID=356
  4. ^ İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Beyrut 1960, C. III, S. 139-140
  5. ^ İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Beyrut 1960, C. III, S. 143