Süleym

Süleym, bir Arap kabilesi. Yurtları Mekke ile Medine arasıdır.

TarihiDeğiştir

Yurtları ticaret yolları üzerinde bulunan kabile, hem zenginleşmiş hem de diğer Arap kabileleri arasında güçleriyle temayüz etmişti. Uzza isimli puta tapınan kabile, İslamın ortaya çıkışında Kureyş tarafında yer aldılar. Zaman zaman Müslümanlarla çatışmaya girdiler, Hendek Muharebesi'ne Kureyş’in yanında katıldılar. Mekke’nin fethi için hazırlıklar devam ederken Müslüman oldular. Peygamberin ölümünden sonraki isyan hareketlerine katılmadılar.