Arap kabileleri listesi

Arap kabileleri listesi, İslam öncesi ve İslam sonrası Arap kabilelerini alfabetik olarak göstermektedir.

Harita Muhammed Peygamber zamanında Arap yarımadasındaki Arap kabilelerini göstermektedir.

Arap kabileleri, tarihleri boyunca günümüzde Arap Yarımadası ile Suriye ve Irak'ın güney bölgelerinde göçebe, yarı-göçebe ve yerleşik hayat sürmüşlerdir. Bölge ikliminin kurak olması, tarım ve ticarete uygun olmaması nedeniyle de daha çok göçebeydiler ve şehir yerleşimleri azdı. Araplar kabilelerin yaşadığı bölgeler genellikle Hicaz, Tihâme, Necid ve Yemen olarak adlandırılmıştır.

Hicaz, Orta ve Kuzey Arabistan'da yaşayan Arap kabilelerinin atası Adnan, Yemen ve Güney Arabistan'da yaşayan Arap kabilelerin atası ise Kahtan'dır.

A değiştir

B değiştir


C değiştir

 • Cade
 • Cedis
 • Cerm
 • Cezime
 • Cuzam
 • Cürhüm
 • Cüheyne
 • Cüzeyme

D değiştir

 • Dabbe
 • Dar
 • Devs
 • Dübey

E değiştir

 • Ubeyd
 • Muaviye
 • Cehceba
 • Levzân
 • Zifer
 • Hârise
 • Abduleşhas
 • Zarura
 • Amr
 • Ceriş
 • Vakıf
 • Selem
 • Vail
 • Atiye

F değiştir

 • Fadl
 • Fezare

G değiştir

H değiştir

I-İ değiştir

K değiştir

 • Sehm
 • Ümeyye
 • Kilab
 • Kinane
 • Kinde
 • Kayn
 • Kays Aylan (Kolları: Amr, Sad, Kâb, Fehm (Cedile), Advan, İkrime, Mazin, Hevazin, Süleym, Sakif, Sasaa, Âmir bin Sasaa ve Hilal
 • Keydar
 • Kadaa

L değiştir

M değiştir

N değiştir

R değiştir

S - Ş değiştir

T değiştir

U - Ü değiştir

 • Uman
 • Ümeyye (Kureyş kolu)
 • Ukayl
 • Ureyne
 • Uteybe
 • Uzre
 • Ümeyye (Evs kolu)

V değiştir

 • Vedda

Y değiştir

 • Yafa
 • Yakaza
 • Ya'la
 • Yam
 • Yas
 • Yaşkur
 • Yezid

Z değiştir

 • Zarkan
 • Zayyan
 • Zebyan
 • Zeyd
 • Zübeyd
 • Zübyan
 • Zühal
 • Zühl
 • Zühre