Sülükayaklılar

kabukluların infrasınıfı

Sülükayaklılar bir eklembacaklı infra sınıfıdır.

Sülükayaklı
Chthamalus stellatus.jpg
Bilimsel sınıflandırma Bu sınıflandırmayı düzenle
Eksik taksonomi şablonu (düzenle): Cirripedia
Superorders

Acrothoracica
Thoracica

Rhizocephala
Sinonimler
Thyrostraca, Cirrhopoda, Cirrhipoda, and Cirrhipedia.
Barnacle

Temporal range: Orta Kambriyen – recent
Chthamalus stellatus
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Crustacea
Class: Maxillopoda
Subclass: Thecostraca
Infraclass: Cirripedia

Burmeister, 1834
Superorders

Acrothoracica Thoracica Rhizocephala

Synonyms