Ana menüyü aç

Redoks (oksidoredüksiyon) İngilizce reduction (indirgenme) ve oxidation (yükseltgenme) kelimelerinin kısaltılmasından elde edilmiş bir kelime olup elektron alış-verişinin olduğu kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılır.

Redox Reminder.png

Redoks tepkimeleriDüzenle

İki çeşit redoks tepkimesi vardır:

Fe2+ → Fe3+ + e-
H2O2 + 2 e- → 2 OH-
 

Yukarıdaki redoks tepkimesinde H (hidrojen) yükseltgenmekte, F (flor) ise indirgenmektedir. Bu yüzden tepkimede H indirgen, F ise yükseltgen özelliktedirler.

Redoks titrasyonlarıDüzenle

Redoks tepkimelerini esas alan volumetrik analiz yöntemleridir. İki ana başlıkta incelenir:

 1. Oksidimetri (Yükseltgeme)

s

 1. Manganometri
  1. Bromometri
  2. Serimetri
  3. İyodometri
  4. Krmodasdasfasfetri
  5. İyodat ile yükseltgeme
 2. Redüktimetri (İndirgeme)
  1. Titanometri
  2. İyodometri
  3. Hipovanadat ile indirgeme
  4. Krom II ile indirgeme