Presbiteryenlik

Piskoposluğu reddeden Kalvanist sistem
(Presbiteryen sayfasından yönlendirildi)

Presbiteryenlik, piskoposluğu reddeden İhtiyar Meclisince yönetilen Kalvinist sistem. Protestanların bulunduğu Reforme Kilise mensuplarına verilen addır. Presbiteryenler olarak isimlendirilirler. Mensupları Presbiteryanizmin havariler tarafından vaaz edilmiş bir sistem olduğuna inanır.[1]

Modern Presbiteryen Kilisesi, Protestanlığın Kalvinist geleneğinin bir parçasıdır ve kökeni öncü reformcu John Knox'un doğum yeri olan İskoçya’ya dayanır.

İskoç teolog ve yazar John Knox, Reformcu görüşleri sebebiyle 1549'da memleketinden İngiltere’ye sürüldü. Mary I’in tahta geçmesi ve Katolikliği tekrar canlandırması üzerine İngiltere’den de sürülen Knox, Cenevre’ye, ardından da Frankfurt’a taşındı. Cenevre’de Jean Calvin’le tanıştı ve Kalvinist görüşü benimsedi. Memleketi İskoçya’ya geri döndüğünde İskoç halkı ve asilzadelerini Kiliseyi reform etmeye ikna etmesiyle Presbiteryenlik ortaya çıkmış oldu. Günümüzde Birleşik Krallığın yanı sıra Kuzey Amerika, Okyanusya, Afrika ve Asya’da 75 milyonu aşkın Presbiteryen bulunur. Özellikle Kuzey Amerika ve Okyanusya’daki Presbiteryenler genellikle Avrupa’dan göçen İskoçların soyundan gelmektedirler.

Presbiteryen ilahiyatı özellikle tanrının egemenliğini, kutsal yazıların yetkisini ve kurtuluş için lütuf yoluyla Mesih'e imanın gerekliliğini vurgular. Vaftiz ve Efkaristiya olmak üzere iki Sakrament kabul edilir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Türk Dünyası Presbiteryen Kilisesi resmi sayfası". 11 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2021.