Oyma çeşitli gereçler yardımıyla bir maddenin şeklinin değiştirilmesidir. Belirli bir biçimi koruyacak katılıkta olan herhangi bir maddenin oyulması olanaklıdır. Oyma tekniğinin heykeldeki kullanım alanı ise, maddenin yumuşak durumdayken yeni bir şekle bürünmesi ve daha sonra katılaşmasına dayanmaktadır. Ahşap oyma, taş oyma ve fildişi oyma gibi türleri bulunmaktadır.

Dilvara Tapınakları'nın tavanındaki oymalar

Karpuz ve kabak gibi meyve türleriyle de yapılabilmektedir.Meyve türlerinin yanı sıra alçıda da oyma sanatı görülebilir.

Fotoğraflar değiştir