Ahşap oyma, ahşap malzeme üzerine yapılan bir çizimin özel kesici aletlerle istenmeyen yerlerinin yontulması ile elde edilmesi sanatıdır. Bu sanatla iştigal edenlere "hakkak" denir.

Tunus'un Kayrevan şehrindeki Sidi Ukba Ulu Camisinde ince ince oyulmuş bir kapı

Tekniklerine göre ahşap sanatının gruplaması değiştir

Ahşap oyma sanatında kullanılan işleme teknikleri değiştir

 
Farklı ahşap oyma el aletleri

Gelenekler değiştir

Türk geleneği değiştir

Anadolu Türk ahşap oymacılığında sandıklar, mihraplar, minberler, vaaz kürsüleri, Kuran rahleleri, sütunlar, kapı ve pencere kanatları yer tutar. Selçuklular ve beylikler dönemindeki eserlerden öne çıkanlar arasında masif ağacın üzerine muhtelif tekniklerin kullanıldığı Taşkınpaşa Camii'ne ait mihrap ve minber, Ahi Şerafettin'in Etnoğrafya Müzesi'nde sergilenen ahşap sandukası, çeşitli caömilerin kapı ve pencere kanatları (Kayseri Ulu Camii, Ankara Sultan Alaeddin Camii, Birgi Ulu Camii), çeşitli camilerin minberleri (Divriği Ulu Camii, Bursa Ulu Camii, Konya Alaeddin Camii) bulunur. 15. yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinin örnekleri olarak Bursa Yeşil Camii, Amasya Bayezid Paşa Camii ve Edirne'deki II. Bayezid Külliyesi görülebilir.[1]

Foto galeri değiştir

Kaynakça değiştir

Özel
  1. ^ "Oymacılık". Büyük Larousse. 17. Milliyet Gazetesi Yayınları. s. 8991-2. 
Genel