Nur-ül Bahir

Nur-ül Bahir, Osmanlı Donanması'na mensup gambot.

1897 yılında Fas Sultanı tarafından İtalya'daki Mac&Laren tersanelerine sipariş edilen ve 1906'da donanmaya devredilen Nur-ül Bahir, Balkan Savaşları sırasında devriye, topçu destek, çıkarma, koruma, eşlik etme gibi görevlere katıldı. 1913 yılında yedeğe çıkan, I. Dünya Savaşı çıkınca tekrar göreve alınan Nur-ül Bahir; 1 Mayıs 1915 günü devriye gezerken Marmara Denizi'nde İngiliz denizaltısı E14 tarafından batırıldı.