Askerî gemi

Askeri gemi,donanma tarafından kullanılan gemi veya botlara verilen genel isimdir. Yapıları ve amaçlarıyla sivil gemilerden farklıdırlar. Askeri gemiler genellikle hasar kontrol sistemi ve silahlarla donatılmış şekilde seyir ederler. Bazı personel taşıma gemilerinde bu donanımlar hafiftir veya bulunmayabilir. Askeri gemiler, inşaat veya amaca göre sivil gemilerden farklıdır. Günümüzde dünya donanmalarında birçok farklı gemi var. Hepsinin farklı uygulamaları vardır ve bazı sınıflandırmalar belirli ülkelere özeldir. Farklı ülkeler çabalarını farklı gemi türlerine harcadılar ve bazıları neredeyse hepsine yatırım yaptı.

Genellikle, askeri gemiler hasara karşı dirençlidir ve birlik sistemlerinde silahlanma hafif veya mevcut değildir, ancak silah sistemleri ile silahlandırılmıştır.

Askeri gemi sınıflandırması zaman içinde değişen ve geniş bir uluslararası anlaşma alanı olmayan bir alandır. Sınıflandırma genellikle bir devriye aracı (Patrol craft)'PC' gibi belirli bir geminin rolünü temsil eder. Rıhtım iniş gemisi gibi diğerleri (dock landing ship)'LSD'[1], tank iniş gemisi ( tank landing ship)[2] ‘LST' olarak yazılır. Muhripler ve firkateynler gibi gemiler, 'DD' ve 'FF' gibi çift harfli bir tanımlayıcı taşır.