Aviso

küçük bir gemi türü

Aviso, bir çeşit küçük gemi türüdür. Özellikle Fransız Donanması'nda kullanılan aviso, bir tür kurye botudur. Şalopa gemilerine denktir.

Bougainville sınıfı bir Fransız avisosu.