Batiskaf

Deniz Gözlem Aracı bir serbest dalış denizaltısıdır.

Bathyscaphe Trieste, Mariana Çukuru'na dalışından hemen önce.

Bathyscaphe sözcüğü Eski Yunancadaki bathys ("derin") ve skaphos ("gemi") sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Aracın mucidi Auguste Piccard'dır.

Ayrıca bakınızDeğiştir