Nazi Almanyası'nın ırk politikası

Nazi Almanyası'nın ırk politikası, Adolf Hitler'in diktatörlüğü altında Nazi Almanyası'nda uygulanan ve bilimsel meşruiyet iddiasında bulunan Ari ırkın üstünlüğünü savunan belirli bir ırkçı doktrine dayanan bir dizi politika ve yasaydı. Bu, zorunlu kısırlaştırma ve Untermenschen ("alt-insanlar") olarak gördüklerinin imhası yoluyla ırksal hijyeni amaçlayan ve Holokost (Yahudi Soykırımı) ile sonuçlanan öjenik programı ile birleştirildi.

Irksal Hijyen ve Demografik Biyoloji Araştırma Birimi'nden Eva Justin bir Roman kadının kafatasını ölçerken.

Nazi politikaları, Yahudiler (Nazi ırk teorisinde Levant kökenli bir "Semitik" halk olarak anlaşılmaktadır) gibi etnik Alman olmayan Alman topraklarında yüzyıllardır ikamet edenleri etiketledi, Romanlar (Çingeneler olarak da bilinir) ve Slavların büyük çoğunluğu (çoğunlukla etnik Polonyalılar, Sırplar, Ruslar vb.) ve Avrupalı olmayanların çoğunu, "Volksgemeinschaft"ın ("halk topluluğu") "Herrenvolk"unu ("üstün ırk") en tepeye yerleştiren ırksal bir hiyerarşide, Aryan olmayan aşağı insanlık olarak (yani, "Aryan" teriminin Nazilerce benimsenmesi altında, Nordik olmayanlar) görmüştür.[1][2][3][4]

Nazi Partisi'nin ve Alman devletinin ırk politikası, ilgili idari organlara, gazetelere ve eğitim kurumlarına genelgeler ve direktifler yayınlayan Irk Politikası Ofisi aracılığıyla organize edildi.[5]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Barbarossa Harekatı: İnsan Onuruna Karşı İdeoloji ve Etik, André Mineau, (Rodopi, 2004) sayfa 180
  2. ^ The Czechs under Nazi Rule: The Failure of National Resistance, 1939-1942, Vojtěch Mastný, Columbia University Press [sayfa belirt]
  3. ^ Hitler's Home Front: Wurttemberg Under the Nazis, Jill Stephenson s. 135, 'Ari' olmayanlar arasında Slavlar, Siyahlar ve Romanlar da vardı.
  4. ^ The Politics of Fertility in Twentieth-Century Berlin - Page 118 Annette F. Timm - 2010 Nazilerin, Ari olmayanları (özellikle Yahudileri, Çingeneleri ve Slavları) ortadan kaldırarak Alman ırkını "arındırma" yönündeki kararlı arzusu
  5. ^ Ihrig, sayfa 90-135.