Bilimsel ırkçılık

Irkçılığı meşrulaştırmak için bilimsel yöntemin kötüye kullanılması

Bilimsel ırkçılık, sözdebilimsel teknikler ve hipotezler kullanarak ırkçılık, ırk aşağılaması veya ırk üstünlüğüne olan inancın onaylanmasıdır. Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesine göre ırksal ayrıma dayalı üstünlük bilimsel olarak yanlıştır; ahlaki olarak kınanmalıdır; sosyal açıdan haksız ve tehlikelidir; teoride veya uygulamada, ırksal ayrımcılık için hiçbir gerekçe yoktur.

Ayrıca bakınız

değiştir