Üstün ırk (İngilizce: master race, Almanca: die Herrenrasse), Nazi Düşüncesinde İskandinav Irk'ından -19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlangıcında patlak vermiş ve Aryan Irkı olarak adlandırılmıştır- onların oluşturduğu bir kavramdır. Saf Irk düşüncesini ileri sürer. Nazi düşüncesinde İskandinav Irkı, Kuzey Almanya ovalarında milattan önce yaşadığına inanılan ve Proto-Aryanlar olarak adlandırılan ırkçı düşüncedeki bazı kişilerin en saf ırk olarak açıkladığı ırktır.[1] {bknz. Proto-Aryans} Bu ırkın kayıp kıta Atlantis'in en üstün saf ırkı olduğuna inanılır.[2] Naziler, İskandinavların (ki şu anda Alman Vatandaşları olduğuna işaret edilir) gerçek Aryanlar olduğunu çünkü onların diğer -yöresel olmayan- Slav Irkı, Roman Irkı ve Hint-İranlı olan Hint-Avrupalı ırklar ile en az karışan ırk olduğunu iddia ederler.[3] Bu iddialarını, İskandinav insanların diğer tüm ırklardan üstün olduğuna dayandırırlar. Naziler onların otoritelerini genişletmeye hakkı olduğuna inanırlar.[3] Bu kavram aynı zamanda İskandinavcılık olarak da bilinir. Bu ırkçılıktaki uygulanan asıl politika ise Nazilerin Aryan olduklarını kanıtlamaya çalışmalarıdır.

Arno Breker'in 1939'da yapmış olduğu yeni-klasik heykeli. Die Partei Nazi Partisi'nin fiziksel düzenlemedeki ruhu olduğu düşünülür.

Slavların büyük çoğunluğu Nazilerin genel planı Osta göre, Doğu-Merkez Avrupa'dan kovulmak üzere çıkarılmalı ve öldürülmelidir. Sonunda Naziler karar vermiş ve Polonyalılar, Yahudiler ve Romanların çoğunu, Aryan ırkına tehlike olduğu gerekçesi ile öldürülmüştür (büyük ölçüde açlık ile). Nazilere inanan bu ülkelerdeki bir kısım Alman vatandaşlar, Almanlaştırma için uygun olduğuna karar verilmiştir.[4]

Tarihi arka planı

değiştir
 
Üstinsan kavramının kurucusu sayılan Friedrich Nietzsche 1872

Die Übermensch (Almanca), Overman ya da Superman (İngilizce), Üstinsan (Türkçe) kavramı Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin psikoloji tanımında bir kavramdır. Ancak, Nietzche bunu asla bir ırkçı planda geliştirmemiştir çünkü kendisi ırkçılığa karşı bir filozoftu. O Üstinsan'ı biyolojik bir hedef olarak görmekten çok ruhsal bir amaç olarak görmüştür.[5] Nazizm, Üstün Irk düşüncesindeki asıl manası saptırmıştır. Mendel Genetiği 1900 yılında, genetik miras haritaları kullanılarak Naziler tarafından Yahudi ırkı insan kimliği üzerinden tekrar keşfedildi.

19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında, Mendel Genetiği Hint-Avrupalılar (genellikle Aryanlar olarak ifade edilir) üzerine medeniyet seviyeleri teknolojik olarak en yüksek seviyede olduğu için en üst mertebye oturtturuldu. Bu mantık aynı zamanda, İskandinavcıların en saf ırk olarak iddia ettikleri Aryan ırkı ile iç içedir. Bu düşünce aynı, Avrupalı sağ cenahtan olanlar tarafından "İskandinav Irkı" kabul edile geldiği gibi, Kuzey Amerikalıların, Güney Amerikalıların ve Avustralyalıların medeniyete öncülük etmeleri ve iyi nitelikteki doğuştan gelen liderlik özelliklerinden dolayı "Üstün Irk" olarak kabul edilmeleri gibidir. Günümüzde bu düşünce, Irk eşitliği prensibi ile çeliştiğinden dolayı bilimsel ırkçılık olarak kabul edilmektedir.

Öjenik (genetik olarak insan ırkının ıslahı bilimi)

değiştir
 
Aldous Huxley'nin öjeniklerin düşüncelerini savunması adına 1931 yılında yazıldığı eseri. 1999 yılında Can Yücel tarafından Türkçeye tercüme edilip İthaki Yayınları'nda yayınlanmıştır. Nazilerin bu kitapta anlatılan kavramlar üzerine öjeniklik programını kendileri için geliştirdikleri kabul edilir.[3]

Öjenikler, ırkçılıkta Aryan ırkının "saflık" teorisinin kanıtlamak için önemli bir rol üstlenmişlerdir. Öjenikler birçok düşünür tarafından 1910'larda, 1920'lerde, 1930'larda birleşik bir kavramdı. Bu düşünürler; Margaret Sanger,[6][7] Marie Stopes, H. G. Wells, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, Madison Grant,[8] Émile Zola, George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, John Harvey Kellogg, Linus Pauling[9] ve Sidney Webb'dir.[10][11] Aldous Huxley'in öjeniklerin gelecekteki toplum algısı üzerine yazdığı en çok satanlar arasına giren Cesur Yeni Dünya adlı romanı, 1932 yılında yayınlanmıştır. Naziler, bu kitapta anlatılan aşırı uçlu kavramı, ABD'nin Kaliforniya[12] eyaleti yasaları öjenik haklarına dayanarak bir üstün ırk inşa etmek için Nazi öjenikliği programı haline getirmişlerdir.[3]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Widney, Joseph P. Race Life of the Aryan Peoples New York: Funk & Wagnalls. 1907 In Two Volumes: Volume One—The Old World Volume Two—The New World ISBN B000859S6O See Chapter II—"Original Homeland of the Aryan Peoples" Pages 9-25—the term “Proto-Aryan” was used to describe the people later called Proto-Indo-Europeans
 2. ^ Rosenberg, Alfred, "The Myth of the 20th Century". The term "Atlantis" is mentioned two times in the whole book, the term "Atlantis-hypothesis" once. Rosenberg (page 24): "It seems to be not completely impossible, that at parts where today the waves of the Atlantic ocean murmur and icebergs move along, once a blossoming land towered in the water, on which a creative race founded a great culture and sent its children as seafarers and warriors into the world; but if this Atlantis-hypothesis proves untenable, we still have to presume a prehistoric Nordic cultural center." Rosenberg (page 26): "The ridiculed hypothesis about a Nordic creative center, which we can call Atlantis -- without meaning a sunken island -- from where once waves of warriors migrated to all directions as first witnesses of Nordic longing for distant lands to conquer and create, today becomes probable." Original: Es erscheint als nicht ganz ausgeschlossen, dass an Stellen, über die heute die Wellen des Atlantischen Ozeans rauschen und riesige Eisgebirge herziehen, einst ein blühendes Festland aus den Fluten ragte, auf dem eine schöpferische Rasse große, weitausgreifende Kultur erzeugte und ihre Kinder als Seefahrer und Krieger hinaussandte in die Welt; aber selbst wenn sich diese Atlantishypothese als nicht haltbar erweisen sollte, wird ein nordisches vorgeschichtliches Kulturzentrum angenommen werden müssen. ... Und deshalb wird die alte verlachte Hypothese heute Wahrscheinlichkeit, dass von einem nordischen Mittelpunkt der Schöpfung, nennen wir ihn, ohne uns auf die Annahme eines versunkenen atlantischen Erdteils festzulegen, die Atlantis, einst Kriegerschwärme strahlenförmig ausgewandert sind als erste Zeugen des immer wieder sich erneut verkörpernden nordischen Fernwehs, um zu erobern, zu gestalten."
 3. ^ a b c d Hitler, Adolf; Mein Kampf, 1925
 4. ^ Janusz Gumkowkski and Kazimierz Leszczynski. "Hitler's Plans for Eastern Europe". Warsaw, Poland: Polonia Publishing House. pp. 7–33, 164–178.
 5. ^ Solomon, Robert C.; Higgins, Kathleen C. (2000). What Nietzsche Really Said. Schocken Books, a division of Random House, Inc. p. 47. ISBN 0-8052-4157-4.
 6. ^ Margaret Sanger, quoted in Katz, Esther; Engelman, Peter (2002). The Selected Papers of Margaret Sanger. Champaign, IL: University of Illinois Press. p. 319. ISBN 978-0-252-02737-6. "Our...campaign for Birth Control is not merely of eugenic value, but is practically identical in ideal with the final aims of Eugenics"
 7. ^ Franks, Angela (2005). Margaret Sanger's eugenic legacy. Jefferson, NC: McFarland. p. 30. ISBN 978-0-7864-2011-7. "...her commitment to eugenics was constant...until her death"
 8. ^ Grant, Madison. The Passing of the Great Race, Scribner's Sons, 1922.
 9. ^ Everett Mendelsohn, Ph.D. Pauling's Eugenics, The Eugenic Temptation, Harvard Magazine, Mar-April 2000
 10. ^ Gordon, Linda (2002). The Moral Property of Women: A History of Birth Control Politics in America. University of Illinois Press. p. 196. ISBN 0-252-02764-7.
 11. ^ Keynes, John Maynard (1946). "Opening remarks: The Galton Lecture, 1946. The Eugenics Review, vol 38, no. 1, pp. 39-40". The Eugenics Review 38 (1): 39–40.
 12. ^ San Francisco Chronicle Sunday, November 9, 2003—"Eugenics and the Nazis – the California connection" by Edwin Black: