Muskovit (KAl2(Al2 Si3 O10) (OH)2, beyaz mika olarak da bilinir. İçindeki maddelere göre saydam, gümüşi, soluk yeşil, esmerce ve ak potasyumlu feldspatların ayrışmasıyla ile de muskovit oluşur. Sekunder oluşan ince taneli muskovit serisi olarak adlandırılır. Bir muskovitin sertliği 2,2, özgül ağırlığı 2,8'dir. Kristal bir yapıya sahip, anizotrop bir maddedir. Metamorfik ve magmatik kayaçlarda bulunan muskovit, kimyasal bozunmadan etkilenmemekte ve bazı sedimanter kayaçlarda ince taneli detritik mineral olarak bulunmaktadır. İri kristalli muskovit levhaları genellikle bölgesel metamorfizmaya uğramış kayaçlarda bulunur. Granit bileşimli pegmatitik kayaçlar, levha muskovitin ana kaynağını oluştururlar. Pegmatitlerde bulunan levha şekilli muskovitler ticari olarak çok değerlilerdir. Küçük kristalli muskovit mineralinin muhtelif kayaç türlerinde bulunmasına karşı, büyük levha muskovite doğada daha ender rastlanır.Nellore,Hindistan'da 5*3 metre şeklinde Muskovit levhalar bulunmuştur.Isıya dayanıklı olması nedeniyle yüksek sıcaklıklarda çalışılan ortamlarda kullanılır.

Levha şeklinde bir Muskovit

Fiziksel ve kimyasal özellikleri

değiştir
 
Gri renk geçişlerine sahip yarı saydam bir Muskovit
  • Renk: Genellikle Renksiz(Saydam,Yarı saydam),nadiren yeşil,gri,sarı,kırmızı,kahverengi renk geçişleri görülmektedir.
  • Şekil: Levhaya benzer,iri kristal,küçük kristal öz şekilli.
  • Dilinim: Çok iyi gelişmiştir.
  • Sönme Açısı: Dilinim izlerine göre paralel sönme gösterir. Ender olarak 1-3 derecelik eğik sönme gösterir.
  • Çift Kırılma: İkinci ve üçüncü dizinin değişen çift kırılma renkleri (Güçlü çift kırılma) mevcuttur.
  • Bozunma: Atmosferik koşullarda duyarlı ancak asit (hidrotermal) ortamlarda bozunma gösterebilir.

Etimoloji

değiştir

Muskovit ismi Muscovy Glass (Moskova Camı)'dan gelmektedir. Ortaçağ,Rusya Çarlığı'nda pencere camlarına ucuz bir alternatif olarak kullanılmıştır. İlk olarak 1568 yılında Britanya İmparatorluğu Rusya Çarlığı Büyükelçisi Gerorge Turberville tarafından Kraliçe I.Elizabeth'e yazılan mektuplarda Muskovit ismi geçmiştir. XVI.Yüzyıl'da İngiltere'de yaygın olarak bilinmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Rusça yazılışı "мусковит", telaffuzu ise Muskovit şeklindedir.

Kaynakça

değiştir